Βιβλιάριο Ασθενείας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

 1. 1.Αίτηση
 2. 2.ΑΜΚΑ
 3. 3.Βιβλιάριο εισφορών και ταχυπληρωμές (2 τελευταίες)
 4. 4.Μια (1) φωτογραφία πρόσφατη
 5. 5.Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπη και φωτοτυπία)
 6. 6.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/(Δεν είμαι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα)
 7. 7.Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα (3 τελευταία χρόνια αν υπάρχει)
 8. 8.Εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους της εφορίας (φωτοτυπία)

 


 

 


 

 


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

 1. 1.Αίτηση
 2. 2.ΑΜΚΑ για όλους
 3. 3.Βιβλιάριο εισφορών και ταχυπληρωμές (2 τελευταίες)
 4. 4.Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (πρόσφατο)
                                       ή
  Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρόσφατη) & Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης παιδιών (πρόσφατες)
 5. 5.Μια (1) φωτογραφία (πρόσφατη) για κάθε μέλος
 6. 6.Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπη και φωτοτυπία), όσων μελών έχουν
 7. 7.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/(Δεν είμαι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα ούτε και η οικογένειά μου)
 8. 8.Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα για τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του
 9. 9.α) Για να ασφαλίσει ο ή η σύζυγος τον / την σύζυγο, το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους της εφορίας (φωτοτυπία)

β) Υπεύθυνη Δήλωση της / του συζύγου (ο ή η σύζυγος μου είναι άνεργος, ανασφάλιστος και συντηρείται από εμένα)

 1. 10.Για προστατευόμενα μέλη (φοιτητές) Βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο και Υ.Δ. από τον ασφαλισμένο ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δε δικαιούται παροχές από άλλο ασφαλιστικό φορέα

! Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του ΤΑΝΠΥ-ΤΠΞ, φωτοτυπίες καταβολών εισφορών από 01/08/2011 και μετά ή βεβαίωση μη οφειλής από το ΤΑΝΠΥ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
Πάροδος τεσσάρων (4) μηνών από την εγγραφή του ασφαλισμένου με πληρωμένες όλες τις απαραίτητες εισφορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Σε περίπτωση απουσίας του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση.
Σε περίπτωση απώλειας Υ.Δ. από το Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση