Ο ΟΑΕΔ καταβάλει σε νέους από 20-29 ετών βοηθητικό επίδομα σε περίπτωση που παραμένουν χωρίς δουλειά και γραμμένοι στο ταμείο ανεργίας για 1 χρόνο

Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37€ το μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.

Βασικές προϋποθέσεις για να σεμμετάσχει κάποιος είναι:

  1. Να έχουν περάσει τρεις μήνες από την συμπλήρωση του 20 έτους ηλικίας
  2. ή από την απόκτηση πτυχίου
  3. ή από την απόλυση απο το στρατό

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αστυνομική ταυτότητα.

Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας)

Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. για τον έλεγχο της απασχόλησης, μέχρι 80 ημέρες για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί την αρχική εγγραφή.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση