Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993


ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αρθρο 24 παρ. 1Ν. 2084/92

4500

65

Μεικτή ασφάλιση

Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3029/2002

11100

Χ.Ο.Η.

Μεικτή ασφάλιση με εξαρτημένη εργασία

Αρθρο 24 παρ. 3 Ν. 2084/92

4500

60

Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ.

Αρθρο 24 παρ. 4 Ν. 2084/92

4500

60

Προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ, οικοδόμοι, προσωπικό Ολυμπιακής Αεροπλοϊας/Αεροπορίας και αεροπορικών εταιρειών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες. 
Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων στην ασφάλιση των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Αρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2084/92

4500

55

Μεικτή ασφάλιση. Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων με ασφάλιση στις συγκεκριμένες ειδικότητες για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα ασφαλίσεως προσωπικού ΔΕΗ

Αρθρο 24 παρ. 3 & 4 Ν. 2084/92

4500

60

Μεικτή ασφάλιση. Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προύποθέσεων με την ασφάλιση στις συγκεκριμένες ειδικότητες των ηθοποιών μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικών εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικών θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολέων, προσωπικού σκηνής, χορευτών, χορευτριών

Αρθρο 24 παρ. 6 Ν. 2084/92

6000

-

55*

Μητέρες ανήλικων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων

Αρθρο 5 παρ. 4 Ν. 3232/2004

7500

Χ.Ο.Η.

Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, με δεκαετή έγγαμο βίο.

Αρθρο 24 παρ. 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 612/77, το άρθρο 40 παρ. 7 του Ν. 1902/90, το άρθρο 16 του Ν. 2227/94 και το άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του Ν. 3232/2004

4050

Χ.Ο.Η.

Τυφλοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευθέντες σε συμπαγή όργανα, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 


* Από 1/1/2013, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 65ο έτος (άρθ.10 παρ.17 εδαφ.ε Ν.3863/10).

 

 

 

 

 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αρθρο 24 παρ. 2 Ν. 2084/92

4500

60

Μεικτή ασφάλιση. Τουλάχιστον 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πριν την αίτηση πενταετία.

Αρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2084/92

4500

50

Μεικτή ασφάλιση. Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων με ασφάλιση στις συγκεκριμένες ειδικότητες για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα ασφαλίσεως προσωπικού ΔΕΗ

Αρθρο 24 παρ. 6 Ν. 2084/92

6000

-

50*

Μητέρες ανήλικων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων

 * Από 1/1/2013 το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη γίνεται το 60ο (άρθ.10παρ.17 εδαφ.ε του Ν.3863/10).

 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
  Το επίδομα αυτό χορηγείται στους ασφαλισμένους, στα μέλη οικογένειας ασφαλισμένων και στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ίδιες προϋποθέσεις και στις ίδιες περιπτώσεις που χορηγείται σε όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν από την 1.1.1993 (βλ. σχετική ενότητα στο κεφάλαιο 1).
 2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  Χορηγείται στις ίδιες περιπτώσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα του κεφαλαίου 1.
  Ως προς τον υπολογισμό του ποσού που χορηγείται ως προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας, εξαρτάται από το ύψος του εκάστοτε μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οπότε καταβάλλεται το 25% αυτού.
 3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)
  Χορηγείται σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν ως νέοι ασφαλισμένοι με τις ίδιες προϋποθέσεις και κριτήρια που χορηγείται και σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν ως παλαιοί ασφαλισμένοι (βλ. αντίστοιχη ενότητα κεφαλαίου 1).

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info