ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΤο ΙΚΑ αποδίδει τη δαπάνη για εξετάσεις και ιατρικές πράξεις στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, που πραγματοποιήθηκαν σε μη συμβεβλημένα με το ΙΚΑ εργαστήρια σύμφωνα με την κρατική διατίμηση, εφόσον το περιστατικό κριθεί επείγον από τον ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ. Για την απόδοση της δαπάνης απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: Ο δικαιούχος να αναγγείλει το περιστατικό στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του, μέσα σε (30) μέρες από την πραγματοποίηση της περίθαλψης και

Το περιστατικό να κριθεί επείγον από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ
Η απόδοση της δαπάνης γίνεται στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας της Μονάδας Ασφάλισης ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Ι. Βιβλιάριο Υγείας ατομικό ή οικογενειακό αν η παροχή αφορά προστατευόμενα μέλη.

2. Αίτηση στην Τοπική Μονάδα Υγείας με συνημμένα τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά (αποδείξεις).

3. Για εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων ύψους μέχρι 100 €, η αίτηση

υποβάλλεται απευθείας στο Τμήμα Παροχών της Τοπικής Μονάδας Ασφάλισης και δεν απαιτείται η κρίση του ελεγκτή γιατρού ΙΚΑ για το επείγον του περιστατικού.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info