Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ 2013
2 Ηλεκτροδότηση Εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα ή αυθαίρετο αυτοτελές τμήμα κτίσματος που ρυθμίστηκε με τον Ν. 4014/11
3 Ηλεκτροδότηση Υπό ανέγερση οικοδομής (εργοταξιακό)
4 Ηλεκτροδότηση Μονοκατοικίας
5 Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ 2012
6 Ηλεκτροδότηση Πολυκατοικίας
7 Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
8 Εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
9 Μονιμοποίηση εργοταξιακής παροχής
10 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ΔΕΗ
11 Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΔΕΗ
12 Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ
13 Ειδικό Τέλος 5‰ – ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ -ΔΕΗ
14 ΕΡΤ-ΔΕΗ
15 Χρεωση Εθνικου Ηλεκτρικου Συστήματος ΔΕΗ
16 Νομικό καθεστώς για τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας μέσω της ΔΕΗ
17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info