Όπως είναι γνωστό, έχει ξεκινήσει από τις 2 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 η φυσική απογραφή των συνταξιούχων και επιδοματούχων εξωϊδρυματικού επιδόματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ καθώς και των ενταχθέντων ταμείων ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ.

Ως απαραίτητο δικαιολογητικό για τη φυσική απογραφή έχει οριστεί να προσκομίζεται το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων δευτέρου τριμήνου 2012, που εμφανίζει το σύνολο των καταβαλλόμενων παροχών (κύρια - επικουρική σύνταξη και εξωϊδρυματικό επίδομα)

Επειδή η τμηματική αποστολή των ενημερωτικών αυτών σημειωμάτων ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες, γίνεται γνωστό ότι όσοι επείγονται, μπορούν να προσκομίζουν στα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ΕΛΤΑ) το ενημερωτικό του πρώτου τριμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι όσοι συνταξιούχοι δε διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. πρέπει απαραίτητα να μεταβούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε Υποκ/μα ΙΚΑ προκειμένου να παραλάβουν βεβαίωση απόδοσης Α.Μ.Κ.Α. και να την προσκομίσουν στο σημείο διενέργειας της φυσικής καταγραφής τους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται σε σχετική επιστολή που αποστέλλεται στους συνταξιούχους μαζί με τα ενημερωτικά σημειώματα του δευτέρου τριμήνου 2012.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info