Διπλοσυνταξιούχοι

Εάν ο ασφαλισμένος παίρνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο- πλην συνταξιούχων ΟΓΑ, πολύτεκνες μητέρες, θύματα και ανάπηροι πολέμου- δικαιούταισύνταξη από τον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους διπλοσυνταξιούχους (Ν.2084/92), το ποσό της οποίας είναι ίσο με το οργανικό ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης του, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια συντάξεων.

Για τους διπλοσυνταξιούχους απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.  

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

65

20

Πλήρης Σύνταξη

65

16

Σύνταξη μειωμένη κατά 50%

 

 

 

Εξαίρεση  από το ηλικιακό όριο των 65 ετών και από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αποτελεί η περίπτωση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και μόνον σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα. 

Ύστερα από τις ρυθμίσεις του αρθ.47 του Ν.2084/92 για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω αναπηρίας, οι καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων και του Ο.Α.Ε.Ε. διαμορφώνονται ως κάτωθι: 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΒΕ

12 ΕΤΗ

2 έτη την τελευταία 5ετια

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας

15 ΕΤΗ

Υπαγωγή στην ασφάλιση σε ηλικία άνω των 50 ετών

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας

ΤΑΕ

12 ΕΤΗ

3 έτη συνεχώς πριν τη διακοπή *

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας

ΤΣΑ

12 ΕΤΗ

2 έτη την τελευταία 5ετια

 

ΟΑΕΕ

12 ΕΤΗ

2 έτη την τελευταία 5ετια

 

(*εξακολουθεί να ισχύει ως αυστηρότερη διάταξη του αρθρ.47 του Ν.2084/92 που ορίζει 2 έτη την τελευταία πενταετία).

-     Δύναται να θεμελιωθεί δικαίωμα δεύτερης σύνταξης με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας σε ήδη συνταξιούχο λόγω αναπηρίας με 67% ανατομοφυσιολογική βλάβη, εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί στρατιωτική υπηρεσία για την θεμελίωση των προϋποθέσεων για την πρώτη σύνταξη. 

Συρροή Συντάξεων

Κανείς δεν δικαιούται να λάβει από τον ΟΑΕΕ περισσότερες από μία συντάξεις από δική του ασφάλιση. Εάν δικαιούται περισσότερες συντάξεις παίρνει τη μεγαλύτερη (άρθρο 31, Π.Δ.258/05).

Εξαίρεση : Πρόσωπα που κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας σε έναν η περισσότερους εκ των τριών φορέων (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και συνεχίζουν ασφαλιζόμενοι στον Ο.Α.Ε.Ε., όταν θεμελιώσουν με βάση το χρόνο ασφάλισης τους και άλλο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δικαιούνται δεύτερη σύνταξη από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2084/92 όπως ισχύουν περί διπλοσυνταξιούχων (άρθρο 37 Π.Δ. 258/05).

Σχετική η εγκύκλιος 74/08.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση