Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ

  ΑΝΔΡΕΣ
  Παραμένουν στο 65ο έτος της ηλικίας τους με 4.500 ημέρες εργασίας.

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  Παραμένουν οι χρονικές προυποθέσεις (4.500), αυξάνεται όμως το όριο ηλικίας από 1/1/2011 κατά ένα έτος για κάθε έτος και μέχρι το 2015 οπότε το όριο ηλικίας φθάνει στο 65ο έτος.

  Αυτή η αύξηση ισχύει για όσες γυναίκες δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τις 4.500 ημέρες εργασίας και το 55ο έτος.

  Αντίθετα για όσες έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010, τις 4.500 ημέρες και το 55ο έτος , δεν υπάρχει καμία αύξηση από 1/1/2011.

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (Πλην ΟΓΑ).

  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
  Δεν αναζητείται κάθε χρόνο αυξημένο όριο ηλικίας, αλλά το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας τους.

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 60ού ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2010

4.500

60

2011

4.500

61

2012

4.500

62

2013

4.500

63

2014

4.500

64

2015

4.500

65

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ

  Το όριο ηλικίας που είναι σήμερα το 58ο, αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού το 2013.
  Οι ημέρες ασφάλισης, 10.500, αυξάνονται ανά 300 κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 το 2015.

  Εάν οι 10.500 ημέρες έχουν συμπληρωθεί (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), μέχρι 31/12/2010, η συνταξιοδότηση γίνεται όποτε συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας.

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).


  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών.


  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

  • Έτος συμπλήρωσης των 10.500, το 2011

 

  • Προϋποθέσεις του έτους 2011: 58 ετών /10.800 Η.Ε.

 

  • Συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση των 58 ετών και των 10.800 ημερών ασφάλισης.

 

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2010

10.500

58

2011

10.800

58

2012

11.100

59

2013

11.400

60

2014

11.700

60

2015

12.000

60

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.500 Η.Ε ΚΑΙ 7.500 ΒΑΡΕΑ

  Παραμένει ο χρόνος ασφάλισης στις 10.500 η.ε. αλλά αυξάνεται το όριο ηλικίας της πλήρους και της μειωμένης σύνταξης κατά 9 μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού και του 58ου έτους αντίστοιχα το 2017.
  Όσοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 10.500 η.ε από τις οποίες 7.500 στα βαρέα (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 55ου και του 53ου έτους αντίστοιχα.

  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών, από τις οποίες 7.500 στα βαρέα.


  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

  • Έτος συμπλήρωσης των 10.500/7.500, το 2012

 

  • Προϋποθέσεις του έτους 2012: 56ετών και 6 μηνών για πλήρη και 54 ετών και 6 μηνών για μειωμένη.

 

  • Συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας.

 

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε. & 7.500 ΒΑΡΕΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2010

10.500*

55

53

2011

10.500

55 & 9

53 & 9

2012

10.500

56 & 6

54 & 6

2013

10.500

57 & 3

55 & 3

2014

10.500

58

56

2015

10.500

58 & 9

56 & 9

2016

10.500

59 & 6

57 & 6

2017

10.500

60

58

 

* Από τις οποίες τουλάχιστον οι 7.500 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα Βαρέα.

 

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.000 Η.Ε.
(ν. 1902/90, ν.3863/10-άρθ. 10 εγκ. 57/10)

  ΑΝΔΡΕΣ:
  παραμένουν οι 10.000 Η.Ε. αλλά αυξάνεται το όριο ηλικίας από το 62ο στο 63ο για το έτος 2011 και κατά 6 μήνες για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους το 2015.
  Παραμένει η μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους αλλά από το 2011 και μετά το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το διαμορφούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησής τους.

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 10.000 Η.Ε.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2010

10.000

62

2011

10.000

63

2012

10.000

63,5

2013

10.000

64

2014

10.000

64,5

2015

10.000

65

 

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ:
  Αυξάνεται το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το 57ο κατά ένα έτος δηλ. στο 58 για το έτος 2011 και κατά 6 μήνες για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού το 2015 και ο χρόνος ασφάλισης κατά 400 ημέρες από το 2011 και μετά και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 ημερών το 2015.

  Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, το όριο ηλικίας των 55 ετών αυξάνεται κατά τον ίδιο τρόπο και μέχρι τη συμπλήρωση των 60 ετών το 2019, οπότε και καταργείται η δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης.

  Επίσης, αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης κατά 400 ημέρες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 Η.Ε., το 2015.

  Όσοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 τις 10.000 ημέρες, δικαιούνται πλήρη και μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων σήμερα ορίων ηλικίας (για άνδρες 62 πλήρης και 60 μειωμένη και γυναίκες 57 ετών πλήρη και 55 μειωμένη).

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).


  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

  Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών εργασίας.

                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 10.000 Η.Ε.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

2010

10.000

57

55

2011

10.400

58

56

2012

10.800

58,5

56,5

2013

11.200

59

57

2014

11.600

59,5

57,5

2015

12.000

60

58

 

  Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης κάθε έτος την πενταετία την αμέσως προηγούμενη του έτους υποβολής της αίτησης.
  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας .

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΡΕΑ
Με τις διατάξεις των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (άρθρο 27 παρ. 1 εδ. 3β Ν. 1902/90, άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 3029/02,Ν3863/10 ΕΓΚ. 57/10).

Ημέρες
Ασφάλισης

Ηλικία

Παρατηρήσεις

άνδρες

4.500, από τις οποίες3.600 σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση

60

Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

 

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ:
  Αυξάνονται τα όρια ηλικίας κατά ένα έτος για κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους το 2015.

  Αντίθετα, παραμένει το 55ο έτος για όσες έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2010 τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 3.600 στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.

  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  Δεν αναζητείται κάθε έτος το αυξημένο όριο ηλικίας, αλλά αυτό που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 4.500 ημερών και των 3.600 στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 4.500 Η.Ε & 3.600 ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2010

4.500/3.600 ΚΒΑΕ

55

2011

4.500/3.600 ΚΒΑΕ

56

2012

4.500/3.600 ΚΒΑΕ

57

2013

4.500/3.600 ΚΒΑΕ

58

2014

4.500/3.600 ΚΒΑΕ

59

2015

4.500/3.600 ΚΒΑΕ

60

 

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης(πλην ΟΓΑ).

 

Με 11.100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας
(άρθρο 2 Ν. 3029/02, Εγκ. 66/02,Ν.3863/10 αρθρ.10παρ.10 εδαφ.γ.εγκ.57/10).

Ημέρες
Ασφάλισης

Ηλικία

Παρατηρήσεις

άνδρες

γυναίκες

11.100

Χ.Ο.Η.

  • Μόνο εξαρτημένη εργασία.
  • Μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης/έτος.
  • Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

 

   Η διάταξη σχύει μόνο για όσους μέχρι 31/12/2010 είχαν πραγματοποιήσει τις 11.100 Η.Ε.

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Με τις διατάξεις για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά (άρθρο 27 παρ. 1, εδ. 3δ Ν. 1902/90, Ν. 3655/2008,Ν.3863/10 αρθ10 παρ.17εγκ. 57 & 77/10).

  Παραμένουν οι 5.500 ημέρες ασφάλισης αλλά από 1/1/2011 αυξάνονται τα όρια ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης.

  

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2011

57

52

2012

60

55

2013

65

60

 

  Το όριο ηλικίας των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 για μειωμένη, εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/2010 είχαν 5.500 η.ε. και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών είχαν ανήλικο τέκνο.
  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης(πλην ΟΓΑ).
  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας 
  Το ποσό της σύνταξης γήρατος που χορηγείται στις μητέρες με ανήλικα παιδιά ή τους χήρους πατέρες δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον πλήρες κατώτατο όριο γήρατος.

  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  Δεν αναζητούνται αυξημένα όρια ηλικίας σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, αλλά το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 5.500 ημερών εφόσον τότε συντρέχει και η ανηλικότητα του τέκνου.


ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
(παρ. 4 άρθρου 5 Ν. 3232/04, παρ. 6 άρθρου 61 Ν. 3518/2006, Ν. 3655/2008)

Ημέρες Ασφάλισης

Ηλικία

Παρατηρήσεις

Ανδρες

Γυναίκες

7.500

Χ.Ο.Η

Μητέρες ή πατέρες (από 3.4.2008) με ποσοστό αναπηρίας τέκνου 67% και άνω, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Για τη συνταξιοδότηση του πατέρα απαιτείται η υποβολή Υ.Δ. της μητέρας ότι δεν θα ασκήσει το ίδιο δικαίωμα.

7.500

Χ.Ο.Η.

Σύζυγοι αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας του/της συζύγου 80% και άνω, με δεκαετή έγγαμο βίο τουλάχιστον, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος

1.Έντυπη αίτηση του ασφ/νου (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς επικύρωση. Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο.

3.Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4.Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με την απασχόληση του ασφ/νου (σχετικά έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

6.Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη Μητρόπολη, εφόσον ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.*

7.Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών*. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).*

8.Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παίρνει προσαύξηση για παιδιά, απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων.*

9.Εάν κατά την τελευταία 10ετία ο ασφ/νος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.

10.Εάν ο ασφ/νος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, απόφαση συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής της άλλης σύνταξης.*

11.Εάν ο ασφ/νος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

12.Εάν ο ασφ/νος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, πιστοποιητικό τύπου Α. Στην περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, σχετική απόφαση αναγνώρισης.*

13.Εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφ/νου, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.


  * μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν δεν προσκομιστεί από τον ασφαλισμένο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info