Άνεργοι ηλικίας από 29 έως 55 ετών μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 2 χρόνια υποβάλλοντας αίτηση στον προηγούμενο ασφαλιστικό τους φορέα
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργοι για ένα τουλάχιστον συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να έχουν κάρτα ανεργίας με ανανέωση κάθε μήνα.
Επίσης απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του 30 έτους και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας κατά 100 ημέρες ανά έτος.
Όπως και ότι είναι ανασφάλιστοι

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info