Ιατρική περίθαλψη

Ιατρική περίθαλψη παρέχεται σε όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού και τα μέλη της οικογένειας τους.

Επίσης απο 01-01-2009 παρέχεται και στους συνταξιούχους του Νομού Πιερίας. 

 

Ιατρικές Φροντίδες

        Ο ΟΑΕΕ παρέχει κατάλληλες ιατρικές φροντίδες για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων από θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων:

1)Παθολόγου

2) Παιδιάτρου

3) Καρδιολόγου

4) Οφθαλμίατρου

5) Γυναικολόγου

6) Ωτορινολαρυγγολόγου

7) Δερματολόγου

8) Ορθοπεδικού

9) Πνευμονολόγου

10) Ουρολόγου

11) Γαστρεντερολόγου

12) Ρευματολόγου

13) Νευρολόγου

14) Ψυχιάτρου

15) Αλλεργιολόγου

16) Ενδοκρινολόγου.

       Ο θεραπευτής ιατρός προσφέρει τις ιατρικές του φροντίδες σε ορισμένο αριθμό ασφ/νων, εξετάζοντάς τους δωρεάν μέσα σε καθορισμένο ωράριο που ορίζεται στην σύμβασή του και αναφέρεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλά ο υπάλληλος της υπηρεσίας στο βιβλιάριο ασθενείας.

 


 


 

Εργαστηριακές Εξετάσεις και ειδικές θεραπείες

        Στους δικαιούχους παρέχονται ειδικές θεραπείες και παρακλινικές εξετάσεις πάσης φύσεως. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα τα εργαστήρια ή φυσικοθεραπευτήρια, που επιθυμούν, αρκεί να είναι συμβεβλημένα με τον ΟΑΕΕ.

       Η συμμετοχή των ασφ/νων στη δαπάνη ανέρχεται σε 25% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου που ισχύει κάθε φορά.

       Οι πιο πάνω θεραπείες και παρακλινικές εξετάσεις εκτελούνται με παραπεμπτικό του θεράποντα ιατρού.

       Τον θεραπευτή ιατρό  επισκέπτεται πάντα ο ίδιος ο ασφ/νος.

      Παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες που διενεργούνται για προμεταμοσχευτικό ή μεταμοσχευτικό έλεγχο παρέχονται στους ασφ/νους χωρίς συμμετοχή.

      Οι παρακλινικές εξετάσεις μπορεί να εκτελούνται και από μη συμβεβλημένα με τον οργανισμό (ΟΑΕΕ) εργαστήρια ή κρατικά Νοσοκομεία χωρίς παραπεμπτικό του θεράποντα ιατρού αλλά ύστερα από γνωμάτευση ιατρού υπό ορισμένες προϋποθέσεις.Σε αυτή την περίπτωση ο ΟΑΕΕ καταβάλλει το 75% της τιμής του κρατικού τιμολογίου.

      Οι φυσικοθεραπείες μπορεί να εκτελούνται από μη συμβεβλημένα φυσικoθεραπευτήρια ύστερα από έγκριση του ελεγκτού ιατρού του Οργανισμού εφ' όσον στην περιοχή που διαμένει ο ασφ/νος δεν υπάρχουν συμβεβλημένα φυσιοθεραπευτήρια.Στην περίπτωση  αυτή ο Οργανισμός καταβάλλει το 75% της τιμής του κρατικού τιμολογίου.

     Όσον αφορά τις φυσικοθεραπείες σε ασφαλισμένους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, γίνονται στην οικία τους από συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια με συμμετοχή του Οργανισμού 75% επί του κρατικού τιμολογίου για κάθε είδος θεραπείας προσαυξανόμενο κατά 100%.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση