Από το 2023 υπάρχουν νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους αγρότες και χωρίζονται σε 6 κατηγορίες , περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και υπέρ  Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)

Ασφαλιστικές Κατηγορίες     Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€)     Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€)     Εισφορά αγροτικής εστίας (€)     Συνολικό ποσό (€)
99,78 35,09 2,19 137,06
120,61 41,67 2,19 164,47
152,41 41,67 3,29 197,37
191,88 41,67 3,29 236,84
239,03 41,67 4,39 285,09
323,45 41,67 6,58 371,70

 

  • Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
  • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους. 
  • Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2023.
  • Με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ανωτέρω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση