Το ΙΚΑ παρέχει σε άνεργους νέους μέχρι 29 ετών δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Απαραίτητες προϋπόθεσης:
Να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 2 μήνες πριν άπω την αίτηση
Να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη κάθε τρίμηνο
Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία της αίτησης
Να είναι ανασφάλιστοι
Να μην σπουδάζουν
Επίσης σε περίπτωση που αναλάβουν εργασία πρέπει να το δηλώσουν αμέσως στο ΙΚΑ
Στη συνέχεια χορηγείται βιβλιάριο υγείας με ισχύ 6 μήνες και το οποίο ανανεώνεται κάθε φορά με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ ότι ο νέος παραμένει άνεργος

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info