Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ 2013
2 Ηλεκτροδότηση Εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα ή αυθαίρετο αυτοτελές τμήμα κτίσματος που ρυθμίστηκε με τον Ν. 4014/11
3 Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ 2012
4 Ηλεκτροδότηση Υπό ανέγερση οικοδομής (εργοταξιακό)
5 Ηλεκτροδότηση Μονοκατοικίας
6 Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
7 Ηλεκτροδότηση Πολυκατοικίας
8 Εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
9 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ΔΕΗ
10 Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΔΕΗ
11 Μονιμοποίηση εργοταξιακής παροχής
12 Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ
13 ΕΡΤ-ΔΕΗ
14 Ειδικό Τέλος 5‰ – ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ -ΔΕΗ
15 Νομικό καθεστώς για τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας μέσω της ΔΕΗ
16 Χρεωση Εθνικου Ηλεκτρικου Συστήματος ΔΕΗ
17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

info@entypa.info