ΕΚΤΑΚΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΚΑ

Το ΙΚΑ αποδίδει δαπάνη για νοσηλεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων του σε μη συμβεβλημένα με το ΙΚΑ θεραπευτήρια (ιδιωτικές κλινικές) σύμφωνα με την κρατική διατίμηση σε επείγουσες περιπτώσεις.
Για την απόδοση της δαπάνης απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
• Ο δικαιούχος να αναγγείλει την έκτακτη νοσηλεία του, στην Υγειονομική μονάδα του ΙΚΑ που βρίσκεται το μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο, μέσα σε (30) μέρες από την είσοδο του σ' αυτό και
• Το περιστατικό να κριθεί επείγον από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για έκτακτη νοσηλεία

1. Βιβλιάριο Υγείας ατομικό ή οικογενειακό αν η νοσηλεία αφορά προστατευόμενα μέλη.
2. Αίτηση στη Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ που εποπτεύει την κλινική, με συνημμένα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δαπανών. Η απόδοση της δαπάνης γίνεται από το Τμήμα Παροχών της Μονάδας Ασφάλισης του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, όπου υπηρεσιακά αποστέλλονται τα δικαιολογητικά από τη Μονάδα Υγείας στην οποία υποβλήθηκαν.

 

Πηγή:ΙΚΑ


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση