Για την ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις
1.Οι άνδρες να είναι άνω των 60 και οι γυναίκες άνω των 55(για τα βαρέα και ανθυγιεινά 55 και 50 αντίστοιχα)
2.Να είναι εγγεγραμμένοι στο ταμείο ανεργίας για ένα συνεχές έτος πριν από την αίτηση τους , να παραμένουν άνεργοι και να έχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη κάθε τρίμηνο.
3. Να μην χρειάζονται περισσότερα απο 1500 ένσημα μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info