Πληρωμή Συντάξεων Δώρων/Επιδομάτων

  •   Η σύνταξη καταβάλλεται στον συνταξιούχο ή το νόμιμο πληρεξούσιο κάθε πρώτη του μήνα.
  •   Το επίδομα αδείας κάθε 1η Ιουλίου.
  •   Το Δώρο Πάσχα 10 ημέρες πριν το Πάσχα.
  •   Το Δώρο των Χριστουγέννων την 16η Δεκεμβρίου.

        Σχετικό το άρθρο 26 του Π.Δ.258/05(ΦΕΚ 316/28-12-05)

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση