Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Ηλεκτροδότηση Εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα ή αυθαίρετο αυτοτελές τμήμα κτίσματος που ρυθμίστηκε με τον Ν. 4014/11
2 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ 2013
3 Ηλεκτροδότηση Υπό ανέγερση οικοδομής (εργοταξιακό)
4 Ηλεκτροδότηση Μονοκατοικίας
5 Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
6 Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ 2012
7 Ηλεκτροδότηση Πολυκατοικίας
8 Εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
9 Μονιμοποίηση εργοταξιακής παροχής
10 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ΔΕΗ
11 Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΔΕΗ
12 Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ
13 Ειδικό Τέλος 5‰ – ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ -ΔΕΗ
14 ΕΡΤ-ΔΕΗ
15 Χρεωση Εθνικου Ηλεκτρικου Συστήματος ΔΕΗ
16 Νομικό καθεστώς για τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας μέσω της ΔΕΗ
17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info