1. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος απαιτείται:

α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης,

β) η συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών και

γ) η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

2. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται:

α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης και

β) συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.

3. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου απαιτείται:

α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης και

β) συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.

 

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση