Ανανέωση άδειας οδήγησης

(ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης)

Προϋποθέσεις για την ανανέωση άδειας/διπλώματος οδήγησης:

Η ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Αρμόδια Υπηρεσία για την ανανέωση άδειας/διπλώματος οδήγησης:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας/διπλώματος οδήγησης:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
  2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
  3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 18 €.
  4. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 50 €.
  5. Παράβολο δημόσιου ταμείου για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
  6. Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας ή γενικές εξετάσεις*).
  7. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  9. Η προς ανανέωση άδεια οδήγησης.
  10. Φάκελος.

Σημείωση για την ανανέωση άδειας/διπλώματος οδήγησης:

Η ερασιτεχνική άδεια οδήγησης (αυτοκινήτου & μοτοσικλέτας) ισχύει μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας σας, αν δεν υπάρχει Ιατρικός περιορισμός.
Μετά το 65ο έτος της ηλικίας σας, η ανανέωσή της άδειας οδήγησης γίνεται ανά τριετία (Και για τα ερασιτεχνικά διπλώματα οδήγησης και για τα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης).

Η επαγγελματική άδεια/δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 έτη, εάν ελήξε, αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες - υποκατηγορίες της.

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση