ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 

Το ΙΚΑ καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των ασφ/νων και συντ/χων του καθώς και των προστατευομένων μελών τους με τα συνήθη μέσα μεταφοράς (τραίνο, λεωφορείο, πλοίο) στο πλησιέστερο κέντρο παροχών που μπορεί να τους παρασχεθεί η δέουσα περίθαλψη. Τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνουν: Ι. Τα 4/5 των εξόδων μετάβασης και επιστροφής του ασφ/νου και του τυχόν αναγκαίου συνοδού με τα συνήθη μέσα συγκοινωνίας (τραίνο, λεωφορείο, πλοίο).
2. Ημερήσια αποζημίωση ίση με το 100% του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 3ης ασφ/κής κλάσης για μετακινούμενους σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσ/νίκη και 80% για τις λοιπές πόλεις. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται από την ημέρα που αναχωρεί από τον τόπο κατοικίας ο ασφ/νος μέχρι την ημέρα που θα εισαχθεί στο Νοσοκομείο ή θα επιστρέψει, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τις 10 ημέρες για τον ασθενή. Για τον τυχόν αναγκαίο συνοδό, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 5 ημέρες.
3. Σε περίπτωση θανάτου ασφ/νου ή συντ/χου ή μέλους οικογένειας τους διαρκούσης της μετακίνησης τους με δαπάνες του ΙΚΑ το'Ιδρυμα συμμετέχει κατά 4/5 στα έξοδα μεταφοράς της σορού με ειδικό μέσο, μέχρι του εξαπλασίου του ποσού της τιμής, του συνήθους συγκοινωνιακού μέσου της ίδιας διαδρομής.
Η δαπάνη των εξόδων μετακίνησης αποδίδεται από το Τμήμα Παροχών της Μονάδας Ασφάλισης του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφ/νου, όπου προσκομίζονται τα παρακάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά.

 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι. Βιβλιάριο Υγείας ατομικό και οικογενειακό αν η παροχή αφορά προστατευόμενο μέλος.
2. Δελτίο μετακίνησης υπογεγραμμένο από τον Υγειονομικό Δ/ντή και το Διοικητικό Δ/ντή.
3. Εισιτήρια.
4. Θεώρηση από τον ελεγκτή γιατρό του κρατικού νοσοκομείου ή από τον Δ/ντή της πλησιέστερης Μονάδας Ασφάλισης ΙΚΑ εάν η περίθαλψη παρασχέθηκε σε συμβεβλημένο εργαστήριο.

 


ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Όταν υπάρχουν όλως εξαιρετικοίλόγοι λόγω κινδύνου ζωής ή ασφαλέστερης μεταφοράς λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας των ασφ/νων, μπορεί να εγκριθεί η χρησιμοποίηση ειδικών μεταφορικών μέσων (ασθενοφόρο, ταξί, αεροπλάνο) κατόπιν πλήρως δικαιολογημένης απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος. Η δαπάνη των εξόδων μετακίνησης αποδίδεται στο Τμήμα Παροχών της Μονάδας Ασφάλισης του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφ/νου, όπου προσκομίζονται τα παρακάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ι. Βιβλιάριο Υγείας ατομικό και οικογενειακό αν η παροχή αφορά προστατευόμενο μέλος.
2. Ιατρική γνωμάτευση για το επείγον και το επιβεβλημένο της μετακίνησης με ειδικό μέσο.
3. Απόδειξη ή εισιτήριο του μέσου μετακίνησης.
4. Εισαγωγή (εισιτήριο) του νοσοκομείου που μεταφέρθηκε ο ασθενής-ασφ/νος.
Μετακίνηση Νεφροπαθών-θαλασσαιμικών (πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία)
Ι. Βιβλιάριο Υγείας. 2. Γνωμάτευση ΑΥΕ.
3. Για τους νεφροπαθείς, προσκομίζεται βεβαίω-
ση κλινικής για τον αριθμό πραγματοποιούμενων αιμοκαθάρσεων σε Μ.Τ.Ν. 4. Για τους θαλασσαιμικούς, προσκομίζεται βεβαίωση νοσοκομείου στο οποίο πραγματοποιούνται οι μεταγγίσεις.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ*

Εφάπαξ ποσό (Χωρίς αποδείξεις ταξί)

Με αποδείξεις ταξί:

Μετακινήσεις εντός αστικών κέντρων: Αθήνα-Πειραιάς: 160 μηνιαίως Θεσσαλονίκη: 150 μηνιαίως Ηράκλειο-Πάτρα: 100 μηνιαίως Υπόλοιπα αστικά κέντρα: 80 μηνιαίως

Μετακίνηση από χωριά σε αστικά κέντρα: Η δαπάνη αποδίδεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση.

* Για τους θαλασσαιμικούς, η απόδοση δαπάνης ανέρχεται στο 1 16 των παραπάνω ποσών.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info