ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δικαιούχοι για λουτροθεραπεία είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων, όχι όμως και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Για να αποδοθούν οι παροχές της λουτροθεραπείας χρειάζεται έγκριση από το ΙΚΑ πριν την πραγματοποίηση της. Για την έγκριση απαιτείται:
• Παραπομπή του ασφαλισμένου στην Α' βάθμια Υγειονομική Επιτροπή από θεραπευτή γιατρό του ΙΚΑ αντίστοιχης ειδικότητας.
• Γνωμάτευση της Α' βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την πάθηση, το είδος και τον αριθμό των λούσεων κλπ.
*Λεν χρειάζεται Γνωμάτευση της Α' βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής όταν πρόκειται για ασφαλισμένους και συνταξιούχους άνω των 60 ετών, οι οποίοι την τελευταία 3ετία μεταβαίνουν ανελλιπώς προς λουτροθεραπεία. Τα πρόσωπα αυτά έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν για λουτροθεραπεία στην ίδια λουτροπηγή που είχαν μεταβεί την προηγούμενη τριετία για τον ίδιο αριθμό λούσεων, μόνο με βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου ή παθολόγου, ότι δεν υπάρχει αντένδειξη για λουτροθεραπεία. Σε περίπτωση μετάβασης σε διαφορετικές λουτρο-πηγές, θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία λουτροπηγή που μετέβησαν. Η απόδοση των παροχών Λουτροθεραπείας γίνεται στο Τμήμα Παροχών της Μονάδας Ασφάλισης του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, όπου υποβάλλονται τα παρακάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά.

 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι. Βιβλιάριο Υγείας ατομικό (ή οικογενειακό, αν υπάρχει για τον υπολογισμό της προσαύξησης λόγω οικογενειακών βαρών, στην περίπτωση εργαζομένου)
2. Αντίγραφο της απόφασης Δ/ντή θεωρημένο κατά την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης από το Υποκατάστημα στο οποίο υπάγεται η λουτροπηγή ή αν το Υποκατάστημα βρίσκεται σε άλλη πόλη, από τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
3. Απόδειξη ή απόκομμα εισιτηρίου άφιξης και αναχώρησης ή βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του εισιτηρίου, ημερομηνία κλπ.
4. Βεβαίωση —Απόδειξη λουτροπηγής για τον αριθμό των λούσεων, το ποσό που καταβλήθηκε για τις λούσεις και τα ημερήσια αποκόμματα λούσεων, εισπνοών κλπ.
5. Απόδειξη ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενου δωματίου θεωρημένη από την εφορία.
Αν πρόκειται για εργαζόμενο απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικών βιβλιαρίων, (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή ΔΑΤΕ ή αν δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ της περιοχής του εργοδότη).

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση