Εισπραξη ΕΡΤ μέσω της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ βάσει του Νόμου 2644/98 (άρθρο 21) είναι υποχρεωμένη, να εισπράττει το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ.

Απαλλάσσονται από ΕΡΤ:

    οι αγροτικοί πελάτες, βάσει Ν.2644/98 και Ν.1730/87
    οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών (Ν.3419/05)
    όσοι πελάτες είναι κάτοχοι μετρητών των οποίων η αξία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 1,47€ μηνιαίως. Με άλλα λόγια το τέλος υπέρ ΕΡΤ δε χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος όπου η ημερήσια κατανάλωση είναι πολύ μικρή ή μηδενική (Ν.2644/1998)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση