Αναγνώριση Οφειλόμενου Χρόνου Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης 

Οι οφειλέτες του καταργηθέντα Κλάδου Πρόσθετης που δεν έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί, μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο που οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 53 του Ν.3518/2006, με εξαγορά των εισφορών εφόσον βεβαίως είχαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ κατά το χρόνο αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης το άθροισμα της ατομικής ασφαλιστικής εισφοράς για σύνταξη και της κρατικής εισφοράς, υπολογιζόμενες επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας, όπως ισχύει κάθε φορά.

Η διάταξη είναι πάγια. Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα πριν τη συνταξιοδότησή τους, όποτε το επιθυμούν, να ζητήσουν αναγνώριση μέρους ή του συνόλου του οφειλόμενου χρόνου και να λάβουν έτσι μεγαλύτερη σύνταξη από τον ΟΓΑ ή ακόμη και να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Προσοχή! Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ. Συμπληρωματική αίτηση, για αναγνώριση και υπόλοιπου οφειλόμενου χρόνου, δεν γίνεται δεκτή.

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται εφάπαξ με έκπτωση 5%.

Για το έτος 2012, το ποσό της εξαγοράς για κάθε έτος αναγνώρισης ανέρχεται στα €1.190,88 (με την έκπτωση 5% ανέρχεται σε €1.131,34) ενώ η προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης στα €9,45 το μήνα (€132,30 ετησίως).

 

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση