Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

(Ν. 1902/90, άρθρο 27, Ν.3863/10,αρθρο 10 παρ.13 εγκ. 57/10).

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.500, από τις οποίες100 ημέρες εργασίας κατ' έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας

60

Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ)

 

 

 Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Παραμένουν οι χρονικές προϋποθέσεις (4.500 ημέρες), αυξάνεται όμως το όριο ηλικίας από 1/1/2011 κατά ένα έτος για κάθε έτος και μέχρι το 2015 οπότε το όριο ηλικίας φθάνει το 60ο έτος.

  Για όσες γυναίκες συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2010, το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησής τους, το οποίο σ' αυτή την περίπτωση παραμένει το 60ό έτος.

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 55ου ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2010

4.500

55

2011

4.500

56

2012

4.500

57

2013

4.500

58

2014

4.500

59

2015

4.500

60

 

  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

 


ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.000, από τις οποίες 100 ημέρες εργασίας κατ' έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας

60

  • Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
  • Εάν οι 10.000 ημέρες έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 η μείωση θα υπολογιστεί με βάση το 62ο έτος.

 

  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

 

Πηγή:ΙΚΑ

 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info