Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ 2013
2 Ηλεκτροδότηση Εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα ή αυθαίρετο αυτοτελές τμήμα κτίσματος που ρυθμίστηκε με τον Ν. 4014/11
3 Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ 2012
4 Ηλεκτροδότηση Υπό ανέγερση οικοδομής (εργοταξιακό)
5 Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
6 Ηλεκτροδότηση Πολυκατοικίας
7 Ηλεκτροδότηση Μονοκατοικίας
8 Εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
9 Μονιμοποίηση εργοταξιακής παροχής
10 Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΔΕΗ
11 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ΔΕΗ
12 Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ
13 ΕΡΤ-ΔΕΗ
14 Ειδικό Τέλος 5‰ – ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ -ΔΕΗ
15 Νομικό καθεστώς για τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας μέσω της ΔΕΗ
16 Χρεωση Εθνικου Ηλεκτρικου Συστήματος ΔΕΗ
17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

info@entypa.info