Όσοι υπηρέτησαν πρόσθετη θητεία ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στο στρατό έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το ειδικό επίδομα στράτευσης.Πρέπει να το κάνουν το πολύ 3 μήνες απο την ημέρα της απόλυσής τους για να έχουν το δικαίωμα της είσπραξης του ποσού.

Δικαίωμα λήψης του επιδόματος έχουν όσοι έχουν πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια κατά τον προηγούμενο της κατάταξης χρόνο ή 150 ημέρες εργασίας (ημερομίσθια) το προηγούμενο 15μηνο χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των 3 τελευταίων μηνών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:


1. Πιστοποιητικό τύπου Α’ από την Στρατολογία.
2. Τα βιβλιάρια των ενσήμων από την αρχή της ασφάλισής τους.

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info