ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΗ

Το ΙΚΑ σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά νοσηλείας ασφαλισμένων και συνταξιούχων του σε Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές κλινικές μη συμβεβλημένες, αποδίδει τη δαπάνη για χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η δαπάνη για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής αποδίδεται στο Τμήμα Παροχών της Μονάδας Ασφάλισης του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας με υποβολή των παρακάτω πρωτότυπων δικαιολογητικών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Βιβλιάριο Υγείας ατομικό ή οικογενειακό αν η παροχή αφορά προστατευόμενα μέλη. Εξιτήριο του νοσοκομείου ή της κλινικής. Γνωμάτευση του Δ/ντή της κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου εφόσον πρόκειται για νοσηλεία σε Κρατικά Νοσοκομεία και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού ΙΚΑ για νοσηλεία σε Ιδιωτικές κλινικές μη συμβεβλημένες. Και στις δύο περιπτώσεις η έγκριση πρέπει να δοθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την έναρξη της χρησιμοποίησης της.
Απόδειξη της αποκλειστικής αδελφής θεωρημένη από την προϊσταμένη του νοσοκομείου ή της κλινικής.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info