ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ


  ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:
  Για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλην Δημοσίου.

  Εξαίρεση:
  Δικαιούνται σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ, όσοι ασφ/νοι συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων,
  α) επέλεξαν για κύρια σύνταξη το Δημόσιο, μετά την μονιμοποίησή τους με το ν.δ. 874/71 ή
  β) είχαν ασφάλιση Δημοσίου για κύρια σύνταξη και παρά το γεγονός αυτό, τα Ταμεία τους, βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, τους επέτρεπαν να ασφαλίζονται σ΄ αυτά.

  Προσοχή: Για το ΕΤΕΑΜ, η αιτία συνταξιοδότησης (γήρας - αναπηρία - θάνατος) καθορίζεται από την συνταξιοδοτική απόφαση του κύριου φορέα και είναι πάντα η ίδια με του κύριου φορέα.
  Επίσης, από την συνταξιοδοτική απόφαση του κύριου φορέα αντλούνται για το ΕΤΕΑΜ βασικά ασφ/κά στοιχεία ανά αιτία συντ/σης, όπως είναι: η ηλικία για τις συντάξεις γήρατος, το ποσοστό και η διάρκεια της αναπηρίας για τις συντάξεις αναπηρίας, τα δικαιοδόχα μέλη οικογένειας θανόντα ασφ/νου ή συντ/χου, το ποσοστό κάθε μέλους στην σύνταξη, η διάρκεια καταβολής αυτής κ.ά. για τις συντάξεις θανάτου.

 

  

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993
  α) Για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ, που για πρώτη φορά υπαχθήκανε στην ασφάλιση του Ταμείου, αμέσως μετά την ίδρυσή του, απαιτούνται: 1000 ημέρες εργασίας για τα πρώτα πέντε χρόνια από την υπαγωγή κάθε κατηγορίας στην ασφάλιση, οι οποίες, από τον έκτο χρόνο και μετά, αυξάνονται ανά 175 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν 4050 ΗΕ και στη συνέχεια, ανά 150 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν οι πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου, που αυξάνονται ομοίως προοδευτικά από 12/2/2004 ως εξής:
  4200 ΗΕ (ισχύς 12/2 - 31/12/2004)
  4350 ΗΕ (ισχύς 1/1 - 31/12/2005)
  4500 ΗΕ (ισχύς από 1/1/2006 και εφεξής)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ

1/11/1980

Απασχολούμενοι σε λιγνιτωρυχεία - μεταλλεία - λατομεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/11/1980 έως 31/12/1985: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1986 έως 31/12/1986: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1987 έως 31/12/1987: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1988 έως 31/12/1988: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2925 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 3100 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 3275 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 4050 ΗΕ
Από 12/2/2004 έως 31/12/2004: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4500 ΗΕ

 

1/11/1981

Θυρωροί μεγάρων ιδιωτικών επιχειρήσεων, θυρωροί πολυκατοικιών, έμμισθοι λογιστές ιδιωτικών επιχειρήσεων, βοηθοί λογιστές, Προσωπικό Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, έμμισθοι φαρμακοποιοί ιδιωτικών επιχειρήσεων

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/11/1981 έως 31/12/1986: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1987 έως 31/12/1987: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1988 έως 31/12/1988: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 2925 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 3100 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 3275 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2004 έως 31/12/2004: 4050 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2007 έως 31/12/2007: 4500 ΗΕ

 

 

1/2/1983

Υποχρεωτικά ασφ/νοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών, που δεν υπάγονται για την ίδια απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/2/1983 έως 31/12/1988: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 2925 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3100 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3275 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2004 έως 31/12/2004: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4050 ΗΕ
Από 1/1/2007 έως 31/12/2007: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2008 έως 31/12/2008: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2009 έως 31/12/2009: 4500 ΗΕ

 

 

  Προσοχή: Οι ασφ/νοι του ΕΤΕΑΜ που ανήκουν σε μια από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες υπαγωγής και απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε εποχικό επάγγελμα, μπορούν να συμπληρώσουν τον κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για την συνταξιοδότησή τους, αναγνωρίζοντας με εξαγορά τον χρόνο που τους λείπει, αρκεί να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ταμείου: 750 ημέρες εργασίας για τα πέντε πρώτα χρόνια από την υπαγωγή κάθε κατηγορίας στην ασφάλιση, οι οποίες από τον έκτο χρόνο και μετά, αυξάνονται ανά 150 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν οι εκάστοτε απαιτούμενες όπως αναφέρονται παραπάνω πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου.

  β) Με τις εκάστοτε ισχύουσες πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ (όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω) συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά, οι εξής περιπτώσεις ασφαλισμένων:

 • Οι ασφ/νοι που προέρχονται από συγχωνευθέντα στο ΕΤΕΑΜ Ταμεία
 • Οι ασφ/νοι που εργάζονται σε επαγγέλματα (ή ειδικότητες) υπαχθέντα αρχικά στην ασφάλιση άλλων ταμείων, τα οποία περιήλθαν στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, μετά την συγχώνευση των Ταμείων αυτών στο ΕΤΕΑΜ
 • Οι ασφ/νοι που συνταξιοδοτούνται με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης και άλλου επικουρικού ταμείου


  γ) Με 11.100 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (χρόνος ασφ/σης συγχ/ντος Ταμείου ή και χρόνος ασφ/σης ΕΤΕΑΜ).

  δ) Με 7.500 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, στις μητέρες αναπήρων τέκνων με Π.Α. 67%, ή συζύγους αναπήρων με Π.Α. 80% (αρθ. 58 παρ. 5 Ν. 3518/06).

  ε) Με 7.500 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση στους πατέρες αναπήρων τέκνων με Π.Α. 67% και με δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος υπό προϋποθέσεις από τον ασφαλισμένο πατέρα (άρθ. 140 Ν. 3655/08)

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αφετηρία για τον προσδιορισμό των χρονικών προυποθέσων που απαιτούνται κατά περίπτωση για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι το χρονικό σημείο στο οποίο θεμελιώθηκε το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη.
 • Χρόνοι ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΕΤΕΑΜ:

 α) 

 ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 • Χρόνος πραγματικής ασφ/σης
 • Χρόνος προαιρετικής ασφ/σης
 • Χρόνος Εθν. Αντίστασης
 • Χρόνος κυοφορίας - λοχείας

 β) 

 ΠΛΗΡΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 • Χρόνος πραγματικής ασφ/σης
 • Χρόνος προαιρετικής ασφ/σης
 • Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
 • Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια)
 • Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 • Χρόνος επιδότησης ασθενείας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10 ετία)
 • Χρόνος επιδότησης ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • Χρόνος κατά τον οποίο ο ασφ/νος έλαβε σύνταξη αναπηρίας από το ΕΤΕΑΜ
 • Χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 • Χρόνος Εθν. Αντίστασης
 • Χρόνος κυοφορίας - λοχείας

 

 

  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων
  (υπαγωγή 1/11/80)
  Εργαζόμενοι σε υποθαλάσσιες εργασίες (υπαγωγή 1/2/83)
  Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ σε ηλικία 50 ετών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει το σύνολο του απαιτούμενου για την κατηγορία υπαγωγής τους χρόνου ασφάλισης αποκλειστικά σε υπόγειες στοές ή υποθαλάσσιες εργασίες και έχουν καταβάλλει για το σύνολο του χρόνου αυτού πρόσθετη ειδική εισφορά (3%) λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησής τους.

 

 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων
  (υπαγωγή 1/11/80)
  Εργαζόμενοι σε υποθαλάσσιες εργασίες (υπαγωγή 1/2/83)
  Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ σε ηλικία 50 ετών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει το σύνολο του απαιτούμενου για την κατηγορία υπαγωγής τους χρόνου ασφάλισης αποκλειστικά σε υπόγειες στοές ή υποθαλάσσιες εργασίες και έχουν καταβάλλει για το σύνολο του χρόνου αυτού πρόσθετη ειδική εισφορά (3%) λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησής τους.

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Εργαζόμενοι σε χώρους εξόρυξης, εμπλουτισμού και κατεργασίας πετρωμάτων για παραγωγή ινών αμιάντου, καθώς και σε χώρους παραγωγής προϊόντων αμιαντοτσιμέντου
  Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ σε ηλικία 50 ετών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4500 ημέρες εργασίας αποκλειστικά στους χώρους αυτούς και έχουν καταβάλλει την πρόσθετη ειδική εισφορά (3%) λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησής τους.

 

  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  ΤΥΦΛΟΙ (Ν. 612/77)
  Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, ανεξάρτητα από ηλικία, εφόσον δικαιωθούν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ίδια αιτία και έχουν πραγματοποιήσει 4050 ημέρες ασφάλισης
  Το ποσό της σύνταξης που απονέμεται με αυτές τις προϋποθέσεις αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10500 ημερών εργασίας.
  Σημείωση: Για την συμπλήρωση των 4050 ΗΕ λαμβάνονται υπόψη:

 • ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ
 • ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια)
 • ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 • ο χρόνος επιδότησης ασθένειας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • ο χρόνος επιδότησης ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • ο χρόνος κυοφορίας - λοχείας

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  ΠΑΡΑ - ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ (Ν. 1902/90 άρθ. 40 παρ. 8)
  Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, ανεξάρτητα από ηλικία, εφόσον δικαιωθούν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ίδια αιτία και έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας.
  Το ποσό της σύνταξης που απονέμεται με τις προϋποθέσεις αυτές αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10500 ημερών ασφάλισης.
  Σημείωση: Για την συμπλήρωση των 4050 ΗΕ λαμβάνονται υπόψη:

 • ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ
 • ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης
 • ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
 • ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια)
 • ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 • ο χρόνος επιδότησης ασθένειας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • ο χρόνος επιδότησης ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • ο χρόνος κυοφορίας - λοχείας
 • ο χρόνος Εθν. Αντίστασης

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Πάσχοντες από Βήτα Ομόζυγο Μεσογειακή ή Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. (Ν. 2227/94,άρθ. 16 παρ. 3)
  Ομοίως όπως παρα – τετραπληγικοί 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο, μεταμοσχευθέντες νεφρού (Ν. 3075/2002, άρθ. 2, παρ. 2)
  Ομοίως όπως παρα – τετραπληγικοί 

 

 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, καρδιά - πνεύμονες - ήπαρ - πάγκρεας (Ν. 3232/2004, άρθ. 5, παρ. 1)
  Ομοίως όπως παρα – τετραπληγικοί 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α' ή Β' (Ν. 3232/2004, άρθ. 5, παρ. 1)
  Ομοίως όπως παρα – τετραπληγικοί 

 

 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Μεταμοσχευμένοι μυελού των οστών που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή (Ν. 3518/06 αρθ. 61 παρ. 4).
  Ομοίως όπως παρα – τετραπληγικοί 

 

 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία (Ν. 3518/06 αρθ. 61 παρ. 4).
  Ομοίως όπως παρα – τετραπληγικοί 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα, ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο (Ν. 3518/06 αρθ. 61 παρ. 4).
  Ομοίως όπως παρα – τετραπληγικοί 

 

 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Ασφ/νοι νέων περιοχών ή νέων επαγγελματικών κατηγοριών
  Δικαιούνται σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, εφόσον δικαιωθούν σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ίδια αιτία και έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ταμείου τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται στον κύριο φορέα, οι οποίες είναι οι εξής:
  1000 ημέρες εργασίας, κατά την πρώτη πενταετία από την επέκταση της ασφάλισης στην νέα περιοχή ή τη νέα επαγγελματική κατηγορία, οι οποίες αυξάνονται από τον έκτο χρόνο και μετά, ανά 175 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν οι εκάστοτε απαιτούμενες πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις, συνολικά στην ασφάλιση.
  Σημείωση:

 • ο εκάστοτε απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης πρέπει να έχει διανυθεί στην πραγματική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ
 • Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μειωμένο κατά 20% μέχρι να συμπληρωθούν οι εκάστοτε απαιτούμενες πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου οπότε καταβάλλεται πλήρες

  Πρόσθετη πληροφορία: στην κατηγορία αυτή υπάγονται από 18/3/1988 και οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις μελών της οικογενείας τους. 

 

 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Απασχολούμενοι κατ΄οίκον του εργοδότη (οικιακοί βοηθοί, κ.α.)
  Δικαιούνται σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου.
  Σημείωση: στα πρόσωπα που έχουν ασφαλισθεί στο ΕΤΕΑΜ με αποδοχές μικρότερες του εκάστοτε ισχύοντος Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το ποσό της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ καταβάλλεται μειωμένο κατά 20% (βασικό ποσό ή κατώτατο όριο). 

 

  

 

 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 1. Η καταβολή της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του κύριου φορέα, εάν η αίτηση για σύνταξη από το Ταμείο υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της συνταξιοδοτικής απόφασης του κύριου φορέα, εφόσον, βεβαίως, υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα σε σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ κατά την ημερομηνία αυτή (έναρξη συνταξιοδότησης κύριου φορέα).
 2. Αν η αίτηση υποβληθεί στο ΕΤΕΑΜ μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας, η καταβολή της σύνταξης του Ταμείου θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
 3. Σε περίπτωση που το δικαίωμα σε σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ θεμελιώνεται σε χρόνο μεταγενέστερο από την έναρξη καταβολής της κύριας σύνταξης (π.χ. συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά), η καταβολή της σύνταξης του Ταμείου θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΜ, η οποία εύλογα θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας που θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Αρθ. 58 παρ. 1 Ν. 3518/06)   Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που έχουν καταστεί τυφλοί το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50% και μέχρι 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, από 21/12/06 και μετά, με την προϋπόθεση να τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχο επίδομα από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Όταν φορέας κύριας ασφάλισης είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
Αίτηση - Δήλωση για σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Αντίγραφο απόφασης απονομής της σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
β) Όταν φορέας κύριας ασφάλισης είναι άλλος (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Οργανισμός:
Αίτηση - Δήλωση για σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Αντίγραφο απόφασης απονομής της κύριας σύνταξης. Όταν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έχει εκδοθεί απόφαση κυρίου φορέα -αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας- αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας, το οποίο αναζητείται -κατόπιν συναίνεσης του ασφαλισμένου- από την υπηρεσία
Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το IBAN
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από εκπρόσωπο του ασφ/νου απαιτείται η προσκόμιση φωτ/πίας εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info