Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών

     

Οι εισφορές καταβάλλονται ανά δίμηνο με το Μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Εισφορών. Στις αρχές κάθε μονού μήνα αποστέλλεται απόδειξη ταχυπληρωμής που αφορά τις εισφορές του προηγούμενου διμήνου και την οποία μπορεί ο ασφαλισμένος να εξοφλήσει εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του μήνα αυτού. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν λάβει απόδειξη ταχυπληρωμής θα πρέπει να απευθυνθεί, όπως και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει για την επανέκδοση της και πάντως πριν το τέλος του μήνα της εξόφλησης ώστε να μην επιβαρυνθεί με πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει απογραφεί στα μητρώα ασφαλισμένων περισσότερων του ενός από τα ενοποιημένα Ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και λάβει περισσότερες της μιας απόδειξης ταχυπληρωμής, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο Τμήμα του ΟΑΕΕ για την τακτοποίηση του ασφαλιστικού φακέλου. Δεν εξοφλούν οφειλόμενα διαστήματα ποσά που έχουν καταβληθεί εκτός του Μηχανογραφικού Συστήματος Είσπραξης Εισφορών.

Περιφερειακό Τμήμα

 

Στο Περιφερειακό Τμήμα καταβάλλονται ΜΟΝΟ οφειλές εκτός μηχανογραφικού συστήματος είσπραξης εισφορών π.χ. εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή και είναι ίση με το 50% του ασφαλίστρου της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

 

ΕΛΤΑ

        Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ γίνεται στα Γραφεία των ΕΛΤΑ με το σύστημα της ταχυπληρωμής. 
      

        Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι το αναγραφόμενο στην ταχυπληρωμή και σε καμιά περίπτωση διαφορετικό, δηλαδή λιγότερο ή περισσότερο, από αυτό που αναγράφει η ταχυπληρωμή.

Τράπεζα

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται μέσω Τραπεζικού Συστήματος επιλέγοντας δύο εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

1. Με   πάγια εντολή 
Με πάγια εντολή εξοφλούνται μόνο οι τρέχουσες εισφορές και οι δόσεις ρύθμισης. 
Η πάγια εντολή ενεργοποιείται και ισχύει μόνο όταν στην ταχυπληρωμή υπάρχει το μήνυμα «Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΦΕΙΛΗ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ (ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)». 
Η πάγια εντολή δεν εκτελείται όταν το ανώτερο όριο που έχει οριστεί είναι μικρότερο από το ποσό της ταχυπληρωμής ή όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο την ημερομηνία εξόφλησης.

2. Με εντολή πληρωμής
Με την εντολή πληρωμής, δηλαδή με χρέωση του Τραπεζικού Λογαριασμού, μπορούν να πληρωθούν τρέχουσες ή και παλαιότερες καθυστερούμενες εισφορές (είτε προσερχόμενοι στο κατάστημα της Τράπεζας ή χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους όπως Internet Banking, Phone Banking κλπ.). 
Για την εντολή πληρωμής χρησιμοποιείται ο 13ψήφιος μοναδικός αριθμός (ταυτότητα) που είναι μοναδικός για κάθε ταχυπληρωμή και αναγράφεται μέσα στο πλαίσιο με τα στοιχεία για πληρωμή μέσω τραπεζών. 
Επομένως, για να μην απορρίπτονται συναλλαγές καταβολής εισφορών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σωστές ταχυπληρωμές. 
Η μη καταβολή του συνολικού ποσού επιφέρει την απόρριψη της συναλλαγής. Σε περίπτωση απόρριψης τα χρήματα επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Οι τράπεζες που κάθε ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί για τις πληρωμές των ασφαλιστικών πληρωμών περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα Συμβεβλημένες Τράπεζες:

 

 

Ο.Α.Ε.Ε. -Τράπεζες & Προσφερόμενα μέσα εξόφλησης εισφορών

 

Α/Α

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Πάγιες εντολές 20202

Κατάστημα χρέωση τρ. Λογαριασμού 20201

Κατάστημα (διερχόμενοι πελάτες)

Internet Banking

Phone Banking

ATM

Mobile Banking

Contact center

1

ALPHA BANK (014)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

2

TΑΧ/ΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ (ΠΡΩΗΝ T-BANK 047)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

3

EFG EUROBANK - ERGASIAS (026)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

4

MILLENNIUM BANK (038)

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

ΝΑΙ

5

PROBANK (054)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

6

ATEbank (043)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

7

ATTICA BANK (016)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

8

GENIKI Bank (015)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

9

MARFIN EGNATIA BANK (028)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

-

10

ΕΘΝΙΚΗ (011)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡ. ΔΗΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (032)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

12

EMPORIKI  (012)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

-

-

-

-

13

ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (073)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

14

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (087)

-

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

-

-

-

-

15

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

          NΑΙ            

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

16

CITIBANK N.A (084)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

17

ΣΥΝ/ΤΙΚΗ ΤΡ. ΧΑΝΙΩΝ (069)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

18

NEW PROTON BANK (037)

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

19

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡ. (049)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

Α/Α

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Πάγιες εντολές 20202

Κατάστημα χρέωση τρ. Λογαριασμού 20201

Κατάστημα (διερχόμενοι πελάτες)

Internet Banking

Phone Banking

ATM

Mobile Banking

Contact center

20

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

21

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. (075)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

22

FBB (055)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

23

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΕΥΒΟΙΑΣ (093)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

24

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΥ (092)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

-

25

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (089)

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

26

HSBC (071)

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

27

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (096)

-

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

-

-

-

-

28

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΔΡΑΜΑΣ (095)

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

-

29

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (036)

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

-

30

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΣΕΡΡΩΝ (099)

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

-

31

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (091)

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

-

32

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΕΒΡΟΥ (088)

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

-

33

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΠΙΕΡΙΑΣ (094)

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

-

 

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση