ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ

8ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ
ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ D + C)

11

Α

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣA - 1

ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ

14A - 2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

16

A - 3

ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ

18

A - 4

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

20

A - 5

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ Κ/Μ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

29

A - 6

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

32

A - 7

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

34

A - 8

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

37

A - 9

ΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

39

A - 10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

41

A - 11

ΜΕΛΗ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

43

A - 12

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

46

A - 13

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

48

A - 14

ΣΠΟΥΔΕΣ

52

A - 15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

55

A - 16

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

57

A - 17

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

59

A - 18

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

60

A - 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

63

A - 20

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

65

A - 21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

67

A - 22

ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

70

A - 23

ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

72

A - 24

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

74

A - 25

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΞΕΝΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

77

A - 26

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

80

A - 27

ΣΠΟΥΔΗ H ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

81

A - 28

ΓΝΩΡΙΜΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

82

A - 29

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

83
A - 30

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

85

A - 31

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

89

A - 32

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

93

A - 33

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΟΣ Η
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΗΗ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ

96

Α/Α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΛ

B - 1

ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - ΜΕΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΖΥΓΟΙ & ΤΕΚΝΑ

99

B - 2

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

100

B - 3

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ / ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ

103

B - 4

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ / ΑΝΗΛΙΚΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

105

B – 5

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

107

B - 6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

109

B – 7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

111

B - 8

ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ

114

B – 9

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΕΜΕΝΑΝ, ΝΟΜΙΜΩΣ, ΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ
ΣΕ Α.Ε.Ι. ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ,
Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

116

B – 10

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΊΔΡΥΜΑ FULBRIGHT)

118

B – 11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)»

121

B – 12

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

124

B – 13

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

126

B - 14

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ».

129

B - 15

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ARGO AIRWAYS»

133

B - 16

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AIR MOLDOVA»

136


Γ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ SCHENGENΓ - 1

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ

140

Γ - 2

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ -
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε

143

Γ - 3

ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ

146

Γ - 4

ΝΑΥΤΙΚΟΙ

147

Γ - 5

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

148

Γ - 6

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

150

Γ - 7

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

152
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών1 στην Ελλάδα
διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, βραχείας και μακράς διαμονής.Σε ότι αφορά τις επισκέψεις βραχείας διαμονής, η χώρα μας, ως μέλος της
Ενισχυμένης Συνεργασίας Schengen, εφαρμόζει τις σχετικές προβλέψεις του
κοινοτικού κεκτημένου, ενώ σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις μακράς διαμονής,
ακολουθούνται οι προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας.Ειδικότερα:Α. Η είσοδος στην Ελλάδα με σκοπό τη διέλευση και τη διαμονή βραχείας διαρκείας
καθώς και οι περιπτώσεις διελεύσεως από αεροδρόμιο, διέπονται από το Κοινοτικό
Κεκτημένο, ως ακολούθως:

Τη συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως
BENELUX, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής
Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα
(Συμφωνία Schengen της 14ης Ιουνίου 1985).


Τη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Schengen της 14ης Ιουνίου 1985
μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως BENELUX, της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με
τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (Σύμβαση Εφαρμογής
Schengen).


Το Κεκτημένο του Schengen για την πολιτική θεωρήσεων, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 1, παράγραφος 2, της Απόφασης 1999/435/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης
Μαΐου 19992 και ενσωματώθηκε στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ. Οι διατάξεις
Schengen, σχετικά με την πολιτική θεωρήσεων, απέκτησαν έκτοτε κοινοτική νομική
βάση3 (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β) και επομένως αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του κοινοτικού δικαίου.


Τα Πρωτόκολλα και τις Συμφωνίες προσχωρήσεως α)της Ιταλίας (υπογραφή
στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990), β) της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (υπογραφή
στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991), γ) της Ελλάδος (υπογραφή στη Μαδρίτη στις 6
Νοεμβρίου 1992), δ) της Αυστρίας (υπογραφή στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 1995),
ε) της Φινλανδίας, της Δανίας και της Σουηδίας (υπογραφή στο Λουξεμβούργο στις 19
Δεκεμβρίου 1996) με τις τελικές πράξεις, τα πρακτικά, τις δηλώσεις και τις κοινές
δηλώσεις τους, το σύνολο των οποίων η χώρα μας κύρωσε με το Νόμο 2514/19974.

Τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Schengen οι οποίες εγκρίθηκαν από
τη χώρα μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Aρ. Φ.0544/AΣ 811/M 4244 της 13ης
Ιανουαρίου 19985 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 19996.
1 «Υπήκοος τρίτης χώρας»: το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 239 της 22/09/2000 σ. 0001 – 0473.

3Απόφαση του Συμβουλίου 1999/436/ΕΚ, ΕΕ L 176 της 10.7.1999.

4 ΦΕΚ 140/τ.Α /27.06.1997, σελ. 5735.

5 ΦΕΚ 18/τ.Α /26.01.1998, σελ. 277.

6 ΦΕΚ 247/ τ.A/17.11.1999, σελ 4541.


Τη Συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση
των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη
του κεκτημένου Schengen7.


Την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της
Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της
Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί
των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση8.


Την Απόφαση του Συμβουλίου 2007/801/ΕΚ9 της 6ης Δεκεμβρίου 2007
σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Schengen στην
Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, τη Δημοκρατία της Λεττονίας, τη
Δημοκρατία της Λιθουανίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της
Μάλτας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη
Σλοβακική Δημοκρατία.


Την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και
της Ρουμανίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση10.


Τις Αποφάσεις 2008/146/ΕΚ και 2008/149/ΔΕ του Συμβουλίου της 28ης
Ιανουαρίου 2008 και την Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας, προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του
κεκτημένου του Schengen11.


Την απόφαση 2008/262/ΕΚ12 του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2008,
για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την προσωρινή
εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του
Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση
σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Schengen.


Το ενωσιακό κεκτημένο13 όσον αφορά τις θεωρήσεις, το οποίο εκφράζεται με
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15.03.200114, όπου
καθορίζεται κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην
υποχρέωση θεώρησης προκειμένου να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών
7 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 10/07/1999 σ. 0036 – 0062.

8 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 236 της 23ης Σεπτεμβρίου 2003.

9 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 323 της 8.12.2007.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157 της 21ης Ιουνίου 2005.

11 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 53 της 27.2.2008 σ. 001 – 079.

12 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 083 της 26/03/2008 σ. 0005 – 0006.

13 Ο όρος «ενωσιακό κεκτημένο» είναι ακριβέστερος όσον αφορά το Schengen από τον ευρέως χρησιμοποιούμενο όρο
«κοινοτικό κεκτημένο», διότι με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ οι ήδη υπάρχοντες κανόνες Schengen (το κεκτημένο Schengen)
διχοτομήθηκε και εντάχθηκε εν μέρει στον πρώτο κοινοτικό πυλώνα της Ε.Ε και εν μέρει στον τρίτο πυλώνα που κείται εκτός
του πεδίου των Κοινοτήτων και αφορά την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία.

14 Όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ αριθ. 1932/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 2006, L 405
της 30.12.2006.


μελών, καθώς και κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων εξαιρούνται αυτής
της υποχρέωσ


Την Κοινή Προξενική Εγκύκλιο προς τις Διπλωματικές και έμμισθες Προξενικές
Αρχές (Κ.Π.Ε)15, η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας
Schengen, και συνιστά τη βασική νομική πράξη που διέπει τις διαδικασίες και τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων βραχείας διαμονής, θεωρήσεων διέλευσης
και θεωρήσεων διέλευσης από αερολιμένα.
15 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 της 22.12.2005 σ. 001 – 149.

16 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L150 της 06/06/2001, σελ. 4.

17 Οι θεωρήσεις για διαμονή άνω των τριών μηνών είναι εθνικές θεωρήσεις που χορηγούνται από κάθε Κράτος.Μέλος
σύμφωνα με τη εθνική νομοθεσία του.

Β. Η είσοδος στην Ελλάδα με σκοπό τη διαμονή μακράς διαρκείας, για λόγους που
εμπεριέχουν την έννοια της μετανάστευσης, διέπεται από την εθνική μας Νομοθεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης Εφαρμογής Schengen, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1091/200116 του Συμβουλίου της 28ης
Μαΐου 2001, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία με θεώρηση για διαμονή μακράς
διαρκείας17.


18 ΦΕΚ 212/τ.Α/23.08.2005, σελ. 3329.

19 ΦΕΚ 57/τ.Α/15.03.2006, σελ. 587.

20 ΦΕΚ 42/τ.Α/23.02.2007, σελ. 1213.

21 ΦΕΚ 263/τ.Α/23.11.2007, σελ. 5077.

22 ΦΕΚ 263/τ.Α/23.18.2008, σελ. 4249

23 ΦΕΚ 1912/τ.Β/30.12.2005, σελ 26363.70.ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

(ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ D)Το θέμα της εισόδου και διαμονής στην Ελληνική επικράτεια αλλοδαπών, για λόγους
που εμπεριέχουν την έννοια της μετανάστευσης, καθορίζεται από το Νόμο 3386/2005
«Περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής εντάξεως υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια18» καθώς και τις τροποποιήσεις οι οποίες επήλθαν με

α) το Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και
τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης19»,

β) το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης20»,

γ)το Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών21» και

δ) το Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών22».Ειδικότερα, και σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 4 του προαναφερόμενου Νόμου
3386/2005, οι εθνικές θεωρήσεις εκδίδονται βάσει των αντιστοίχων για την άδεια
διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων και η διάρκεια τους συναρτάται, κατά περίπτωση, με εκείνη
της προβλεπόμενης διαμονής. Επιπρόσθετα, με την Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
με Α.Π. 3497.3/550/ΑΣ 4000 της 30/12/200523 καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης εθνικών θεωρήσεων.Με τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και επιπροσθέτως με Υπουργικές
Αποφάσεις, οι οποίες κατά καιρούς εκδίδονται με πρωτοβουλία του Υπουργείου
Εσωτερικών, αντιμετωπίζονται, κατά το δυνατόν εξαντλητικά και εξειδικευμένα, οι
περιπτώσεις και η εν γένει διαδικασία για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων από τις
Διπλωματικές και τις Έμμισθες Προξενικές Αρχές και η εν συνεχεία έκδοση αδειών
διαμονής, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών.Με βάση τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, και κάνοντας χρήση
του πίνακα και των υποδειγμάτων που έχει επεξεργασθεί, και κατά τακτά χρονικά
διαστήματα αναβαθμίζει, η ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών &
Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, οι Προξενικές Αρχές, δύνανται να
χορηγήσουν:
24 Σύμφωνα με την Κ.Π.Ε., Τμήμα ΙΙ, περί αρμόδιας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, σημείο 3, «όταν υποβάλλεται μια
αίτηση σε ένα Κράτος το οποίο δεν αποτελεί το Κράτος μόνιμης κατοικίας τους αιτούντος και υπάρχουν αμφιβολίες για τις
πραγματικές του προθέσεις, η θεώρηση δύναται να χορηγείται μόνον μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τη
διπλωματική ή προξενική αρχή του Κράτους μόνιμης κατοικίας του αιτούντος και/ή την Κεντρική Υπηρεσία.

25 Στην έννοια της δημόσιας τάξης και ασφάλειας περιλαμβάνεται και η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για
κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, χαμηλότερης ποινής, προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια θα πρέπει να ζητείται ειδική αιτιολογία και να σταθμίζονται οι επί
μέρους παράμετροι, όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.

26 Εξαιρούνται οι αιτήσεις για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών (στελέχη εταιρειών, μέλη
ξένων αρχαιολογικών σχολών, ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, δημόσιο συμφέρον, ανθρωπιστικοί, θύματα
εμπορίας). Οι αιτήσεις για την παραπάνω περίπτωση κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
του ΥΠ.ΕΣ.

Α) είτε Εθνική Θεώρηση (Θεώρηση τύπου D), μιας εισόδου, διαρκείας έως και
ενενήντα ημερών και ισχύος τριών μηνώνΒ) είτε Εθνική Θεώρηση που ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής
(Θεώρηση τύπου D+C), πολλαπλών εισόδων, διαρκείας ενενήντα ημερών και ισχύος
τριών μηνών,εφόσον πληρούνται, οι κατά περίπτωση, προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι
παρουσιασθούν αυτοπροσώπως στην Προξενική Αρχή24 του τόπου κατοικίας τους,
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και επιπρόσθεταδεν ανακύψει αρνητική καταχώρηση από τον υποχρεωτικό έλεγχο στο Δίκτυο
Πληροφόρησης Schengen (S.I.S.), ή εκφρασθούν αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία της
διαβούλευσης, όπου αυτή είναι απαραίτητη,


δεν προκύψουν τεκμηριωμένες αντενδείξεις από τη συνέντευξη, και


δεν συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, τις διεθνείς
σχέσεις, τη δημόσια τάξη25 και την ασφάλεια της χώρας μας.


Επίσης, σύμφωνα με ρητή νομοθετική πρόβλεψη (Άρθρο 6 παράγραφος 4 του
Ν.3386/2005 και Άρθρο 4 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π.
3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005), οι Προξενικές Αρχές, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο και μετά από σχετική προέγκριση της
Κεντρικής Υπηρεσίας (Γ4 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen), δύνανται
να χορηγούν εθνική θεώρηση εισόδου, η διάρκεια της οποίας θα συναρτάται με την
προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, παραμονή, και θα μπορεί να υπολείπεται ή και να
υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες.Κατά τη χορήγηση των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι Προξενικές Αρχές οφείλουν να
επισημαίνουν στους αλλοδαπούς ότι, αμέσως μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, και
οπωσδήποτε πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου τους, έχουν υποχρέωση
(Άρθρο 11, παράγραφος 1 του Ν.3386/2005) να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή
διαμονής τους, προκειμένου να εφοδιαστούν με τις αντίστοιχες άδειες παραμονής26.
27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου
τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Άρθρο 1, παρ 2,σημείο α. (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ αριθ. L 157 της 15/06/2002 σ.
0001 – 0007).

Η άδεια διαμονής είναι το νομιμοποιητικό έγγραφο που παρέχει την απαραίτητη
πιστοποίηση από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες και με βάση την οποία επιτρέπεται
στον αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια27,
εξασφαλίζεται στον κάτοχό της δικαίωμα επανεισόδου στη χώρα μας, παράλληλα δε του
παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας, για περίοδο ενενήντα ημερών ανά
εξάμηνο, στον «ενιαίο χώρο Schengen» (Άρθρο 21 της Σ.Ε.Σ. Schengen).Σημειώνεται ότι για την έκδοση άδειας παραμονής, ουσιαστική και απαραίτητη
προϋπόθεση, συνιστά η κατοχή, από όλους τους ενδιαφερομένους, ειδικής εθνικής
θεώρησης, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα
εγκύκλιο. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως του εάν η χώρα του ενδιαφερομένου
ανήκει σε αυτές του Παραρτήματος Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των
οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων των κρατών μελών) ή του Παραρτήματος ΙΙ (Κατάλογος τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού [ΕΚ] αριθ. 539/2001 του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 και των τροποποιήσεων που επήλθαν με τους
Κανονισμούς [ΕΚ] 2424/2001, 453/2003, 851/2005, 1791/2006 και 1932/2006.


28 Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15.03.2001, προβλέπεται ότι «με την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία του Στρασβούργου, της 20ής Απριλίου 1959,
για την κατάργηση των θεωρήσεων για τους πρόσφυγες, οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και οι απάτριδες:

. υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης εφόσον η τρίτη χώρα στην οποία κατοικούν και η οποία τους χορήγησε το ταξιδιωτικό
τους έγγραφο συγκαταλέγεται μεταξύ των τρίτων χωρών του καταλόγου του παραρτήματος Ι,

. είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εφόσον η τρίτη χώρα στην οποία κατοικούν και η οποία
τους χορήγησε το ταξιδιωτικό τους έγγραφο συγκαταλέγεται μεταξύ των τρίτων χωρών του καταλόγου του παραρτήματος ΙΙ»

Συναφώς σημειώνεται ότι η χώρα μας απαιτεί την κατοχή θεωρήσεως από τους έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και τους
απάτριδες ανεξαρτήτως του εάν η χώρα που τους έχει εφοδιάσει με ταξιδιωτικό έγγραφο αναφέρεται στο Παράρτημα Ι ή
στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 539/2001.

29 Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ αριθ. L 150 της 06/06/2001 σ. 0004 – 0005.

30 Οι θεωρήσεις για διαμονή άνω των τριών μηνών είναι εθνικές θεωρήσεις που χορηγούνται από ένα από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με τη νομοθεσία του. Μια τέτοια θεώρηση μπορεί συγχρόνως να ισχύει, επί τρεις το πολύ μήνες από την αρχική
ημερομηνία ισχύος, και ως ενιαία θεώρηση βραχείας διαμονής, εφόσον έχει χορηγηθεί τηρουμένων των κοινών όρων και
κριτηρίων που ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου 3 τμήμα 1, ή δυνάμει των διατάξεων αυτών, και
εφόσον ο κάτοχός της πληροί τους όρους εισόδου, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στοιχεία α), γ), δ) και ε)
ΚΠΕ. Άλλως, η θεώρηση αυτή επιτρέπει στον κάτοχό της να διέλθει μόνον από το έδαφος των άλλων κρατών μελών
προκειμένου να μεταβεί στο έδαφος του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει τη θεώρηση, εκτός εάν δεν πληροί τους όρους
εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στοιχεία α), δ) και ε), ή εάν είναι εγγεγραμμένος στον εθνικό πίνακα
καταχωρήσεων του κράτους μέλους από το έδαφος του οποίου επιθυμεί να διέλθει.ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

(ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ D + C)Σύμφωνα με το ισχύον Κοινοτικό Δίκαιο, ο αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος
εθνικής θεώρησης για διαμονή μακράς διαρκείας, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος
μέλος που εφαρμόζει πλήρως την ενισχυμένη συνεργασία Schengen, μπορεί, εφόσον με
βάση την εθνικότητα του υπόκειται σε υποχρέωση κατοχής θεώρησης βραχείας
διαμονής28, να «διέλθει» [transit], για μία μόνο φορά, από το έδαφος των άλλων
κρατών μελών για να μεταβεί στη χώρα που του έχει χορηγήσει τη θεώρηση. Eν
συνεχεία όμως, δεν μπορεί να διέλθει εκ νέου ή να κυκλοφορεί στο χώρο Schengen
μέχρι να λάβει μόνιμο τίτλο διαμονής.Έχει όμως αποδειχθεί στην πράξη ότι συχνά μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα
μεταξύ του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών και της χορηγήσεως του τίτλου
διαμονής (Άδεια Παραμονής) που παρέχει, εκτός από το δικαίωμα της νόμιμης
παραμονής και επανεισόδου και τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στον ενιαίο
χώρο Schengen. Για την αντιμετώπιση της καταστάσεως αυτής, και σε εφαρμογή των
προβλεπομένων στο άρθρο 18 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του
Schengen, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1091/200129 του
Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων με
θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας30, υπάρχει η ευχέρεια χορηγήσεως θεωρήσεως
μακράς παραμονής, που ισχύει συγχρόνως και ως ενιαία θεώρηση βραχείας διαμονής
(Θεώρηση τύπου D+C). Η θεώρηση D+C χορηγείται, τηρουμένων των κοινών όρων και
κριτηρίων που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου 3, τμήμα 1, της
Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας (Σ.Ε.Σ) Schengen, ή δυνάμει των διατάξεων
αυτών, και εφόσον ο αιτών πληροί το σύνολο των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen. Στην περίπτωση αυτή ο
κάτοχος της θεώρησης τύπου D+C έχει τη δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο


31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 562/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑIΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2006 για τη
θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα. (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L
105 της 13.4.2006 σ. 001 – 032).

Schengen, και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα του ενιαίου χώρου, για διάστημα
τριών μηνών κατ’ ανώτατο όριο, από την ημέρα έναρξης ισχύος της θεώρησης.Με βάση τα προαναφερόμενα και προκειμένου να εξυπηρετηθούν ορισμένες κατηγορίες
αιτούντων, οι οποίοι ως εκ της φύσεως της ιδιότητάς τους ή της απασχολήσεως τους
κρίνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5, § 1, σημεία α), γ), δ) και ε) της
Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων του Schengen31 και χρειάζεται, μετά την
είσοδό τους στη χώρα μας, να διακινούνται άμεσα και απρόσκοπτα στον ενιαίο χώρο
Schengen, είναι δυνατό, εφόσον ο αιτών την εθνική θεώρηση εμπίπτει στις
συγκεκριμένες κατηγορίες όπως αναλύονται κατωτέρω, να εφοδιάζεται με θεώρηση για
διαμονή μακράς διαρκείας που ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής
(Θεώρηση τύπου D+C).Ευνόητο είναι ότι η χρήση της ευχέρειας για χορήγηση θεωρήσεων τύπου D+C γίνεται
με φειδώ και μόνο μετά από σχετική γραπτή έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen / ΥΠΕΞ προς την οποία απευθύνεται γραπτό
ερώτημα στο οποίο αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι για τους οποίους κρίνεται χρήσιμος ο
εφοδιασμός συγκεκριμένων ατόμων με (Θεώρηση τύπου D+C) και όχι απλής εθνικής
θεώρησης μακράς διαμονής τύπου D.


A - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
32 Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για απασχόληση με σχέση εξηρτημένης εργασίας σε
συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης, εφόσον του έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.

33 Στον υπήκοο τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξηρτημένης εργασίας στην Ελλάδα,
χορηγείται άδεια διαμονής για εξηρτημένη εργασία, εφόσον έχει συνάψει σύμβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η
αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και προσκομίσει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 11 παρ. 2 του νόμου αυτού.

34 Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3386/2005, ο αιτών
αλλοδαπός οφείλει να προσκομίσει στην διπλωματική ή προξενική αρχή, σύμβαση εργασίας με συγκεκριμένο εργοδότη για
συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι αυτός θα αμείβεται κατ’
ελάχιστον με ποσό αντίστοιχο των μηνιαίων αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη.

Η εν λόγω θεώρηση δεν χορηγείται εάν δεν περιέλθει στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή απευθείας από την
αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας και η πράξη έγκρισης της απασχόλησης του
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη.A - 1. ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 14, παράγραφος 132 και 15, παράγραφος 133
του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 634 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με
Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης
χώρας, ο οποίος επιθυμεί να απασχοληθεί στην Ελλάδα με σχέση εξηρτημένης
εργασίας, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, μπορεί
να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 15».Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού, μέσω της Διεύθυνσης
Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου του Υπουργείου Εξωτερικών:η σχετική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία
εγκρίνεται η απασχόληση για παροχή εξηρτημένης εργασίας σε συγκεκριμένο
εργοδότη, και


επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή υπεύθυνη
δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία,
από την οποία να προκύπτει το είδος της απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζόμενου.
Αμοιβή η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές
ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτές καθορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας.


και ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, αφού κληθεί και υπογράψει την ανωτέρω
αναφερόμενη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του
τόπου κατοικίας του:Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.

Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

35 Ο εργοδότης, που επιθυμεί να απασχολήσει υπήκοο τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία και προκειμένου να χορηγηθεί η
αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, οφείλει να λάβει προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εφόσον
προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του νόμου αυτού, ύστερα από αίτηση του που κατατίθεται
στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη των εργασιών
του, εφαρμοζόμενης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας του άρθρου 11 του Νόμου αυτού. Μαζί με την αίτηση, ο εργοδότης
καταθέτει εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός
μηνός του ανειδίκευτου εργάτη, η οποία επιστρέφεται στον εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και την αναχώρηση
του υπηκόου τρίτης χώρας από την Ελλάδα.

36 Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για την παροχή εποχιακής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.
3386/2005, ο αιτών αλλοδαπός οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή, σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, έως 6 μήνες, με συγκεκριμένο εργοδότη για συγκεκριμένο είδος απασχόλησης εποχιακού χαρακτήρα.

Η εν λόγω θεώρηση δεν χορηγείται εάν δεν περιέλθει στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή απευθείας από την
αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας και η πράξη έγκρισης της απασχόλησης του
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εποχιακής εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Κατά τα λοιπά, η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία μπορεί να ρυθμίζεται ειδικότερα από διμερείς
συμφωνίες στις οποίες η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο μέρος.

37 Εφόσον η μετάκληση αφορά την ίδια κατηγορία (π.χ. εποχιακή εργασία), την ίδια προξενική αρχή και τον ίδιο εργοδότη,
μπορεί να εκδοθεί μία συγκεντρωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας η οποία διαβιβάζεται απ’ ευθείας στο
αρμόδιο Προξενείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.A - 2. ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16, παράγραφος 235, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 736 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π.
3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο
οποίος επιθυμεί να εργασθεί στην Ελλάδα προσωρινά, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι
συνολικά μήνες ανά ημερολογιακό έτος, σε τομέα δραστηριότητας που συναρτάται με
πρόσκαιρη απασχόληση, εποχιακού χαρακτήρα, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
για συγκεκριμένο εργοδότη και είδος απασχόλησης, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 16».Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο από την αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή
ιδιωτικών εταιριών:η σχετική Πράξη37 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία
εγκρίνεται η απασχόληση, σε τομέα δραστηριότητας εποχιακού χαρακτήρα για χρονικό
διάστημα μέχρι έξι συνολικά μήνες κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και


επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η
απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας σε συγκεκριμένο εργοδότη και τόπο, το είδος
της απασχόλησης, η διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου. Αμοιβή η οποία δεν μπορεί
να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου,
όπως αυτές καθορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας,


και ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, αφού κληθεί και υπογράψει την ανωτέρω
αναφερόμενη σύμβαση εποχιακής απασχόλησης, προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του
τόπου κατοικίας του:


38 Νόμος 2482/97.ΦΕΚ 73/ τ.Α/ 16.05.1997

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η είσοδος, διαμονή και το χρονικό διάστημα
απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα ρυθμίζεται
από διμερείς η πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες, αυτές εφαρμόζονται και κατισχύουν
των προαναφερομένων διατάξεων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Συμφωνία Εποχιακής
Απασχόλησης εργατικού δυναμικού που έχει συνάψει η χώρα μας με την Αλβανία38, οι
υπήκοοι της χώρας αυτής, οι οποίοι εγκρίνονται προς εποχιακή απασχόληση στην
Ελλάδα, θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Προξενική Αρχή
προκειμένου να υπογράφουν και να παραλαμβάνουν το ιδιωτικό συμφωνητικό επ'
ονόματι τους και πρέπει, εκτός των γενικών όρων περί ισχυρού διαβατηρίου, ιατρικού
πιστοποιητικού και αποσπάσματος ποινικού μητρώου, να πληρούν και τους ακόλουθους,
πρόσθετους, όρους:

Να είναι ηλικίας όχι μικρότερης των 21 ετών και όχι μεγαλύτερης των 60
ετών.


Να είναι κάτοχοι ανάλογου τίτλου σπουδών, όταν πρόκειται για εξειδικευμένη
εργασία, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές.


Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

39 Ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει υπηκόους τρίτης χώρας, ως αλιεργάτες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου και προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, οφείλει να λάβει προηγούμενη έγκριση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εφόσον προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις ύστερα από αίτηση του που κατατίθεται
στο Δήμο ή την Κοινότητα του νομού στον οποίο είναι εγκαταστημένη η επιχείρηση του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους
του, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου. Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει
εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του
ανειδίκευτου εργάτη, η οποία επιστρέφεται στον εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας διαμονής. Αρμόδια για την εξέταση της
αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.

40 Εφόσον η μετάκληση αφορά την ίδια κατηγορία εργασίας, την ίδια προξενική αρχή και τον ίδιο εργοδότη, μπορεί να
εκδοθεί μία συγκεντρωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.A – 3. ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 739 του Ν. 3536/07, με το οποίο προστέθηκε
το άρθρο 16 Α, μετά το άρθρο 16, στο Νόμο 3386/05, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης
χώρας ο οποίος επιθυμεί να απασχοληθεί στην Ελλάδα ως αλιεργάτης, με σχέση
εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε συγκεκριμένο εργοδότη, μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση
με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 16Α».Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Νομού, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ
ή ιδιωτικών εταιριών:η σχετική Πράξη40 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία
εγκρίνεται η απασχόληση αλιεργάτη για παροχή εξηρτημένης εργασίας, για χρονικό
διάστημα μέχρι δέκα μηνών σε συγκεκριμένο εργοδότη,


επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτουν οι όροι
εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η συμφωνημένη αμοιβή του
εργαζόμενου. Αμοιβή η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από
τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου όπως αυτές καθορίζονται με την εκάστοτε
Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,


και ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, αφού κληθεί και υπογράψει την ανωτέρω
αναφερόμενη σύμβαση εποχιακής απασχόλησης, προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του
τόπου κατοικίας του:

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την ενιαία
θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία πρόσφατη,
έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Αντίγραφο πιστοποιητικού, επίσημα μεταφρασμένου και επικυρωμένου, που να
αποδεικνύει κατοχή γνώσης ή ειδικότητας αλιεργάτη.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).

41 Νόμος 1453/84 . ΦΕΚ88/τ.Α/16.06.1984.

42 Η Ελληνο – Αιγυπτιακή Συμφωνία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1, δεν καλύπτει τους εργαζομένους εκείνους
που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στο μέλλον σε υπερπόντια σκάφη της εμπορικής Ναυτιλίας καθώς και σε
ακτοπλοϊκά εμπορικά σκάφη, καλύπτει εντούτοις τους αλιείς τους εργαζομένους σε παράκτια αλιεία.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι με την προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση και διαδικασία
καλύπτονται και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία «για την
προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σε θέματα εργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου»41 του
1984 και ειδικότερα η απασχόληση Αιγυπτίων αλιεργατών42 στην Ελλάδα με σχέση
εξηρτημένης εργασίας.


43 Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη
διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές,
διευθυντές και υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νόμιμα
εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

44 Επιτρέπεται να εισέλθει στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου το αλλοδαπό υπαλληλικό
προσωπικό και οι νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν.3427/2005 (ΦΕΚ τ.Α’ 312/27.12.2005), Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄), καθώς και σε επιχειρήσεις του ΝΔ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄).A - 4. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 1α43, του Ν.3386/05, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 1, του Ν. 3536/07 και στο Άρθρο 8 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005,Α. Σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη διοικητικών συμβουλίων,
διαχειριστές, νομίμους εκπρόσωπους και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (Γενικοί
Διευθυντές, Διευθυντές και Υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και
υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νομίμως εμπορική δραστηριότητα
στην Ελλάδα και οι οποίοι κατέχουν:

Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. με το οποίο ρυθμίζονται τα της εγκατάστασης της
θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί
νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο Φ.Ε.Κ που
αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρείας. Επιπλέον,
για συνδεδεμένες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Ν.
2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της Εταιρείας και πρόσφατο
πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας καθώς και
βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής Εταιρείας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από
τα προαναφερθέντα.


Εφόσον πρόκειται για Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές ή Υποδιευθυντές,
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το
χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην Εταιρεία του ενδιαφερόμενου
υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


Εφόσον πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστές ή
Νόμιμους Εκπροσώπους, αντίγραφο του Φ.Ε.Κ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής
τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή
αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους.


Β. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 1β44, του Ν.3386/05,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3536/07, σε αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό και οι νόμιμοι
εκπρόσωποι αποκλειστικώς σε εταιρείες που το καθεστώς λειτουργίας τους υπάγεται
σε ειδική νομοθεσία και ειδικότερα στις διατάξεις του N. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ.


Τροποποίηση, Αντικατάσταση και Συμπλήρωση των διατάξεων του Α.Ν. 89/1967 «περί
εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών»), του Α.Ν.
378/1968 «Περί συμπληρώσεως του Α.Ν. 89/1967 και του άρθρου 25
(Εγκαταστάσεις αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων), του Ν. 27/1975 «Περί
φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας,
εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών
θεμάτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994, καθώς και σε
επιχειρήσεις του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων
εξωτερικού»και οι οποίοι κατέχουν:

Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της εταιρείας στη χώρα, καθώς και κάθε
μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς
της Εταιρείας και επιπλέον:Για τις Ναυτιλιακές Εταιρείες:

Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η
λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν 378/1968 και 27/1975
όπως καθορίζεται από τις όμοιες του άρθρου 34 του Ν. 3427/05


πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από την οποία
προκύπτει μεταξύ άλλων ο διορισμός και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της
Εταιρείας.


Για τις λοιπές εταιρείες (Εμποροβιομηχανικές Κατασκευαστικές ή άλλες) που
υπάγονται πλέον στο νέο καθεστώς του Ν. 3427/05:

Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η
υπαγωγή της Εταιρείας στο νέο καθεστώς του Ν. 3427/05 και προκύπτει ο διορισμός
και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας.


Για τους νομίμους εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών:

Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τον διορισμό και
τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.


Για τους νομίμους εκπροσώπους λοιπών Εταιρειών (Εμποροβιομηχανικών
Κατασκευαστικών ή άλλων):

Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, για τον διορισμό και τα
στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.


Για το υπαλληλικό προσωπικό όλων των εταιρειών:

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα
προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην
Εταιρεία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές, οι
οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως
καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η
σύμβαση, πέραν του κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς και τις

45 Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου υπήκοοι τρίτων χωρών
τεχνικοί, που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους που προβλέπονται στον Α.Ν. 448/1968 (ΦΕΚ
130/τ.Α).46 Επιτρέπεται να εισέλθει στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου το αλλοδαπό προσωπικό, που
απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρίες, οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 του
Ν.3386/05.

47 Ως προσωπικό που απασχολείται, αποκλειστικά, σε εταιρίες οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 26 του Ν. 3386/05 νοούνται υπήκοοι τρίτων χωρών επαγγελματίες με ειδικές γνώσεις, πλην εργατικού
δυναμικού, που θα κριθούν απαραίτητοι στο φάση της λειτουργίας της επένδυσης.

48 Επιτρέπεται να εισέλθει στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου το αλλοδαπό εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρίες
στην Ελλάδα και ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα, καθώς και σε εταιρίες που συνδέονται με αντίστοιχες στην

ιδιότητες, τις υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.


Γ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παρ. 1γ45 του Ν.3386/05 σε τεχνικούς
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να απασχοληθούν σε βιομηχανίες ή
μεταλλεία, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Α.Ν. 448/1968 και οι
οποίοι κατέχουν:

Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία
προκύπτει ότι η απασχόληση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας είναι
επείγουσα και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών με σκοπό την
επιδιόρθωση βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων.


Βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας που στερούνται ημεδαποί άνεργοι, εκτός εάν
υφίσταται συμβατική εγγύηση μεταξύ ημεδαπής βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου ο
οποίος προμήθευσε τα μηχανήματα, και αναλαμβάνει παράλληλα την υποχρέωση για την
εγκατάσταση τους και τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.


Δ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παρ. 1δ46 του Ν.3386/05, σε
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες, οι
οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3386/05
(ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας)47 και οι οποίοι κατέχουν:

Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται η ίδρυση της εταιρείας
συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο
διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.


Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία προκύπτει
το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου
υπηκόου τρίτης χώρας στην Εταιρεία και οι μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες δεν θα πρέπει
να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την
εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της,
πλην εργατικού δυναμικού, κατέχει ειδικές γνώσεις, η παρουσία του κρίνεται
απαραίτητη στη λειτουργίας της επένδυσης, και θα απασχολείται αποκλειστικά για
αυτήν.


Ε. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 1ε, του Ν.3386/05 το
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Ν.3536/200748 σε αλλοδαπούς,


Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), θα μπορεί να μετακινείται για απασχόληση στα
υποκαταστήματα ή τις θυγατρικές της οικείας εταιρίας ή στις συνδεδεμένες εταιρίες στην Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

αα. Η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα να απασχολεί τουλάχιστον εκατό (100) ημεδαπούς εργαζόμενους.
ββ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που πρόκειται να μετακινηθούν για απασχόληση στις ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να
διαθέτουν επιστημονικές γνώσεις στον τομέα τους, των οποίων στερούνται ημεδαποί ή κοινοτικοί εργαζόμενοι ή νομίμως
διαμένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών.υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται ως εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό σε αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν υποκαταστήματα ή θυγατρικές
εταιρίες στην Ελλάδα και ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα, καθώς και σε
εταιρίες που συνδέονται με αντίστοιχες στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου
Άρθρο 42ε του Κ. Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ 37 Α΄) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», μπορούν
να μετακινούνται για απασχόληση στα υποκαταστήματα ή τις θυγατρικές της οικείας
Εταιρείας ή στις συνδεδεμένες εταιρίες στην Ελλάδα, εφόσον η επιχείρηση που είναι
εγκατεστημένη στην Ελλάδα στην οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας,
αποδεικνύει,

με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, εν προκειμένω του ΟΑΕΔ, ότι δεν υφίστανται
άνεργοι ημεδαποί ή κοινοτικοί ή νόμιμα διαμένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών
που διαθέτουν τις επιστημονικές γνώσεις που απαιτούνται για την συγκεκριμένη
απασχόληση,


με κατάσταση προσωπικού, ότι απασχολεί τουλάχιστον εκατό (100) ημεδαπούς
εργαζόμενους,


με βεβαίωση της επιχείρησης ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας που μετακινείται, δεν
υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 5% των ημεδαπών εργαζομένων
το οποίο δύναται, να μετακινηθεί προς απασχόληση,


και οι οποίοι κατέχουν:

Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης
χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει
συνάψει σύμβαση με την αντίστοιχη θυγατρική ή υποκατάστημα ή με συνδεδεμένη
Εταιρεία στην Ελλάδα.


Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του
υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα
στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο Φ.Ε.Κ που αφορά σε μετονομασία ή
τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρείας. Επιπλέον, για συνδεδεμένες
εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Ν.2190/20, απαιτείται
προσκόμιση καταστατικού της Εταιρείας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμοδίου φορέα
για την μετοχική σύνθεση της Εταιρείας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της
αλλοδαπής Εταιρείας, σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα.


Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα
προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην Εταιρεία και οι μηνιαίες αποδοχές οι
οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως
καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή

49 Όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ 1686/ τ. Β’/ 21 Αυγούστου 2008, με το από 26.6.2008 (ΑΠ 3568) έγγραφο της η τράπεζα
«BANCO DE ORO UNIBANK, INC» (πρώην EQUITABLE PCI Bank), γνωστοποίησε στην επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών
Θεμάτων την απόφασή της για παύση της λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Αθήνα από την 30.06.2008 και
ως εκ τούτου ζήτησε την ανάκληση της σχετικής άδειας η οποία και έγινε αποδεκτή.

Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου σε
περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε.


Αντίγραφα τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις
στον τομέα τους, των οποίων στερούνται ημεδαποί ή κοινοτικοί εργαζόμενοι ή νομίμως
διαμένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών


ΣΤ. Υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν.3386/2005:

1. με την Κ.Υ.Α 5301/29-03-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές και
στελέχη του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας PHILIPPINE
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με
την αριθ. 548/25/9.11.1994 (ΦΕΚ 200/Α) απόφαση της επιτροπής Νομισματικών και
Πιστωτικών Θεμάτων, η οποία εξακολουθεί και ισχύει και μετά την αλλαγή της
επωνυμίας της σε EQUITABLE PCI BANK49.


2. με την Κ.Υ.Α 8901/17-05-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, χειριστές και τεχνικοί
συντηρήσεως υδροπλάνων της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΕΠΕ» και
διακριτικό τίτλο «PEGASUS AVIATION», στην οποία χορηγήθηκε άδεια
εκμετάλλευσης, για την εκτέλεση με αμοιβή ή και με μίσθωση δημοσίων αεροπορικών
μεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
ΑΠ ΥΠΑ/Δ1/Δ/12241/2816/18.03.2004 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών.


3. με την Κ.Υ.Α 9408/25-05-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, εργαζόμενοι στις
εταιρείες που λειτουργούν σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Ν.387/1976
«Περί συνάψεως συμβάσεων τινών υπό της ΔΕΗ και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ 189 Α΄), του Ν.2299/1995 «Κύρωση του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993
και του Πρωτοκόλλου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 για
την προμήθεια του Φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία» (ΦΕΚ 65 Α΄) και του
άρθρου 8 του Ν.2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και
Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α΄).


4. με την Κ.Υ.Α 10976/14-06-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές και
εργαζόμενοι στο Γραφείο του Ιαπωνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (JAPAN
EXTERNAL TRADE ORGANIZATION - JETRO), που λειτουργεί στην Αθήνα
σύμφωνα με την Νο Ε1023/ΙΑΝ-8/18.05.1965 Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου
Εξωτερικών και την Α.Ε. 16/65/12.05.1965 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της
Ιαπωνίας στην Ελλάδα.


5. με την Κ.Υ.Α 10977/14-06-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές και
στελέχη που εργάζονται στην εταιρεία KONCAR POWER PLANT AND ELECTRIC

TRACTION ENGINEERING Co Ltd, η οποία συμμετέχει στην Κοινοπραξία που
υπέγραψε με την ΔΕΗ τη σύμβαση ΔΑΥΕ/ΜΕΗ-3/99131, που αφορά στην «Προμήθεια
και εγκατάσταση στροβίλων ρυθμιστών στροφών, σφαιρικών βαλβίδων, ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού θυροφραγμάτων αγωγών φυγής, καλυμμάτων και ανοιγμάτων σταθμού και
μίας μικρής μονάδας στον εκκενωτή πυθμένα για το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας
στον Αχελώο Ποταμό».


6. με την Κ.Υ.Α 11962/28-06-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές, στελέχη
και τεχνικοί της εταιρείας «THE LOUIS BERGER GROUP INC», η οποία έχει
προσληφθεί ως «Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) του αυτοκινητοδρόμου
ΠΑΘΕ», δυνάμει της από 30 Νοεμβρίου 2001 Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της ανωτέρω εταιρείας.

7. με την Κ.Υ.Α 12760/06-07-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές, στελέχη
και λοιποί εργαζόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν δυνάμει των
διακρατικών συμφωνιών που έχουν κυρωθεί με τις διατάξεις:


του Ν.464/1976 (ΦΕΚ 296 Α΄), «Περί κυρώσεως της εν Δαμασκώ την 25ην
Φεβρουαρίου 1974 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδος
και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας «περί αεροπορικών γραμμών», μεταξύ και
πέραν των αντιστοίχων εδαφών των και του παρακολουθούντος ταύτην
παραρτήματος».


του Ν.3077/2002 (ΦΕΚ 309 Α΄), «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας


του Ν.2541/1997 (ΦΕΚ 250 Α΄), «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν».


του Ν. 3120/2003 (ΦΕΚ 55 Α΄), «Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών
μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας».


του Ν.753/1978 (ΦΕΚ 22 Α΄), «Περί κυρώσεως της εν Αμμάν την 14ην
Αυγούστου 1968 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της
Ελλάδος και της Κυβερνήσεως του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας “περί
εμπορικών τακτικών αεροπορικών γραμμών και του Παραρτήματος αυτής”» καθώς και
το από 05.03.2003 μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «Royal Jordanian»
και του «Athens International Airport S. A».


8. με την Κ.Υ.Α 18829/26-09-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές, στελέχη
και λοιποί εργαζόμενοι στην εταιρεία NIPPON KAIJI KYOKAI, που λειτουργεί
σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Π.Δ. 32/1997 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 330/2001 (ΦΕΚ 219 Α΄) και την αριθ.

4113.157/01/29.11.2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1714 Β΄).


9. με την Κ.Υ.Α 12762/06-07-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, εργαζόμενοι στην
«Κοινοπραξία HANWHA-ROTEM», η οποία έχει αναλάβει το έργο «Προμήθεια Νέων
Συρμών Μετρό», δυνάμει της από 23.04.2002 κύριας σύμβασης προμήθειας (CON-
02/002) και της από 26.07.2002 συμπληρωματικής σύμβασης προμήθειας συρμών
διπλής τάσης, οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της ανωτέρω Κοινοπραξίας και της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.


και οι οποίοι κατέχουν:

Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της, από την οποία θα
προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων
χωρών στην εταιρεία.


Ζ. Υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν.3386/2005 με την Κ.Υ.Α
22470/14-10-08, υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές
εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν.
2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΒΕΣ» και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της
ελληνικής εταιρείας και ειδικότερα ως ειδικοί στον σχεδιασμό παρασκευής, τον
ποιοτικό έλεγχο και την εμπορία προϊόντων καπνού της εταιρείας «PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL Inc», την κατασκευή των συσκευασιών των προϊόντων αυτών και
την λειτουργία νέων σιγαροποιητικών και συναφών μηχανημάτων για την εκπαίδευση
ημεδαπού προσωπικού .και οι οποίοι κατέχουν:Βεβαίωση της ημεδαπής εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» από τη οποία να
προκύπτει η σύνδεσή της, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του
ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την αλλοδαπή εταιρεία από την οποία
μετακινείται ο αιτών.


Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την ημεδαπή εταιρεία
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ», από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα
απασχόλησης, το είδος της εργασίας αποκλειστικά στον σχεδιασμό παρασκευής, τον
ποιοτικό έλεγχο και την εμπορία προϊόντων καπνού της εταιρείας «PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL Inc», την κατασκευή των συσκευασιών των προϊόντων αυτών και
την λειτουργία νέων σιγαροποιητικών και συναφών μηχανημάτων και οι μηνιαίες
αποδοχές, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


Σε όλους τους ανωτέρω αναφερομένους στα σημεία Α έως και Ζ μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 17§1», εάν προσκομίσουν, επιπροσθέτως των όσων
κατά περίπτωση προαναφέρονται, στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:
50 Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 μέλη της
οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των
συντηρούντων.

51 Εξαιρούνται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 12762/06.07.06 οι εργαζόμενοι στην «Κοινοπραξία HANWHA.ROTEM», η οποία έχει
αναλάβει το έργο «Προμήθεια Νέων Συρμών Μετρό.

52 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).

Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.

Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη ή Βεβαίωση της Εταιρείας ή του
νομίμου εκπροσώπου της ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος κατά το διάστημα της
απασχόλησης στην Ελλάδα.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 350, του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών των παραπάνω κατηγοριών51, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας52.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 17§3-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.
53 Σε υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πρέπει να μετακινηθεί στην Ελλάδα για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, στο
πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου, ο οποίος ασκεί τις
δραστηριότητες του στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαμονής, εφόσον, πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 10
πληρούνται και οι ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

α. Έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, εφόσον το προβλεπόμενο διάστημα διαμονής υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

β. Αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή του στο κράτος.μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η
επιχείρηση από την οποία μετακινείται.

γ. Η επιχείρηση από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας αποδεικνύει ότι τον απασχολεί νόμιμα στο έδαφος του
κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένη.

δ. Η επιχείρηση, από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμβαση για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας με τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο στην Ελλάδα, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός και το
προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και επιστροφής του.

54 Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τις χώρες.μέλη της Ε.Ε. και επιπρόσθετα την Ισλανδία, τη Νορβηγία,
την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

55 Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος προέλευσης, ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού
εγγράφου της διαμονής και εργασίας σε αυτό.A - 5. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ Κ/Μ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΤΟΥ Ε.Ο.Χ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1853 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 9 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος απασχολείται νόμιμα σε
επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)54 και επιθυμεί να μετακινηθεί στην Ελλάδα, για διάστημα
μεγαλύτερο των τριών μηνών, προκειμένου να προσφέρει συγκεκριμένη υπηρεσία, στο
πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και
αντισυμβαλλομένου που ασκεί τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα, και ο οποίος κατέχει
αποδεικτικά στοιχεία για τη νόμιμη απασχόλησή του στο έδαφος του κράτους-μέλους,
στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση από την οποία μετακινείται55, μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση
με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 18§1», εάν προσκομίσει στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας του:Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα
στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, από την οποία μετακινείται ο υπήκοος
τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι
έχει συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα,
και προκύπτουν:
α) Ο σκοπός της μετακίνησής του,

β) Το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του υπηκόου τρίτης χώρας και

γ) Η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον υπήκοο τρίτης χώρας στο κράτος
μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επιστροφής του.

Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.

56 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18, παράγραφος 4, του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας56.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 18§4-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική

απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από κράτος- μέλος της Ε.Ε.
ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής.


Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί
αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης ή ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


57 Σε υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και για τον οποίο προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης
προμήθειας, μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, χορηγείται
άδεια διαμονής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου και έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και

β. Η επιχείρηση, από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας, με την οποία
προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιμαστική
λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα
των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και επιστροφής τους.

A - 6. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1957 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 10 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και επιθυμεί
να μετακινηθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες, στο
πλαίσιο σύμβασης προμήθειας, μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που
ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 19§1», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:

Βεβαίωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία
ταυτότητας και επικοινωνίας της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του εργαζομένου,
συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα της εργασίας του σε αυτή.


Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης
παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας. Στη
σύμβαση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που
αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση
των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός
και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων
διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,

ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


58 Η είσοδος και διαμονή στη Χώρα υπηκόων τρίτων χωρών, αθλητών και προπονητών αθλήματος, που έχει αναγνωρισθεί
από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψη τους σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο σε
Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της
ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος και χορήγηση ειδικής θεώρησης εισόδου.A - 7. ΑΘΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 20 παράγραφος 158, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 11 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, σε αθλητή ή
προπονητή αθλήματος, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές Αρχές
και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να εγγραφεί, να
μετεγγραφεί ή να προσληφθεί σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, σε Αθλητική
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση
με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 20§1» εάν προσκομίσει στην Προξενική
Αρχή του τόπουΈγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την είσοδό του
στην Ελλάδα για εγγραφή, μετεγγραφή ή πρόσληψη από αναγνωρισμένο αθλητικό
σωματείο, την Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών και


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

59 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 20, παράγραφος 4, του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας59.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 20§4-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


60 Επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, για προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, σε αθλητές,
υπηκόους τρίτων χωρών, τους προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που τους συνοδεύει, ύστερα από έγκριση της
ελληνικής ομοσπονδίας του αντίστοιχου αθλήματος που είναι αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αθλητικές αρχές. Η είσοδος
επιτρέπεται, αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου, και αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης και πλήρη
ασφάλιση ασθένειας.

61 Το ύψος των επαρκών πόρων και ο τρόπος απόδειξης καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 4415/06, ΦΕΚ
398/B/3.4.06 για τον «καθορισμό ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05»A - 8. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 20 παράγραφος 560, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 11 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, αθλητή αθλήματος το
οποίο έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές Αρχές, οποίος επιθυμεί να
εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να προετοιμασθεί, εν όψει συμμετοχής του σε διεθνείς
αθλητικές διοργανώσεις, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
20§5» εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την είσοδό του
στην Ελλάδα για προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.


Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά61, διαθέτει
οικονομικούς πόρους, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του
στην Ελλάδα χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα πέραν της αθλητικής προετοιμασίας.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό, από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Αντίστοιχη θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί και στον/στους προπονητή/ές και το λοιπό
εξειδικευμένο προσωπικό που συνοδεύει τον εν λόγω αθλητή εάν πληρούνται οι
προαναφερόμενες προϋποθέσεις και προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


62 Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και οι εργαζόμενοι σε αυτά επιτρέπεται να
εισέλθουν στη Χώρα, εφόσον αποδεικνύουν την ανωτέρω ιδιότητα και εργασιακή σχέση τους και αφού λάβουν ειδική
θεώρηση εισόδου.A - 9. ΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2162 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 12 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος είναι μέλος καλλιτεχνικού
συγκροτήματος καθώς και ο εργαζόμενος σε αυτό, εφόσον αποδεικνύει τη συγκεκριμένη
ιδιότητα και εργασιακή του σχέση και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να παραμείνει
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, μπορεί να χορηγηθεί εθνική
θεώρηση, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας του, με αναφορά στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
21§1», εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει:

Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής
υπηρεσιών ή έργου.


Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, μεταξύ των οποίων βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προέλευσης για την επίσημη καταχώριση του
συγκροτήματος.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.Επισημαίνεται ότι μεμονωμένα άτομα καθώς και συγκροτήματα τα οποία στερούνται
επίσημης καταχώρησης στη χώρα προέλευσής τους, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν
αμειβόμενη δραστηριότητα σε νυκτερινά κέντρα διασκεδάσεως, υπάγονται στη
διαδικασία των Άρθρων 14 και 15 του Νόμου 3386/2005.


63 Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι πνευματικοί δημιουργοί, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι,
γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα εφόσον
έχουν συνάψει για το σκοπό αυτόν σχετική σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση ή οργανισμό,
το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας
και αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδουA - 10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2263 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 13 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος παρέχει έργο πνευματικής
φύσεως (π.χ. συγγραφέας, λογοτέχνης, σκηνοθέτης, ζωγράφος, γλύπτης, ηθοποιός,
μουσικός, τραγουδιστής, χορογράφος, σκηνογράφος κ.ο.κ), εφόσον αποδεικνύει τη
συγκεκριμένη ιδιότητα και έχει συνάψει για το σκοπό αυτό σχετική σύμβαση, διάρκειας
μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση ή οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου
συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής
ιδιοκτησίας και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να παραμείνει στην Ελλάδα, μπορεί να
χορηγηθεί εθνική θεώρηση, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη
στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του, με αναφορά στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 22§1», εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει:

Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου χρονικής
διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών, με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του
οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων
πνευματικής ιδιοκτησίας.


Επίσημες αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.
64 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού επιτρέπεται να
χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας υπάγεται
στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, άδεια διαμονής για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής, εφόσον
προηγουμένως έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του.

65 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»A - 11. ΜΕΛΗ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2364 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 14 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην
Ελλάδα και να συμμετάσχει σε επιστημονικές δραστηριότητες ως μέλος ξένης
αρχαιολογικής σχολής, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
23§1» εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας
του:

Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της
οποίας υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, από την οποία προκύπτει
ότι είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.


Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 265 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005,
που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την
κάλυψη των εξόδων διαβίωσης διαβίωσής του στην Ελλάδα χωρίς να παρέχει
εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα πέραν των
δραστηριοτήτων της σχολής όσο και για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής
του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ.
4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη

66 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 23, σημείο 4 του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας66.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 23§4 – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,

καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


67 Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στη Χώρα, προκειμένου αυτός να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της δραστηριότητας και κατ' ελάχιστο εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
κατατεθειμένα σε λογαριασμό στο όνομα του αιτούντος, που τηρείται σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα. Μετά τη
χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου, απαιτείται η κατάθεση του ανωτέρω ποσού σε αντίστοιχο ίδρυμα της ημεδαπής.

β. Η δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και

γ. Κατέχει ειδική θεώρηση εισόδου.

68 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί καθορισμού ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν. 3386/2005 «Στην περίπτωση
υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24, του Ν. 3386/2005, το ύψος των επαρκών πόρων για την άσκηση της δραστηριότητας ορίζεται κατ’ ελάχιστο, στα
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατατεθειμένα σε λογαριασμό στο όνομα του αιτούντος, που τηρείται σε αναγνωρισμένο
τραπεζικό ίδρυμα».A - 12. ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2467 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 15 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην
Ελλάδα και να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας δηλαδή
αυτόνομη επιχειρηματική δράση και διατηρώντας ανεξάρτητη επαγγελματική στέγη, με
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εντός ή εκτός της οικίας του, η οποία αποτελεί
το κέντρο των επαγγελματικών ή οικονομικών του σχέσεων, μπορεί να χορηγηθεί, μετά
από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 24§1γ».Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα,
προκειμένου να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα οφείλει να καταθέσει
στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας.


Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της
δραστηριότητας, και κατ’ ελάχιστο εξήντα χιλιάδες Ευρώ, κατατεθειμένα σε λογαριασμό
στο όνομά του αιτούντος, που τηρείται σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα68.


Τεκμήρια ότι η δραστηριότητά θα ενισχύσει την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας.


Οικονομοτεχνική μελέτη, στην οποία θα αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη
δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει όπως το ύψος και το είδος της επένδυσης, ο
εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, η προβλεπόμενη αξία των
πωλήσεων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ο υπήκοος τρίτης χώρας αποφάσισε να
πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση στην Ελλάδας.


Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της χώρας προέλευσης.


Στοιχεία που αποδεικνύουν την επιστημονική ή τεχνική ή επαγγελματική του
κατάρτιση, ως προς τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ασκήσει.


Το Προξενείο διαβιβάζει την αίτηση την οικονομοτεχνική μελέτη και όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της


Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα, όπου προτίθεται να
εγκατασταθεί και να ασκήσει τη δραστηριότητα που επιθυμεί ο αλλοδαπός.

Εάν κριθεί σκόπιμη η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αποστέλλεται από την
αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, η σχετική άδεια
άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην Προξενική Αρχή, η οποία τη
γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο και προκειμένου να του χορηγήσει τη σχετική
θεώρηση εισόδου τον καλεί να προσκομίσει επιπρόσθετα:

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


69 Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει επένδυση ύψους
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, τουλάχιστον, που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Η αίτηση για τη
χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας.

70 ΦΕΚ 1832/Β/27.12.2005A - 13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2669 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 16 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην
Ελλάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει επένδυση ύψους τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) Ευρώ, τουλάχιστον, που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία.
μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 26§5».Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, για
ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητος οφείλει να καταθέσει στην Προξενική Αρχή του
τόπου κατοικίας του:

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής
δραστηριότητος.


Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της
δραστηριότητας και κατ’ ελάχιστο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ.


Τεκμήρια ότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα έχει θετικές
επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.


Τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. 24530/21.12.200570 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών-ΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών για τον «καθορισμό
δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας»
δικαιολογητικά, δηλαδή:


Βιογραφικό σημείωμα,


Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου (business plan) όπου
αναγράφονται υποχρεωτικά:


Το ύψος της επένδυσης,


Το είδος της δραστηριότητας,


Η νομική μορφή του υπό ίδρυση φορέα,


Η μετοχική σύνθεση,


Ο τόπος εγκατάστασης,


Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πραγματοποίηση της επένδυσης,


Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης,


Ο αριθμός θέσεων που θα δημιουργηθούν και πόσες από αυτές θα
καλυφθούν από την ελληνική αγορά κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης,


Πίνακας χρηματοδοτικών ροών σε ορίζοντα τριετίας (προβλεπόμενο cash
flow),


Η ημερομηνία έναρξης – ολοκλήρωσης της επένδυσης,71 Σχετικά επισυνάπτονται

1) Έντυπο αίτησης άδειας διαμονής για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας

2) Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος του επενδυτή και

3) Περιεχόμενο συνοπτικής μελέτης παρουσίασης επενδυτικού σχεδίου.

Βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας, Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού
οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων, με την οποία να
πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών (ιδίως
ομόλογα, μετοχές) για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης.


Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της χώρας προέλευσης.


Το Προξενείο διαβιβάζει την αίτηση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά71 στην αρμόδια
Υπηρεσία [Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών -Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού-
Τμήμα Παρακολούθησης Ξένων Αμέσων Επενδύσεων]. Εάν κριθεί σκόπιμη η άσκηση
της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αποστέλλεται η σχετική έγκριση του Υπουργού
Εσωτερικών-ΔΔΑ στην Προξενική Αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο
και προκειμένου να του χορηγήσει τη σχετική θεώρηση εισόδου τον καλεί να
προσκομίσει επιπρόσθετα:

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 27, σημείο 5 του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας


72 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας72.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 27§5 – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της


εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


73 Φύλλο 157 / Τεύχος Α’ / 31 Ιουλίου 2008.

74 Επίσημη Εφημερίδα L 375/12 της 23.12.2004.

75 Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ/Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

76 Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 37113/277/16.05.07 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού που
λειτουργούν στην Ελλάδα, οι οποίες είναι α) Η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) και β) Ιδιωτικές οι οποίες τελούν
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, ανήκουν στην τρίτη βαθμίδα εκπαιδεύσεως.

77 Σύμφωνα με το Νόμο 3391/2005 (Φύλλο 240/Τεύχος Α’/4 Οκτωβρίου 2005) «ιδρύεται Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και με διεθνή
διακριτική ονομασία International Hellenic University. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τελεί υπό την
εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει ως
αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση ιδίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και πραγματοποιεί Προγράμματα Σπουδών, σε προπτυχιακό και
σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με τα λοιπά Πανεπιστήμια της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης και τη
Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται ένας
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προγράμματα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι
αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους ισότιμους
τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα). Με απόφαση της Συγκλήτου του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να παρέχει
πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα Προγράμματα Σπουδών της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε
αριθμό το είκοσι τοις εκατό (20%) εκείνων της εκπαίδευσης με παρακολούθηση.A - 14. ΣΠΟΥΔΕΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 του Π.Δ. 101/200873 «περί εναρμονίσεως
της ελληνικής νομοθεσίας με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ74 του
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες
εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια με σκοπό,
μεταξύ των άλλων, τις σπουδές» και στο Άρθρο 17 της Απόφασης του Υπουργού
Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα για σπουδές
(πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου ή προετοιμασίας, εφόσον αυτή προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία, ως τμήμα των συγκεκριμένων σπουδών):σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.),


σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.),


σε Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή και Εκκλησιαστική Σχολική Μονάδα,


στην Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως75,


στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ε.Ο.Τ.,


σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.),


σε Ανώτερες Σχολές Χορού (Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.)
και Ιδιωτικές Σχολές Χορού οι οποίες τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Πολιτισμού)76,


στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 77,

78 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

79 Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Π.Δ 101/ 2008 (Φύλλο 157 / Τεύχος Α’ / 31 Ιουλίου 2008) και το Άρθρο 17 της Οδηγίας
2004/114/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα L 375/12 της 23.12.2004) υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής για
λόγους σπουδών, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ωρών εργασίας δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από
τις δέκα ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος. Για το σκοπό αυτό χορηγείται στον
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας σχετική έγκριση από την Περιφέρεια με την επίδειξη της άδειας διαμονής του. Η
διάρκεια της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται παράλληλα με αυτή.

80 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, το ύψος των
επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και σπουδών για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’
ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων,
τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση (κατά
την ανανέωση της άδειας διαμονής).μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Π.Δ. 101/2008» εφόσον προσκομίσει:Βεβαίωση ενός από τα προαναφερόμενα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ότι τον
αποδέχεται να εγγραφεί σε αυτό και να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών.


Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η εγγραφή, επιπλέον προσκόμιση της
απόδειξης καταβολής των απαιτούμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.


Για τους επιλεγέντες σε άλλη σχολή, πλην Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), και εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο
εκπαιδευτικό ίδρυμα, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων
για την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών.


Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 278 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005,
που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την
αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα,
συνυπολογιζομένης τυχόν υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να
ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα79, όσο και για την κάλυψη των δαπανών
επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην
Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις
του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά80.


Έγγραφη συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την
προβλεπόμενη διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική

απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1,
στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen, είναι
δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


81 Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. επιτρέπεται, εφόσον ο υπήκοος
τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά και χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον Οργανισμό Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά απόδειξης της
γλωσσομάθειας όπου απαιτούνται για την έγκριση αυτή.

82 Κατά το Άρθρο 4 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/τΑ) για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οργανώνονται και λειτουργούν Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια ή
ιδιωτικά, τα οποία δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα. Τα διάφορα τμήματα των Ι.Ε.Κ.
μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι γυμνασίου, τεχνικής και επαγγελματικής σχολής, σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ
και κάθε τύπου λυκείου για να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και ενήλικες
με γνώσεις κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, για να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις ή προσόντα ή να βελτιώσουν την
παραγωγικότητά τους ή να εξοικειωθούν σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε άλλο,
με στόχο την καλύτερη ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνία.

83 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

84 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους επαγγελματικής κατάρτισης
το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το χρόνο που ισχύει
η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται
από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής
ασκεί μερική απασχόληση.A - 15. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 30, παράγραφος 281, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 18 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005, αλλοδαπός, υπήκοος τρίτης χώρας, που επιθυμεί να
εισέλθει στην Ελλάδα για επαγγελματική κατάρτιση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18/
τ.Α'), όπως κάθε φορά ισχύει82 μπορεί να λάβει, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του, εθνική θεώρηση
με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 30§2» εάν προσκομίσει:

Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς
εγγραφή.


Βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ) ότι εγκρίνεται η φοίτησή του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.


Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτά
απαιτούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την επαρκή γνώση της γλώσσας του
προγράμματος σπουδών που ο αλλοδαπός θα παρακολουθήσει ή βεβαίωσης εγγραφής
του σε εγκεκριμένο διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ως τμήμα των σπουδών
του.


Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 283 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005,
που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την
αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα,
συνυπολογιζομένης τυχόν υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να
ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών
επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην
Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις
του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά84.

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.85 Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού επιτρέπεται η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών και για την παρακολούθηση
αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προ γραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εφόσον ο υπήκοος τρίτης
χώρας γίνει δεκτός σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω προγράμματα απαιτούν κανονική και όχι εξ
αποστάσεως φοίτηση. Η σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός, καθώς και η
διάρκεια των σχετικών προγραμμάτων θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

86 Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την θεώρηση της βεβαίωσης του εργαστηρίου καθορίζεται από τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας Ν.Α., ή, σε περίπτωση που αυτός δεν το προβλέπει, από τον οικείο Νομάρχη.

87Προκειμένου να θεωρηθεί από την αρμόδια Νομαρχία η βεβαίωση το εκπαιδευτήριο υποδοχής προσκομίζει:

Αίτηση εγγραφής υποψηφίου σπουδαστή
Απόδειξη πληρωμής διδάκτρων
Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων τραπέζης
Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα του σπουδαστή ότι αναλαμβάνει τη συνεχή οικονομική στήριξή του
Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου σπουδαστή για την ακρίβεια των στοιχείων και την υπόσχεση νόμιμης παρουσίας του
στην Ελλάδα και ότι γνωρίζει πως αν παραβεί τους όρους θα καταγγελθεί από το Εκπαιδευτήριο αρμοδίως, θα πρέπει δε να
εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα χαρακτηριζόμενος άλλως ως λαθρομετανάστης
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εκπαιδευτικού φορέα για την τακτική και διαρκή παρακολούθηση, για τη
νόμιμη χρήση της άδειας εισόδου στη χώρα και την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων αρχών στη περίπτωση μη σωστής
χρήσης της άδειας
Φωτοτυπία διαβατηρίου
Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.


88 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

A - 16. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 30, § 385 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο
18 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000
της 30/12/2005, αλλοδαπός που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα για την
παρακολούθηση αδιαβαθμήτου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα αυτά απαιτούν κανονική και
όχι εξ αποστάσεως φοίτηση., μπορεί να λάβει, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη, θνική θεώρησημε αναφορά, στη ζών εθνικώνστοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
30§3» εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας
του:

Βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελεύθερων Σπουδών, θεωρημένη από την αρμόδια
υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 86, από την οποία να προκύπτει ότι ο
υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμά του καθώς και η
χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος (π.χ. δυο εξάμηνα ή τέσσερα εξάμηνα
κ.λ.π.)87.


Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτά
απαιτούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την επαρκή γνώση της γλώσσας του
προγράμματος σπουδών που ο αλλοδαπός θα παρακολουθήσει ή βεβαίωσης εγγραφής
του σε εγκεκριμένο διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ως τμήμα των σπουδών
του.


Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 288 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005,
που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την
αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα,
συνυπολογιζομένης τυχόν υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να
ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών

89 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου
εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη
των εξόδων διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα
πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό
έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση.

90 Σωματείο: Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό
δημόσιο βιβλίο (σωματείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο χρειάζονται είκοσι
τουλάχιστον πρόσωπα.

επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην
Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις
του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά89.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.Επισημαίνεται ότι τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα, που
έχουν ιδρυθεί από Κολλέγια του Εξωτερικού ως αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και συστάθηκαν και λειτουργούν είτε βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει
την ίδρυση και λειτουργία των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών είτε βάσει του
νομικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση Σωματείων σύμφωνα με το Άρθρο 7890 του
Α.Κ, και με δεδομένο ότι η λειτουργική δομή των σωματείων αυτών και των
παραρτημάτων τους δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς έναντι των αστικών μη
κερδοσκοπικών εταιρειών, εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της προαναφερόμενης
παραγράφου 3 του Άρθρου 30 του Ν.3386/2005.


91 Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα
Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού λαμβάνουν, κατ'
εξαίρεση, άδεια διαμονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση τους σε αυτές.A - 17. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3291 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 19 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, αλλοδαπός που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα για φοίτηση, στο πλαίσιο
διμερούς μορφωτικού προγράμματος, στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί να
λάβει, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με
αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης,
της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 32» εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:

Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των Ενόπλων
Δυνάμεων, ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ή των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, από την
οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δεκτός για φοίτηση καθώς και η χρονική διάρκεια των
σπουδών του.


Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτά
απαιτούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την επαρκή γνώση της γλώσσας του
προγράμματος σπουδών που ο αλλοδαπός θα παρακολουθήσει ή βεβαίωσης εγγραφής του σε
εγκεκριμένο διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ως τμήμα των σπουδών του.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία πρόσφατη,
έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη
διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος η
οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της
θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται
ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος,
η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από
άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και
έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

92 Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου και χορηγείται από
τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας άδεια διαμονής διάρκειας ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά
διετία και μέχρι την απόκτηση της.

93 Υ.Α 13703/28.06.07 για την τροποποίηση της αριθμ. 24103/05 (ΦΕΚ Β΄1804) Υπουργικής Απόφασης περί «Καθορισμού
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3386/2005.

94 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»A - 18. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3392 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 20 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που επιθυμεί να εισέλθει στην
Ελλάδα γα την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 33§1», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:

Αντίγραφο τίτλου ιατρικών σπουδών.


Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας
γίνεται δεκτός για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και του χρόνου που
απαιτείται για την απόκτηση αυτής.


Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που αφορά στην τοποθέτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για ειδίκευση
στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα93


Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων,
εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την ικανοποιητική
γνώση της γλώσσας στην οποία θα διεξάγεται η παρακολούθηση για την απόκτηση της
ιατρικής ειδικότητας.


Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 294 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005,
που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την
αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα,
συνυπολογιζομένης τυχόν υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να
ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών
επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην
Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις
του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).

95 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 33 σημείο 2 του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας95.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 33§2 – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική

απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


96 Υπήκοοι τρίτων χωρών, που μετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, σε
προγράμματα συνεργασίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων, οργανισμών,
κοινωφελών ιδρυμάτων και του Ι.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαμονή στη Χώρα, εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.
Η ειδική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του φορέα
πραγματοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος ή χορήγησης της υποτροφίας.

97 Σε περίπτωση που η υποτροφία Υπουργείου, Οργανισμού, Κοινωφελούς Ιδρύματος ή του Ι.Κ.Υ. χορηγείται με σκοπό την
παρακολούθηση πλήρους κύκλου σπουδών σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας, τότε ο αλλοδαπός υπότροφος δεν υποχρεούται σε απόδειξη
γλωσσομάθειας.

98 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»A - 19. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρο 34, παράγραφος 196, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 21 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να
εισέλθει στην Ελλάδα για να συμμετάσχει σε ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγών στο πλαίσιο
διακρατικών συμφωνιών, σε πρόγραμμα συνεργασίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, υπότροφο Υπουργείου, Οργανισμού,
Κοινωφελούς Ιδρύματος και του Ι.Κ.Υ., μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 34§1», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη
συμμετοχή του υπηκόου τρίτης χώρας σε αυτό ή για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς
και για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.


Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την
ικανοποιητική γνώση της γλώσσας του προγράμματος που θα παρακολουθήσει97.


Αντίγραφο τίτλου σπουδών εφόσον η πρακτική άσκηση γίνεται επί του
αντικειμένου των σπουδών.


Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 298 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005,
που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την
αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα,
συνυπολογιζομένης τυχόν υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να
ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών
επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην
Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις
του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια

99 Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι Φοιτητές του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «Παιδεία» του Πανεπιστημίου
Connecticut και του Πανεπιστημίου Drexel στους οποίους, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, χορηγούνται
εθνικές θεωρήσεις εξάμηνης διάρκειας για λόγους Σπουδών.

ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις Φοιτητών ή Σπουδαστών, οι οποίοι προτίθενται να
παραμείνουν στη χώρα μας για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες99,
είναι δυνατόν, η Προξενική Αρχή, εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες
προϋποθέσεις και μετά από σχετική έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Γ4 Διεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen), να χορηγήσει εθνική θεώρηση, η διάρκεια της
οποίας θα συναρτάται με την προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, παραμονήΣημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.
100 Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, σε υπηκόους τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, έναντι
αποζημίωσης, χορηγείται άδεια διαμονής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία παρέχει
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για διάστημα έως έξι μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον προηγουμένως
έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται βεβαίωση του αρμόδιου
κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών, από την οποία προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται αποδεκτός στο
πρόγραμμα για πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση και για ορισμένο χρονικό
διάστημα.

101 Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης που αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια διακρατικών
διμερών συμφωνιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ως φορέας ανταλλαγών κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ο
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.).

Συναφώς, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έχει υπογράψει διακρατικές διμερείς Συμφωνίες με την Αρμενία, τη Γεωργία,
την Αίγυπτο, την Τουρκία, τη Μολδαβία και την Ινδίας καθώς και ειδική Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Nivi Sad.

Στο πλαίσιο δε των προγραμμάτων παροχής τεχνικής βοήθειας ο Ο.Τ.Ε.Κ., έχει αναλάβει, ως αρμόδιος κρατικός φορέας
υλοποίησης, την υποχρέωση εκτέλεσης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας μας για
σπουδαστές Τουριστικών Σχολών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

102 Ως φορείς ανταλλαγών θεωρούνται, οι φοιτητικοί οργανισμοί AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences
Economiques et Commerciales) και IAESTE (International Association for Exchanging Students for Technical Experience), τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ) της χώρας μας που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ανταλλαγών
φοιτητών με αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής.A - 20. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρο 34, παράγραφος 3, του Ν.3386/2005, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10, παράγραφος 3100, του Ν.3536/2007, σε αλλοδαπό
φοιτητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να
εισέλθει στην Ελλάδα για να συμμετάσχει σε ειδικά προγράμματα με σκοπό την πρακτική
άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του, έναντι αποζημίωσης, ή σε προγράμματα
πρακτικής άσκησης που αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια διακρατικών
διμερών συμφωνιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης101, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 34§3», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του
τόπου κατοικίας του:

Βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών102 από την οποία
θα προκύπτει ότι ο αλλοδαπός γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική
εξάσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση για ορισμένο
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.


Αντίγραφο τίτλου σπουδών εφόσον η πρακτική άσκηση γίνεται επί του
αντικειμένου των σπουδών.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του

αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.Με βάση τα προαναφερόμενα επισημαίνεται ότι αποκλείεται εφεξής η είσοδος και
διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα με
σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, βάσει «ιδιωτικών
συμφωνιών» ελληνικών επιχειρήσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή
ιδιώτες.
103 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, χορηγείται άδεια διαμονής για ένα έτος σε υπήκοο τρίτης χώρας,
εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για
την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος, εφόσον πληρούνται οι λοιπές,
προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 90 του νόμου αυτού.

104 Το ύψος των επαρκών πόρων και ο τρόπος απόδειξης καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 4415/06, ΦΕΚ
398/B/3.4.06 για τον «καθορισμό ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05».

105 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

106 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, το
ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω
υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας
του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται
από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης
προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα.A - 21. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρο 36103 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 22
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος είναι αποδεδειγμένα
οικονομικά ανεξάρτητος (εισοδηματίας, συνταξιούχος υψηλών απολαβών κ.λ.π.) και
διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των
δαπανών διαβίωσης104, και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην
Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική
συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
36», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2105 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005,
που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει εξ ιδίων επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, σε
επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, τόσο για την αντιμετώπιση των δαπανών της
διαβίωσής του στην Ελλάδα, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών
επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην
Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις
του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά106.


Βεβαίωση ότι διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
νοσηλείας κατά το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα (λχ. ιδιωτική ασφαλιστική
σύμβαση ή ασφάλιση σε δημόσιο φορέα (Ίδρυμα Ασφάλισης) χώρας καταγωγής του από
δημόσιο φορέα κλπ.) ή τουλάχιστον ότι έχει καταθέσει σχετική αίτηση σε ασφαλιστικό
φορέα.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια

107 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Εφόσον δεν βεβαιώνεται ότι διαθέτει ήδη πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και νοσηλείας κατά το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα, αλλά ότι έχει
μόνον καταθέσει σχετική αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα, ταξιδιωτική ασφάλιση, με
διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία
καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 36, παράγραφος 2 του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας107.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 36§2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν

τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


108 Στα ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα χορηγείται, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο υπηρεσίας των γονέων τους. Η ανωτέρω
άδεια δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

109 Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ενήλικο τέκνο διπλωματικού υπαλλήλου
που υπηρετεί ως μέλος διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην Ελλάδα απαιτούνται:

Α. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη του οικογενειακού δεσμού, και

Β. επίσημη βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής στην Ελλάδα.

Γ. βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την διπλωματική ιδιότητα του γονέα και το χρονικό
διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα

Α - 22. ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 37, παράγραφος 1108, του Ν.3386/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ενήλικο τέκνο διπλωματικού υπαλλήλου που
υπηρετεί στην Ελλάδα και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην
Ελλάδα, μπορεί μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να εκδοθεί
άδεια παραμονής.Με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 35109 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με
Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 στους εν λόγω αλλοδαπούς, που
ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 37§1», εάν προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας τους:

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Επίσημη βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής στην Ελλάδα.


Βεβαίωση από την Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την
διπλωματική ιδιότητα του γονέα και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.
110 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι
βρίσκονται στο εξωτερικό και καλούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να εργασθούν ως ιδιωτικοί υπηρέτες μελών
Διπλωματικών Αποστολών.

111 A "private servant" is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of
the sending State.

112 Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που πρόκειται να εργαστεί ως ιδιωτικός
υπηρέτης μέλους διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα απαιτούνται:

Α. επίσημη βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής στην Ελλάδα,

Β. βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την ιδιότητά τους, καθώς και για το χρόνο
απασχόλησής τους στην Ελλάδα.Α - 23. ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 37, παράγραφος 2110, του Ν.3386/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος ευρίσκεται στο εξωτερικό και καλείται στην
Ελλάδα, προκειμένου να εργασθεί ως ιδιωτικός υπηρέτης μέλους Διπλωματικής
Αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 1, σημείο h) της Σύμβασης της Βιέννης του 1961
«Περί των Διπλωματικών Σχέσεων»111, η οποία έχει κυρωθεί με το ΝΔ. 503/1970 (ΦΕΚ
108/τ.Α') μπορεί, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, να
εκδοθεί άδεια παραμονής.Με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36112 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με
Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 στους εν λόγω αλλοδαπούς
εφόσον ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 37§2», μετά από σχετική έγκριση της Διεύθυνσης
Εθιμοτυπίας του ΥΠΕΞ, και εάν οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή
του τόπου κατοικίας τους:

Επίσημη βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής στην Ελλάδα.


Βεβαίωση από την Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του ΥΠΕΞ για την διπλωματική
ιδιότητα του προσκαλούντος και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη

δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


113 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής στους ανταποκριτές ξένου τύπου,
εφόσον κατέχουν ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Οι ανωτέρω υπήκοοι
τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 μέλη της οικογένειας τους για τα
οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των
συντηρούντων.

114 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».Α - 24. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 38113 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 23
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας που επιθυμεί να εισέλθει και να
απασχοληθεί στην Ελλάδα ως ανταποκριτής ξένου τύπου μπορεί να χορηγηθεί, μετά
από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 38§1», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:

Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για την ανωτέρω ιδιότητα ή
συγκατάθεση για τη διαπίστευσή του.


Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2114 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005,
που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την
αντιμετώπιση των δαπανών της διαβίωσής του στην Ελλάδα, συνεκτιμωμένης της
ενδεχόμενης αμοιβής του ως ανταποκριτού, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να
ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, πέραν της ιδιότητός του ως
ανταποκριτού, όσο και για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των
εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ
398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών
πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/2005», όπως
ισχύει κάθε φορά.


Βεβαίωση ότι διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
νοσηλείας κατά το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα (λχ. ιδιωτική ασφαλιστική
σύμβαση ή ασφάλιση σε δημόσιο φορέα (Ίδρυμα Ασφάλισης) χώρας καταγωγής του
κλπ.) ή τουλάχιστον ότι έχει καταθέσει σχετική αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα

115 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Εφόσον δεν βεβαιώνεται ότι διαθέτει ήδη πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και νοσηλείας κατά το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα, αλλά ότι έχει
μόνον καταθέσει σχετική αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα, ταξιδιωτική ασφάλιση, με
διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία
καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 38 παράγραφος 1 του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας115.Στα άτομα αυτά και υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 38§1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,

ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


116 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαμονής σε λειτουργούς όλων
των γνωστών θρησκειών, υπηκόους τρίτων χωρών, για ένα έτος που μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία και εφόσον έχουν
λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου δύναται να χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια
ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη, προκειμένου για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας ή
του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας στη Χώρα, ότι οι ανωτέρω λειτουργοί θα ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά
καθήκονταΑ - 25. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΞΕΝΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 39, παράγραφος 1116, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 24 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ορθόδοξο ή
ομόθρησκο κληρικό ή άλλο θρησκευτικό λειτουργό γνωστής θρησκείας για την
εκπλήρωση λειτουργικών και ποιμαντικών αναγκών ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και
να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία
και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 39§1», εάν
προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, προκειμένου για ορθόδοξο κληρικό ή του
οικείου εκπροσώπου γνωστής θρησκείας στην Ελλάδα, προκειμένου για θρησκευτικό
λειτουργό άλλου δόγματος ή θρησκείας, με την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα του
ενδιαφερομένου ως μέλους της Εκκλησίας της Ελλάδος ή του αντίστοιχου θρησκευτικού
ιδρύματος και ο σκοπός της εισόδου και παραμονής του, ο οποίος πρέπει να είναι
αποκλειστικά η άσκηση ιερατικών καθηκόντων.


Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, προκειμένου για ορθόδοξο κληρικό ή του
οικείου εκπροσώπου γνωστής θρησκείας στην Ελλάδα, προκειμένου για θρησκευτικό
λειτουργό άλλου δόγματος ή θρησκείας, ότι αναλαμβάνουν την πλήρη κάλυψη των
εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,

117 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2, της Απόφασης του
Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, η
Προξενική Αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους προκειμένου να εξακριβωθεί η
εγκυρότητα της νομικής υπόστασης και λοιπά θέματα νομιμοποίησης της εκάστοτε
θρησκευτικής ένωσης, των νομίμων εκπροσώπων της καθώς και η γνησιότητα των
προσκομιζόμενων εγγράφων. Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια Προξενική Αρχή οφείλει να
αλληλογραφήσει σχετικά, απευθείας με τη Ε2 Διεύθυνση Θρησκευτικών &
Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 39, παράγραφος 2, του Ν.3386/2005, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας117.Στα άτομα αυτά και υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 39§2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του

αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

118 Η είσοδος ομόδοξου υπηκόου τρίτης χώρας για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους
επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως ο υπήκοος τρίτης χώρας λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.

119 Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλει στην Ιερά
Επιστασία του Αγίου Όρους αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής.Α - 26. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 40, παράγραφος 1118, του Ν.3386/2005 και στο
Άρθρο 25 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ
4000 της 30/12/2005, σε ομόδοξο ενήλικο αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος
επιθυμεί να εισέλθει και να φοιτήσει στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου
Όρους, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη,
εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 40§1», εάν προσκομίσει στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Βεβαίωση της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι τον αποδέχεται για φοίτηση
σε αυτή και στην οποία αναφέρεται η συνολική διάρκεια των σπουδών.


Βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνει την κηδεμονία, τα
έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο Άγιο Όρος.


Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη,
που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας
και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία πρόσφατη,
έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη
διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος η
οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της
θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται
ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος,
η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από
άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Σημειώνεται ότι η σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, των υπηκόων
τρίτων χωρών της παραπάνω περιπτώσεως υποβάλλεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Άρθρο 40 παράγραφος 2119 του Ν.3386/2005 δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της
θεώρησης εισόδου, στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους.


120 Σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής στην
περιοχή του Αγίου Όρους για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου, ύστερα από αίτηση του προς μία από τις
είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς ΚοινότηταςA - 27. ΣΠΟΥΔΗ / ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 41, παράγραφος 1α120, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 26 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε ενήλικο αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος
επιθυμεί να εισέλθει και να παραμείνει στην περιοχή του Αγίου Όρους, για σπουδή ή
γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 41§1α», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:

Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους ότι έχει γίνει
αποδεκτός και αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα
διαβίωσης.


Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους ότι αναλαμβάνει την
ασφάλιση για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψής του.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Σημειώνεται ότι η σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, των υπηκόων τρίτων
χωρών της παραπάνω κατηγορίας υποβάλλεται στην φιλοξενούσα Ιερά Μονή του Αγίου
Όρους.


121 . Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαμονής για ένα έτος, που μπορεί
να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να
μονάσει, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην
αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή
να μονάσει. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης
των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψηςA - 28. ΓΝΩΡΙΜΙΑ / ΑΣΚΗΣΗ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 41, παράγραφος 2121, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 26 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε ενήλικο αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος
επιθυμεί να εισέλθει και να παραμείνει στην Ελλάδα για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να
μονάσει, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική
συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
41§2» εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας
του:

Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το
μοναχικό βίο ή να μονάσει.


Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να του παρέχει
κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.


Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει την ασφάλιση για την
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

122 Χορηγείται ειδική θεώρηση εισόδου σε αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού , μετά από σύμφωνη γνώμη της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην
αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας τουςA – 29. ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 42, παράγραφος 1122, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 27 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, εργαζόμενο και
αμειβόμενο από τουριστικό γραφείο του εξωτερικού, το οποίο συνεργάζεται με
αντίστοιχο ελληνικό τουριστικό γραφείο, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 42§1» προκειμένου να εισέλθει στην Ελλάδα και να
απασχοληθεί ως Αρχηγός Οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour Leader), εάν
προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
(Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας όπου εδρεύει το ελληνικό τουριστικό γραφείο)
στην οποία θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού
Οργανωμένων Ομάδων Τουριστών (Tour Leader).


Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου ότι ο υπό απασχόληση
αλλοδαπός εργάζεται και αμείβεται από αυτό.


Υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται με
αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι
θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούμενων, μέσω
αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, ομάδων τουριστών για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,

123 Σε περίπτωση που υπάρχει με τη χώρα του αλλοδαπού διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχημα,
αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισμένος στο κοινωνικοασφαλιστικό της σύστημα. Εάν δεν
υπάρχει διακρατική συμφωνία, εγγύηση του κράτους προέλευσης ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω
αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή του ως Tour
Leader στην Ελλάδα.

124 Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, πέντε ημέρες από την άφιξη του στη Χώρα, να καταθέσει στο δήμο ή στην κοινότητα του
τόπου κατοικίας ή διαμονής του αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας

καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς και εργατικού ατυχήματος123.


Κατά τη χορήγηση της ειδικότερης αυτής κατηγορίας θεωρήσεων εισόδου, οι
Προξενικές μας Αρχές οφείλουν να επισημαίνουν στους αλλοδαπούς ότι, Σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Άρθρο 42 παράγραφος 2124 του Ν.3386/2005, εντός πενθημέρου
από την άφιξή τους στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
προκειμένου να εφοδιαστούν με τις αντίστοιχες άδειες παραμονής.Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.
125 Π.Δ. 128/2008 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (ΦΕΚ Τεύχος Α' 190/15.09.2008).

126 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 289 της 03/11/2005 σ. 0015 . 0022.

127 "έρευνα", η πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνεται με συστηματικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των γνώσεων,
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρησιμοποίηση αυτού του
συνόλου γνώσεων για νέες εφαρμογές.

128 "ερευνητικός οργανισμός", κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που πραγματοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία.

129 1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί ερευνητή σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και
διαμονής που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία.

2. Η έγκριση ερευνητικού οργανισμού χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ).

3. Δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, ή άλλοι αντίστοιχοι ερευνητικοί φορείς του δημόσιου τομέα, ή τα ν.π.ι.δ. που
εποπτεύονται από δημόσια αρχή, καθώς και αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), δηλαδή Πανεπιστήμια
και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριμένοι φορείς για τις ανάγκες του παρόντος Προεδρικού
Διατάγματος.

4. Ιδιωτικοί φορείς προκειμένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκμηριώνεται η ύπαρξη Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

ii) Τεκμηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας,
όπως προκύπτουν από τα αιτήματα του φορέα για εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και
τεχνολογίας, σύμφωνα με το Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253/14.12.2004).

iii) Επαρκή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών τρίτων χωρών.

5. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, από την οποία και αξιολογούνται. Σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5 ετών.

130 Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις υποδοχής μόνον εφόσον έχουν ελεγχθεί οι ακόλουθοι
όροι:

α) το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρμόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισμού αφού ελεγχθούν τα ακόλουθα:

i) ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων για τη διεξαγωγή
της,

ii) τα προσόντα του ερευνητή στο πλαίσιο του αντικειμένου της έρευνας.

β) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να προσφύγει στο σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κατώτεροι των 900 μηνιαίως, ώστε να καλύπτει τις δαπάνες του καθώς
και τα έξοδα ταξιδιού επιστροφής, όπως τα τελευταία καθορίζονται σύμφωνα με την Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2, του άρθρου 90, του Ν. 3386/2005, όπως
ισχύει.A - 30. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 128/2008125 με το
οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία προς την Οδηγία 2005/71/ΕΚ του
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2005126 «σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας127», σε αλλοδαπό ερευνητή, υπήκοο τρίτης χώρας,
ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση σε
διδακτορικά προγράμματα, και ο οποίος επιλέγεται από εγκεκριμένο ερευνητικό
οργανισμό128 και επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, για διάστημα που υπερβαίνει τους
τρεις μήνες, στο πλαίσιο συμβάσεως υποδοχής με εγκεκριμένο129 ερευνητικό οργανισμό
με σκοπό να υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται ο ανωτέρω τίτλος,
μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, «ΠΔ 128/2008», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή
του τόπου κατοικίας του:

Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση σε
διδακτορικού επιπέδου προγράμματα αντίστοιχης ειδικότητας


Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής130 με εγκεκριμένο ερευνητικό
οργανισμό από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του οργανισμού, οι όροι

γ) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ασφάλιση για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για
τους ημεδαπούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

δ) η σύμβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νομική σχέση και τις εργασιακές συνθήκες των ερευνητών, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία.

συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων
διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα,


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Σε περίπτωση κατά την οποία υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως
ερευνητής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει ισχύουσα άδεια
διαμονής στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει της Οδηγίας 2005/71/ΕΚ μπορεί να
πραγματοποιεί μέρος της έρευνας του στη χώρα μας. Εάν ο ερευνητής διαμένει για
περίοδο έως και τρεις μήνες στη χώρα, η έρευνα μπορεί να διεξάγεται βάσει της
σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κράτος μέλος, εφόσον ο ερευνητής δεν
αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Εάν όμως
ο ερευνητής διαμείνει στη χώρα για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες,
απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα καθώς και
άδεια διαμονής, προαπαιτούμενο της οποία αποτελεί η κατοχή θεώρησης, η οποία
χορηγείται εφόσον προσκομισθούν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7, παράγραφος 5 του Π.Δ. 128/2008 οι
αλλοδαποί ερευνητές, υπήκοοι τρίτων χωρών, μπορούν να συνοδεύονται ή να
ακολουθούνται από:

α) την/τον σύζυγο τους που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της/του καθώς
και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων
που έχουν υιοθετηθεί,


131 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

β) τα λοιπά, κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα τους ή της/του συζύγου τους,
συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του/της έχει
ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.131Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «ΠΔ 128/2008-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή του
τόπου κατοικίας τους:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που


ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.
132 Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα επί δύο τουλάχιστον έτη δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και
διαμονή στη χώρα μελών της οικογένειας του, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Αποδεικνύει την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης.

β. Τα μέλη της οικογένειας του πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.

γ. Αποδεικνύει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας του,
το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, κατά 15% για κάθε τέκνο. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι
δύο σύζυγοι διαμένουν, νομίμως, στη Χώρα, εφόσον πρόκειται για επανένωση των τέκνων τους, δεν απαιτείται η ανωτέρω
προσαύξηση, κατά 15%, για κάθε τέκνο.

δ. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, η οποία να
μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειας του.

133 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 131/2006 . «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με
το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης». ΦΕΚ 143, τεύχος Α΄, 13 Ιουλίου 2006.

134 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 251 της 03/10/2003 σ. 0012 – 0018.

135Οικογενειακή επανένωση: Η είσοδος και η διαμονή στη Χώρα των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί
δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδό του.

136 Συντηρών: Ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης,
προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στα μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.

137 Ο συντηρών θα πρέπει να κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας ισχύος
τουλάχιστον ενός έτους, η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον τα μέλη της
οικογένειάς του είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

138 Επί του παρόντος το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(8.500€), προσαυξημένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.

A - 31. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 53132 του Ν.3386/2005, στο Άρθρο 29 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005 και στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 131/2006133 με το οποίο η
ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ134 του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 2003 «σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης135» (EE
L 251/12 της 3.10.2003), αλλοδαπός136, υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατοικεί
νόμιμα στην Ελλάδα, επί δύο τουλάχιστον έτη, δικαιούται137 να ζητήσει την είσοδο και διαμονή
στη χώρα μελών της οικογένειας του, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι κατωτέρω

προϋποθέσεις:
Αποδεικνύει την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης με πρόσφ


οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.


Τα μέλη της οικογένειας του πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.
Διαθέτει κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και των μελών της
οικογένειάς του, για τα οποία ζητεί την επανένωση, και το οποίο προκύπτει από
επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή θεω


σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Αποδεικνύει, με αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του
τελευταίου οικονομικού έτους ή με άλλο επίσημο στοιχείο, ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό
εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας του138, το οποίο δεν
προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Η ανωτέρω
προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτεί

139 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης,
νοούνται:

α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι
αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.

140 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη
των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία μπορεί να
καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν.


Στην περίπτωση οικογενειακής επανένωσης με ανήλικο τέκνο ή στην περίπτωση
που ο συντηρών ζητεί την επανένωση με ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο
πολυγαμικού γάμου με άλλη σύζυγο από αυτή με την οποία έχει επανενωθεί στην
Ελλάδα και για το οποίο του έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια, προσκομίζει επιπλέον
έγγραφο της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο με
το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της επιμέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.


Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που μπορούν να εισέλθουν στη Χώρα, στο
πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, νοούνται, κατά το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ.
131/2006, Άρθρο 4139, ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα, τέκνα τους, τα λοιπά, κάτω
των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των
συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας140.Ειδικότερα επισημαίνεται ότι προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατάχρησης, ως
εύλογος χρόνος για την υποβολή αιτήματος οικογενειακής επανένωσης ανηλίκου τέκνου με
τον γονέα του θεωρείται το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών πριν από την ενηλικίωση,
σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 38 (με Α.Π. 24696/05/23.12.05).Η αίτηση για οικογενειακή επανένωση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα μέλη αυτά
διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας κατατίθεται δε από τον συντηρούντα, στον
Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του, από όπου διαβιβάζεται στην Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, η οποία είναι αρμόδια να
εξετάσει το αίτημα. Προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας του
τόπου κατοικίας του συντηρούντος να εγκρίνει την αίτηση για οικογενειακή επανένωση,
υποχρεούται να ζητήσει, τις γνώμες της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που
αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, και της αρμόδιας ελληνικής
προξενικής αρχής, με σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης οικογενειακής σχέσης με τα άτομα
για τα οποία αιτείται η συνένωση.Η προξενική αρχή, μόλις της περιέλθει ο πλήρης σχετικός φάκελος από τον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία έχει υποβληθεί το αίτημα της οικογενειακής
επανένωσης, διενεργεί σχετικούς ελέγχους και διεξάγει συνεντεύξεις προκειμένου να
διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση
τέκνων δεν έχει συναφθεί με σκοπό τη καταστρατήγηση του νόμου, προκειμένου να


αποκτηθεί άδεια διαμονής. Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό
αυτό, ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση των μελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται
δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί θέματα που σχετίζονται με την
προσωπική κατάσταση του ετέρου των συζύγων.Ειδικότερα εξετάζεται εάν:

Χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή
παραποιημένα έγγραφα ή άλλα παράνομα μέσα.


Το μέλος της οικογένειας διέμενε διαρκώς, μετά από την υποβολή της αίτησης
οικογενειακής επανένωσης εκ μέρους του συντηρούντος, με αυτόν παράνομα στην
ελληνική επικράτεια και εμφανίζεται στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή για
την έκδοση θεώρησης εισόδου, με σκοπό την παραπλάνησή της ως προς τον
πραγματικό τόπο της διαμονής του.


Ο γάμος ή η υιοθεσία συνήφθησαν με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο
μέλος της οικογένειας η είσοδος και η διαμονή στο ελληνικό έδαφος, και


σε περίπτωση πολυγαμίας, ο συντηρών διαμένει ήδη με άλλη/άλλο σύζυγο στην
Ελλάδα.


Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το αργότερο εντός διμήνου αφότου
της ζητηθεί, η αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή κοινοποιεί στο Γενικό Γραμματέα
της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας τη γνώμη της ως προς τη βασιμότητα του
αιτήματος της οικογενειακής επανένωσης και την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης.Η θεώρηση δεν χορηγείται εάν δεν περιέλθει στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική
αρχή απευθείας από την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια η απόφαση του Γενικού
Γραμματέα με την οποία εγκρίνεται η αίτηση οικογενειακής επανένωσης του
συντηρούντος αλλοδαπού. Επισημαίνεται ότι η γνώμη της Προξενικής αρχής είναι απλή
και όχι δεσμευτική, θα πρέπει δε να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το
περιεχόμενό της. Αν δεν υποβληθεί μέσα στην ως άνω προθεσμία, τότε ο Γ.Γ.
Περιφέρειας μπορεί να εκδώσει την απόφασή του και χωρίς αυτήν. Εάν όμως η γνώμη
υποβληθεί κανονικά, τότε τυχόν απόκλιση από αυτήν, θα πρέπει να αιτιολογείται
ειδικώς εκ μέρους του Γ.Γ. Περιφέρειας (Άρθρο 20 Ν. 2690/1999 ΦΕΚ
45/Α/9.3.1999 περί κυρώσεως του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).Ο Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας, αφού λάβει υπόψη τις γνώμες της Αστυνομίας και της
Προξενικής Αρχής, και εφόσον εγκρίνει την αίτηση, εκδίδει απόφαση για οικογενειακή
επανένωση την οποία και διαβιβάζει στην οικεία ελληνική προξενική αρχή.Στην περίπτωση αυτή, και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου
του άρθρου 8 του Ν.3386/05, το Προξενείο μπορεί να χορηγήσει μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη των ενδιαφερομένων μελών της
οικογένειας του αλλοδαπού, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Π.Δ 131/2006» εάν
οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας
τους:

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την

ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

141 Σύμφωνα με το Άρθρο 2, Παράγραφος 5 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου 2006 περί εναρμονίσεως της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης,
Πρόσφυγας είναι κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που απολαύει καθεστώτος πρόσφυγα κατά την έννοια της
Σύμβασης της Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, {η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3989/1959
(Α΄ 201)}, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 31 Ιανουαρίου 1967 {το οποίο
κυρώθηκε με τον Α.Ν. 389/1968 (Α΄ 125)}.

142 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 σημείο 7 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου 2006 (Α΄. 143) το οποίο τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Άρθρο 1, Παράγραφος 1 του Π.Δ. 167/4 Νοεμβρίου 2008 (Α΄. 223) αρμόδιες Αρχές παραλαβής και
εξέτασης αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα» είναι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι υπεύθυνες
για να κινήσουν τη διαδικασία και να εξετάσουν το αίτημα παροχής ασύλου, ήτοι: Τα Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων
Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Τμήματα Ασφαλείας των Κρατικών Αερολιμένων και οι Υποδιευθύνσεις καθώς και
τα Τμήματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων».

143 1 α. Αίτηση στην οποία δηλώνει ρητά ότι επιθυμεί την έλευση των μελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα.

β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και
επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή, από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός των προς έλευση προσώπων
με τον πρόσφυγα, καθώς και η ηλικία τους. Εφόσον ο πρόσφυγας δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα, οι
αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης ασύλου λαμβάνουν υπόψη τους άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Απόφαση
απόρριψης της αίτησης δεν μπορεί να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην μη ύπαρξη των εν λόγω δικαιολογητικών.

γ. Ακριβές αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων του μέλους ή των μελών της οικογένειας.

δ. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τους γονείς απαιτείται επιπλέον :

i) βεβαίωση δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με την οποία αποδεικνύεται ότι ο πρόσφυγας διαθέτει πλήρη
ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που προβλέπονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων
ημεδαπών, η οποία να καλύπτει και τα μέλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν, ή

ii) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής αρχής ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι
διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το
οποίο δεν προέρχεται από το σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε γονέα και
τέκνο και

iii) επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή σύμβαση μίσθωσης κατοικίας θεωρημένη από δημόσια οικονομική
υπηρεσία ή άλλο επικυρωμένο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο πρόσφυγας διαθέτει κατάλυμα που μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες στέγασης του ιδίου και της οικογένειάς του.

2. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του πρόσφυγα, λαμβάνονται υπόψη ως
αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης αυτής ιδίως η ύπαρξη κοινού τέκνου, η προηγούμενη συγκατοίκηση και κάθε άλλο
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

3. Εφόσον η αίτηση οικογενειακής επανένωσης δεν υποβλήθηκε εντός τριών μηνών από την αναγνώριση του πρόσφυγα
απαιτείται επιπροσθέτως η υποβολή των προβλεπόμενων από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 δικαιολογητικών σε
κάθε περίπτωση, εκτός αν πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο.


A - 32. ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 13 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου 2006 (Α΄. 143)
περί εναρμονίσεως της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής
επανένωσης, το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 167/4 Νοεμβρίου
2008 (Α΄. 223), αλλοδαπός, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας141, μπορεί να
ζητήσει οποτεδήποτε, για λόγους οικογενειακής επανένωσης, την είσοδο και
εγκατάσταση μαζί του των αναφερόμενων μελών της οικογενείας στο άρθρο 4,
παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, καθώς και τους αναφερόμενους στο Άρθρο
13, παράγραφος 1, σημεία α), β), γ) και στην παράγραφο 2 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου
2006, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 2της ίδιας Οδηγίας.Ο πρόσφυγας, για την έλευση των προαναφερομένων μελών της οικογένειάς του στην
Ελλάδα, υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές142 παραλαβής και εξέτασης της αίτησης ασύλου
τα απαραίτητα δικαιολογητικά143.
144 α) του/της συζύγου του συντηρούντος.

β) των ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και του/της συζύγου του, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν
υιοθετηθεί σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή με απόφαση
αυτοδικαίως εκτελεστή δυνάμει διεθνών υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους ή η οποία πρέπει να αναγνωρισθεί
σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις.

γ) των ανήλικων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων των θετών τέκνων του συντηρούντος, όταν ο συντηρών έχει την επιμέλεια
και την ευθύνη συντήρησης των τέκνων. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την επανένωση των τέκνων των οποίων η
επιμέλεια είναι επιμερισμένη, εφόσον συναινεί ο έτερος δικαιούχος της επιμέλειας.

δ) των ανήλικων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων των θετών τέκνων του/της συζύγου όταν ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια
και την ευθύνη συντήρησης των τέκνων. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την επανένωση των τέκνων των οποίων η
επιμέλεια είναι επιμερισμένη, εφόσον συναινεί ο έτερος δικαιούχος της επιμέλειας.

Τα ανήλικα τέκνα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι νεότερα από την ηλικία ενηλικίωσης που
προσδιορίζεται από το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους και να μην είναι έγγαμα.

Κατά παρέκκλιση, όταν κάποιο τέκνο είναι ηλικίας άνω των δώδεκα ετών και φθάνει ανεξάρτητα από την υπόλοιπη
οικογένειά του, το κράτος μέλος μπορεί, πριν επιτρέψει την είσοδο και τη διαμονή του δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να
εξετάζει κατά πόσον πληροί όρο ενσωμάτωσης προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία του κατά την ημερομηνία θέσης
σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

145 των ενήλικων άγαμων τέκνων αυτού ή του συζύγου του, εφόσον αυτά δεν μπορούν αντικειμενικά να καλύψουν τις
ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους.

146 των γονέων του, εφόσον οι τελευταίοι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του πρόσφυγα συνοικούσαν και συντηρούνταν
από αυτόν πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα και στερούνται της απαραίτητης οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα
καταγωγής.

147 του εκτός γάμου συντρόφου του, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διαρκείας δεόντως αποδεδειγμένη.

148 Εάν ο πρόσφυγας είναι ασυνόδευτος ανήλικος επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση :

α. με τους εξ αίματος πρώτου βαθμού ανιόντες του, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προβλεπόμενων στην περίπτωση β΄
προϋποθέσεων και

β. με το νόμιμο επίτροπο ή άλλο μέλος της οικογένειάς του, εφόσον ο ανήλικος δεν έχει εξ αίματος ανιόντες ή αυτοί δεν
μπορούν να εντοπισθούν.

149 Τα κράτη μέλη μπορούν, με νομοθετική ή κανονιστική πράξη, να επιτρέπουν την είσοδο και τη διαμονή, δυνάμει της
παρούσας οδηγίας και υπό την επιφύλαξη της τήρησης των όρων που ορίζονται στο κεφάλαιο IV, των ακόλουθων μελών της
οικογένειας:

α) των εξ αίματος και πρώτου βαθμού ανιόντων του συντηρούντος ή του/της συζύγου του, εφόσον έχουν την ευθύνη
συντήρησής τους και τα άτομα αυτά στερούνται της απαραίτητης οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα καταγωγής.

β) των ενήλικων άγαμων τέκνων του συντηρούντος ή του/της συζύγου του, εφόσον αυτά δεν μπορούν αντικειμενικά να
καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους.

150 Διαβιβάζεται μέσω της ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου του Υπουργείου Εξωτερικών.

151 Όταν υπάρχει αδυναμία προσκομίσεως επισήμων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τους οικογενειακούς δεσμούς,
θα πρέπει να εξετάζονται άλλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ συνέντευξη) ή να αναλαμβάνεται οιαδήποτε άλλη σχετική έρευνα
η οποία θα κρίνεται πρόσφορη. Απόφαση απόρριψης της αίτησης δεν μπορεί να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην απουσία
των εν λόγω δικαιολογητικών.

152 Σύμφωνα με τα Άρθρα 14 του Π.Δ. 131/ 2006 και 5 παρ. 2 της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, εφόσον η αίτηση για οικογενειακή
επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του πρόσφυγα, λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης
αυτής ιδίως η ύπαρξη κοινού τέκνου, η προηγούμενη συγκατοίκηση και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

Στα μέλη της οικογένειας αναγνωρισμένου πρόσφυγα, όπως αυτά αναφέρονται στα
άρθρα 4, παράγραφος 1144, της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ και στο Άρθρο 13, παράγραφος 1,
σημεία α145), β146), γ147) και στην παράγραφο 2148 του Π.Δ. 131/2006, υπό τους
περιορισμούς της παραγράφου 2149της ίδιας Οδηγίας, αφού εκδοθεί σχετική
απόφαση150 για την οικογενειακή τους επανένωση από την Διεύθυνση Αλλοδαπών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», της μνείας «Π.Δ. 131/2006-ΑΡΘΡΟ 15§1» και
του αριθμού πρωτοκόλλου της προαναφερόμενης απόφασης της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών, εάν προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή του τόπουΠιστοποιητικό οικογενειακής151 κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από
το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός152.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.

Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.153 Εξαιρούνται τα μέλη οικογενείας των εξ Αλβανίας ομογενών, για τα οποία ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α.
4000/3/10.δ’/9.5.05 ΦΕΚ 646/Β/13.5.05 περί παραμονής και εργασίας ομογενών από Αλβανία (βλ. παρακάτω υπό Β..7).

154 Στους συζύγους επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, χορηγείται
άδεια διαμονής η οποία ισχύει για όσο χρονικό διάστημα έχει νομιμοποιηθεί η διαμονή του ετέρου των συζύγων. Οι χήρες
και τα ανήλικα τέκνα, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής, λαμβάνουν
αυτοτελή άδεια διαμονής, διάρκειας πέντε ετών. Οι άδειες διαμονής της παρούσας χορηγούνται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, είναι δυνατόν να ανανεώνονται, κάθε φορά, για ισόχρονο διάστημα και δεν υπόκεινται στην
καταβολή παραβόλου.

155 Σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας, όπως αυτό ορίζεται στο ‘Άρθρο 54 παρ. 1 του Ν. 3386/2005,
ομογενούς ή παλλινοστήσαντος, επιθυμούντα να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνενωθεί με τον ομογενή ή
παλλινοστήσαντα, δύναται να χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου, εφόσον προσκομισθεί:

α. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη του συζυγικού ή του οικογενειακού δεσμού,

β. αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου για την ιδιότητα του ομογενούς ή
παλιννοστήσαντος

γ. επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον αλλοδαπό σύζυγο της γονικής μέριμνας
του μη κοινού με τον ομογενή, ή παλιννοστήσαντα τέκνου του

δ. πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.

Η αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να διεξάγει συνεντεύξεις προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν υφίσταται απάτη ή εικονικός γάμος ή υιοθεσία, και μπορεί να απορρίπτει αίτηση εισόδου για λόγους
οικογενειακής επανένωσης εφόσον καταδειχθεί ότι:

α. χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή άλλα παράνομα μέσα
και/ή

β. ο γάμος ή η υιοθεσία συνήφθησαν με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο μέλος της οικογένειας η είσοδος και η
διαμονή στο ελληνικό έδαφος.

156 α. Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, φυσικά και υιοθετημένα
τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν
υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.

Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων τέκνων
αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που ζει μαζί
του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.A - 33. ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΟΣ Η
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ Η ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ153Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 60, παράγραφος 5154, του Ν.3386/2005 και
στο Άρθρο 30155 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π.
3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος
οικογένειας επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, όπως αυτό ορίζεται
στο ‘Άρθρο 54 παρ. 1 του Ν.3386/2005156, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα
προκειμένου να συνενωθεί με τον επαναπατρισθέντα ή παλιννοστήσαντα ή ομογενή,
μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 60§5», εάν προσκομίσει στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου για την
ιδιότητα του ομογενούς ή παλιννοστήσαντος.


Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται
ο συγγενικός δεσμός.


Οτιδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να
πιστοποιήσει ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων (π.χ.
ληξιαρχική πράξη από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης αλλοδαπών αρχών) δεν έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των
διατάξεων του νόμου.

Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον
αλλοδαπό σύζυγο της γονικής μέριμνας του μη κοινού με τον ομογενή, ή
παλιννοστήσαντα τέκνου του.


Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ


157 Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
σε επί μέρους διατάξεις του:

β. Στους διαπιστευμένους σε Πρεσβείες, Προξενεία ή διεθνείς οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα υπαλλήλους, καθώς και
στους υπηκόους τρίτων χωρών που προσλαμβάνονται στις ως άνω υπηρεσίες ως διοικητικό προσωπικό, στις συζύγους και τα
τέκνα αυτών.

158 Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπό που έρχεται για να αναλάβει υπηρεσία ως μέλος διπλωματικής
ή προξενικής αρχής, στον/στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα, απαιτείται προηγούμενη επίσημη ανακοίνωση από το
Υπουργείο Εξωτερικών του κράτους αποστολής και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπό που έρχεται για να αναλάβει υπηρεσία ως μέλος Διεθνούς
Οργανισμού ή Γραφείου Διεθνούς Οργανισμού, στον/στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα, απαιτείται αντίστοιχη επίσημη
ανακοίνωση από την αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου
ΕξωτερικώνB - 1. ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - ΜΕΛΗ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΖΥΓΟΙ & ΤΕΚΝΑΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο β157, του
Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 34158 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με
Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, προκειμένου να χορηγηθεί
εθνική θεώρηση σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που έρχεται για να αναλάβει
υπηρεσία ως μέλος διπλωματικής ή προξενικής αρχής, καθώς και στο/στη σύζυγο και
τα ανήλικα τέκνα του/της, απαιτείται προηγούμενη επίσημη ανακοίνωση από το
Υπουργείο Εξωτερικών του κράτους αποστολής και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης
Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.Αντίστοιχα προκειμένου να χορηγηθεί εθνική θεώρηση σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης
χώρας, που έρχεται για να αναλάβει υπηρεσία ως μέλος Διεθνούς Οργανισμού ή
Γραφείου Διεθνούς Οργανισμού, καθώς και στον/στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα
του/της, απαιτείται αντίστοιχη επίσημη ανακοίνωση από την αρμόδια Διεύθυνση ή το
Γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας
του Υπουργείου Εξωτερικών.Στους προαναφερόμενους μπορεί να χορηγηθεί, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, «Υ.Α.
4000/2005-ΑΡΘΡΟ 34» μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών και
εάν οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).

159 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών χορηγείται άδεια
διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχει δημόσιο συμφέρον. Η ανωτέρω άδεια διαμονής
παρέχει στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό
διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της
παραγράφου αυτής υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

160 Κατά κανόνα η εν λόγω ΚΥΑ συνιστά ατομική διοικητική πράξη και εκδίδεται μετά την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα.

161 Με την επιφύλαξη της κατά το άρθρο 45 παράγραφος 1 του Ν. 3386/2005 προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ευρίσκεται εκτός
της ελληνικής επικράτειας, πρέπει να έχει περιέλθει στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή απ’ ευθείας από τη
Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η απόφαση
της κατά περίπτωση αρμόδιας εθνικής αρχής με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη λόγου δημοσίου συμφέροντος και
εγκρίνεται η χορήγηση άδειας διαμονής στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό για το λόγο αυτό.B - 2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 45, παράγραφος 1159, του Ν.3386/2005, με
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών μπορεί να χορηγηθεί άδεια
διαμονής σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχουν στο
πρόσωπό του λόγοι δημοσίου συμφέροντος160.Με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 33161 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με
Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 στους εν λόγω αλλοδαπούς,
εφόσον ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, του
συγκεκριμένου Άρθρου στο οποίο βασίζεται το αίτημα «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 45§1».Η εν λόγω θεώρηση δύναται να χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, μέσω του
Υπουργείου Εξωτερικών, αντίγραφο της προαναφερόμενης Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών ή Απόφαση, του κατά περίπτωση αρμόδιου
φορέα, με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος και
εγκρίνεται η χορήγηση άδειας διαμονής για το λόγο αυτό και ο ενδιαφερόμενος
αλλοδαπός προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.

162 Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 μέλη
της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των
συντηρούντων.

163 Αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου δύνανται επίσης να λάβουν και τα μέλη της οικογένειας του ως άνω αλλοδαπού,
όπου αυτό απαιτείται, και όπως αυτά ορίζονται στο ‘Άρθρο 54 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, εφόσον τον συνοδεύουν, υπό τον
όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα πρόνοιας. Ο
συζυγικός ή οικογενειακός δεσμός αποδεικνύεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

164 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 45, παράγραφος 2162 του Ν.3386/2005 και το
Άρθρο 33163 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005 τους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω
κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και
υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και
υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει
ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας164.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψής τους δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση
με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 45§2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν
προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική

απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


165 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επιτρέπεται να χορηγείται άδεια
διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών.

166 Πρόσωπα, τα οποία φιλοξενούνται σε ιδρύματα και σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού.

167 Κατά κανόνα η εν λόγω ΚΥΑ συνιστά ατομική διοικητική πράξη και εκδίδεται μετά την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα.

168 Για τις περιπτώσεις του Άρθρου 44 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 3386/2005, δύναται να χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής επικράτειας, στις ακόλουθες κατηγορίες αλλοδαπών: πρόσωπα
τα οποία φιλοξενούνται σε Ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού.B - 3. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 44, παράγραφος 1165, εδάφιο γ166, του
Ν.3386/2005, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως167.Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον πρόκειται να φιλοξενηθούν
σε Ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, με βάση τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 32168 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/
ΑΣ 4000 της 30/12/2005 μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 44§1γ».Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:Αντίγραφο του καταστατικού του Ιδρύματος ή του νομικού προσώπου, στην
οποία θα αναγράφεται ο κοινωφελής σκοπός λειτουργίας του, καθώς και της δικαστικής
απόφασης έγκρισής του.


Βεβαίωση του Ιδρύματος ή του νομικού προσώπου ότι αναλαμβάνει τη φιλοξενία
και πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξόδων νοσηλείας του
αλλοδαπού.


Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, αναγνωρισμένου
από το κράτος, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων
διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας του αλλοδαπού.


Έγγραφη συγκατάθεση του έχοντος τη γονική μέριμνα, ή του ασκούντος την
επιμέλεια ή την επιτροπεία σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που πρόκειται να
φιλοξενηθούν είναι ανήλικα ή τελούν υπό επιτροπεία νόμιμα επικυρωμένη και
μεταφρασμένη είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την τοποθέτηση του
ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια

ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

169 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επιτρέπεται να χορηγείται άδεια
διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών.

170 Ανήλικα, την επιμέλεια των οποίων έχουν ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή
στη Χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας.

171 Κατά κανόνα η εν λόγω ΚΥΑ συνιστά ατομική διοικητική πράξη και εκδίδεται μετά την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα.

172 Για τις περιπτώσεις του Άρθρου 44 παρ. 1 εδ. γ΄ και δ΄ του ν. 3386/2005, δύναται να χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής επικράτειας, στις ακόλουθες κατηγορίες αλλοδαπών:

Α. πρόσωπα τα οποία φιλοξενούνται σε Ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού,

Β. ανήλικα την επιμέλεια των οποίων έχουν Ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή
στη χώρα, και

Γ. ανήλικα για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας.B - 4. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΝΗΛΙΚΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Η
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΕ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 44, παράγραφος 1169, εδάφιο δ170 του
Ν.3386/2005, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών μπορεί
να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, για λόγους
ανθρωπιστικής φύσεως171.Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον πρόκειται για ανήλικα την
επιμέλεια των οποίων έχουν ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων
χωρών με νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία
υιοθεσίας, με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32172 της Απόφασης του Υπουργού
Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 μπορεί να
χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
44§1δ», εάν προσκομισθούν στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Αντίγραφο της ελληνικής δικαστικής απόφασης με την οποία ανατίθεται η
επιμέλεια ή αναγνωρίζεται η αλλοδαπή πράξη της ανάθεσης της επιμέλειας του
αλλοδαπού ανηλίκου σε συγκεκριμένα μέλη της ενδιαφερόμενης ελληνικής οικογένειας ή
οικογένειας τρίτης χώρας.

Βεβαίωση των μελών της οικογένειας στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλεια ότι
αναλαμβάνουν τη φιλοξενία και πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
εξόδων νοσηλείας του αλλοδαπού.


Αντίγραφο εν ισχύ άδειας διαμονής σε περίπτωση κατά την οποία την επιμέλεια
αναλαμβάνει οικογένεια υπηκόων τρίτης χώρας.


Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για ανήλικα για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία
υιοθεσίας θα πρέπει να υποβληθούν στην Προξενική Αρχή:

Αντίγραφο της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η
υιοθεσία του ανήλικου τέκνου στην αλλοδαπή.


Αποδεικτικό κατάθεσης δικογράφου στα ελληνικά δικαστήρια και ορισμού
δικασίμου για την τέλεση της υιοθεσίας από αυτά.


Γραπτή συγκατάθεση του έχοντος τη γονική μέριμνα φυσικού γονέα ή του
αρμόδιου Ιδρύματος το οποίο έχει αναλάβει την επιμέλεια του τέκνου.

Βεβαίωση του υποψήφιου θετού γονέα ή των υποψήφιων θετών γονέων από
κοινού ότι αναλαμβάνουν τη φιλοξενία και πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και εξόδων νοσηλείας του αλλοδαπού.


Αντίγραφο εν ισχύ άδειας διαμονής σε περίπτωση κατά την οποία την επιμέλεια
αναλαμβάνει οικογένεια υπηκόων τρίτης χώρας.


Με βάση την ίδια διαδικασία χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου και σε περίπτωση
κατά την οποία διακρατική υιοθεσία που έχει τελεσθεί εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή,
εκκρεμεί προς αναγνώριση από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, και ζητείται η είσοδος
του υιοθετούμενου τέκνου και η συνακόλουθη νομιμοποίηση της διαμονής του στην
Ελλάδα έως την έκδοση της σχετικής απόφασης.
173 Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, διάρκειας άνω των τριών μηνών,
γίνεται δεκτός για διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

174 Φύλλο 157 / Τεύχος Α’ / 31 Ιουλίου 2008.

175 Επίσημη Εφημερίδα L 375/12 της 23.12.2004.

176«Πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας»: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό ή κοινοτικό
πρόγραμμα και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος.

B - 5. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10173 του Π.Δ. 101/2008174 «περί
εναρμονίσεως της ελληνικής νομοθεσίας με τις προβλέψεις της Οδηγίας
2004/114/ΕΚ175 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις
προϋποθέσεις και τους κανόνες εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία», αλλοδαπός,
που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας176, διάρκειας άνω των
τριών μηνών, μπορεί να λάβει, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική
συνέντευξη στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του, εθνική θεώρηση με
αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Π.Δ. 101/2008–ΑΡΘΡΟ 4», εάν προσκομίσει:

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος
εθελοντικής υπηρεσίας αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης,
καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στην Ελλάδα,
περιλαμβανομένων και των εξόδων τυχόν εκπαίδευσής του για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του και η οποία περιλαμβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και
των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του,


Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης, που έχει συνάψει ο
φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας, για οποιαδήποτε αξίωση
αποζημίωσης ήθελε προβάλει ο εθελοντής εις βάρος του ιδίου ή τρίτων, κατά τη
διάρκεια παροχής της εθελοντικής υπηρεσίας.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Πιστοποιητικό, εάν δεν προκύπτει από το ταξιδιωτικό έγγραφο, ότι έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα

του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

177 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006.

178 Mε βάση την ΑΠ Φ.63574/10501/02/1.5.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπήχθησαν στις
ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/01 οι αλλοδαποί εκπαιδευτικοί της Ιαπωνικής Σχολής Αθηνών (ΦΕΚ 378/Β’).

179 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

B - 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29.03.06177 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης
χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να
απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός στην Ιαπωνική Σχολή Αθηνών178, μπορεί να χορηγηθεί, μετά
από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
5301/29.03.06-Ι.Σ.Α», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό έτος.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την ενιαία
θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη,
φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη
διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος η
οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της
θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος
με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική
αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η
υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες
λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για
την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29-03-06, τους αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η
σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών
φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών,

φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον
του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας179.


Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 5301/29.03.06-Ι.Σ.Α/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


180 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006

181 Mε βάση την ΑΠ Φ.63574/2657/5.2.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπήχθησαν στις
ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/01 οι αλλοδαποί εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτηρίων των Σχολών
Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών (ΦΕΚ 128/Β’).

B - 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29.03.06180 σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα
προκειμένου να απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός σε Σχολή της Αμερικανικής Παροικίας
Αθηνών181, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική
συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
5301/29.03.06-Σ.Α.Π.Α», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:

Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό έτος.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος
της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29-03-06, τους αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα


182 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η
σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών
φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά
ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της
έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας182.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 5301/29.03.06-Σ.Α.Π.Α/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών


Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.
183 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006

184 Mε βάση την ΑΠ Φ.63574/22686/02/31.12.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπήχθησαν στις
ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/01 οι Τούρκοι μετακλητοί εκπαιδευτικοί στα μειονοτικά Σχολεία της
Θράκης (ΦΕΚ 11/Β’)185 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.B - 8. ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29.03.06183 σε Τούρκο υπήκοο, ο
οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να
απασχοληθεί ως μετακλητός εκπαιδευτικός σε μειονοτικό σχολείο της Θράκης184,
μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α 5301/29.03.06-Τ.Μ.Ε», εάν
προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29-03-06, τους αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η
σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών
φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά
ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της
έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας185.
Στα άτομα αυτά μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική
συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α
5301/29.03.06-Τ.Μ.Ε/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή
του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

186 ΦΕΚ 1263 /τ.Β’/24 Ιουλίου 2007B - 9. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΕΜΕΝΑΝ, ΝΟΜΙΜΩΣ,
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ, Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 13096/20.06.07186 σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος διέμενε, νομίμως, στο παρελθόν, στην Ελλάδα για λόγους
οικογενειακής επανένωσης, και αναχώρησε, αποδεδειγμένα, από τη χώρα για να
φοιτήσει σε Α.Ε.Ι. χώρας του εξωτερικού, από το οποίο και αποφοίτησε ή για την
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και
να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία
και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
13096/20.06.07», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:Ακριβές φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή βεβαίωση των αρμοδίων
αρχών της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από την οποία να προκύπτει
η εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.


Ακριβές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.


Ακριβές φωτοαντίγραφο των ισχυουσών αδειών διαμονής των γονέων ή
βεβαιώσεων ότι έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά για την ανανέωσή
τους.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,

καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

187 Συμφωνία από 23 Απριλίου 1948, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής, περί της χρησιμοποιήσεως κεφαλαίων διατεθέντων συμφώνως προς τας περί Παροχής Πιστώσεως
Συμφωνίας, αίτινες υπεγράφησαν τη 16η Μαΐου 1946, 25η Σεπτεμβρίου 1946, 4η Οκτωβρίου 1946 και 6η Ιανουαρίου 1948
μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον
Ν. 3152/1955 (ΦΕΚ 64 Α΄)B - 10. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΊΔΡΥΜΑ FULBRIGHT).Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 16703/10.08.07 σε αλλοδαπό, υπήκοο των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
ή άλλο οργανισμό στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright)187, και ο οποίος επιθυμεί να
εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση, για τη διεκπεραίωση
της οποίας δεν καταβάλλονται τέλη, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
16703/10.08.07», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:Βεβαίωση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα
Fulbright) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμά του, και στην οποία
αναφέρεται ο σκοπός του προγράμματος και η διάρκεια διαμονής του συγκεκριμένου
προσώπου, καθώς και ότι το Ίδρυμα αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής και επιστροφής
του.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

188 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης,
νοούνται:

α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι
αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.

Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 16703/10.08.07, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν τα, κατά την παράγραφο 1 του Άρθρου 4188, του Προεδρικού Διατάγματος
υπ’ αριθ. 131/2006 μέλη της οικογένειάς τους.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 16703/10.08.07-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν

σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


B - 11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)».Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 16343/21.07.08 σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα
προκειμένου να απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός στο σχολείο των Φιλιππίνων στην
Ελλάδα με επωνυμία «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY
(KAPHILCA)», στο οποίο με βάση το αριθ. 117869/Ζ2/07.11.2006 έγγραφο του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια
λειτουργίας μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική
συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
16343/21.07.08», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό έτος.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 16343/21.07.08, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να


189 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης,
νοούνται:

α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι
αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.

ακολουθήσουν τα, κατά την παράγραφο 1 του Άρθρου 4189, του Προεδρικού Διατάγματος
υπ’ αριθ. 131/2006 μέλη της οικογένειάς τους.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 16343/21.07.08-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών


Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


190 ΦΕΚ 1126 /τ.Β’/ 18 Ιουνίου 2008.

191 Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας επτά αεροπορικές σχολές. Στο Νομό
Αττικής η OLYMPIC AVIATION FLIGHT TRAINING ACADEMY, η GLOBAL AIR SERVICES SA, η FLIGHT SIMULATOR CENTRE LTD και
η DIDAVIA AVIATION TRAINING & SERVICES S.A), στο Νομό Ηρακλείου η CRETAN EAGLE LTD, στο Νομό Δωδεκανήσου η F.A.S
RHODES PILOTS ACADEMY και στο Νομό Καβάλας η EGNATIA AVIATION LTD.B - 12. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ,
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 11762/17.06.08190 σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα
προκειμένου να φοιτήσει σε Σχολή Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών191, η οποία
λειτουργεί με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της
μνείας «Κ.Υ.Α 11762/17.06.08», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης
έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει
εγγραφεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.


Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει
εγγραφεί ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία θα προκύπτει το ύψος των ετησίων
διδάκτρων και απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον,
με το ένα τρίτο (1/3) αυτών.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.
B - 13. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 22466/14.10.08, σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος έχει επιλεγεί να στελεχώσει Κοινή Τεχνική Γραμματεία, στο
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 33 περίπτωση (η) του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’) περί «Διαχειρίσεως, ελέγχου και εφαρμογής
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ο οποίος
επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας
«Κ.Υ.Α 22466/14.10.08», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:

Βεβαίωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός για την
στελέχωση της υπηρεσίας, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός του προγράμματος και η
διάρκεια διαμονής του συγκεκριμένου προσώπου. Στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να
αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός
διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.192 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης,
νοούνται:

α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι
αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 22466/14-10-08, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν τα, κατά την παράγραφο 1 του Άρθρου 4192, του Προεδρικού Διατάγματος
υπ’ αριθ. 131/2006 μέλη της οικογένειάς τους.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 22466/14.10.08-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος


1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, υποβάλλεται, πριν
από τη λήξη της θεώρησης, στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία και την εξετάζει κατά προτεραιότητα.
B - 14. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΤΙΤΑΝ».Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 22468/14.10.08 σε υπήκοο τρίτης
χώρας, απασχολούμενο ως διευθυντικό στέλεχος (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής,
Υποδιευθυντής ή Προϊστάμενος Τμήματος) σε θυγατρική εταιρεία, εγκατεστημένη σε
τρίτη χώρα, της μητρικής ελληνικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», ο οποίος αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα στην έδρα της μητρικής ελληνικής εταιρείας, και επιθυμεί να εισέλθει και να
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α
22468/14.10.08», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα της χώρας εγκατάστασης της
θυγατρικής εταιρείας για την μετοχική σύνθεση και την έδρα της εταιρείας, επίσημα
θεωρημένου και επικυρωμένου, από το οποίο θα πιστοποιείται ότι η εταιρεία
προέλευσης του εργαζομένου αποτελεί θυγατρική της ελληνικής εταιρείας.


Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης απόσπασης μεταξύ της θυγατρικής
εταιρείας και της μητρικής ελληνικής, στην έδρα της οποίας αποσπάται ο εργαζόμενος,
από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απόσπασης στην Ελλάδα και η θέση
ευθύνης στην θυγατρική εταιρεία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.


Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία στην οποία
αποσπάται, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση
ευθύνης στην Εταιρεία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες
αποδοχές οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές της κλαδικής σύμβασης
εργασίας ή του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.

193 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης,
νοούνται:

α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι
αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.

Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη ή Βεβαίωση της Εταιρείας ή του
νομίμου εκπροσώπου της ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος κατά το διάστημα της
απασχόλησης στην Ελλάδα.


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 22468/14-10-08, τους
αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν τα, κατά την παράγραφο 1 του Άρθρου 4193, του Προεδρικού Διατάγματος
υπ’ αριθ. 131/2006 μέλη της οικογένειάς τους.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 22468/14.10.08-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα

του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και
έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψηΒ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 22468/14-10-08 υπήκοος τρίτης
χώρας, ο οποίος απασχολείται ως Διευθυντικό Στέλεχος (Γενικός Διευθυντής,
Διευθυντής, Υποδιευθυντής ή Προϊστάμενος Τμήματος) σε θυγατρική εταιρεία,
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, της μητρικής ελληνικής εταιρείας, με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» και ο οποίος αποσπάται για λόγους
εκπαίδευσης και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες στην έδρα της μητρικής
εταιρείας και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση
με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 22468/14.10.08» εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει
στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης απόσπασης μεταξύ της θυγατρικής
εταιρείας και της μητρικής ελληνικής, στην έδρα της οποίας αποσπάται ο εργαζόμενος,
στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του εργαζομένου που
αποσπάται, το χρονικό διάστημα της απόσπασης, καθώς και η ανάληψη των εξόδων
διαμονής, και επιστροφής του.


Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία, στην οποία
αποσπάται, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης και οι
μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές του
ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε κλαδική σύμβαση εργασίας
ή την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,

ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη ή Βεβαίωση της Εταιρείας ή του
νομίμου εκπροσώπου της ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος κατά το διάστημα της
απασχόλησης στην Ελλάδα.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.


194 ΦΕΚ 1060 /τ.Β’/ 2 Ιουνίου 2009.

195 H σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ARGO AIRWAYS», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 13402/22.11.2007, τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης.

Με το αριθ. ΥΠΑ/Δ2/Γ/464/15.01.2009 έγγραφο της Δ/νσης Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
βεβαιώνεται ότι η εταιρεία «ARGO AIRWAYS» έχει υποβάλλει αίτηση από 16.01.2008 για χορήγηση άδειας Αερομεταφορέα
και άδειας Εκμετάλλευσης.B - 15. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARGO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ARGO
AIRWAYS»

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 13689/26 Μαΐου 2009194 σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα
προκειμένου να απασχοληθεί ως πιλότος, μηχανικός αεροσκαφών, αντιπρόεδρος και
διευθυντής στην εταιρεία με την επωνυμία «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ195» και διακριτικό τίτλο «ARGO AIRWAYS», μπορεί να χορηγηθεί, μετά
από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας
«Κ.Υ.Α 13689/26.05.09», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας του:Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία «ARGO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ARGO AIRWAYS», από
την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το είδος της εργασίας και οι
μηνιαίες αποδοχές οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες από αυτές του ανειδίκευτου
εργάτη, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας ή αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού του αντιπροέδρου.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

196 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης»
(Φ.Ε.Κ. 143/Α΄)

197 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, εκτός των
περιπτώσεων που του/της έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του/της στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 13689/26 Μαΐου 2009, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν
και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ 131/2006196 μέλη της οικογένειας
τους, δηλ. ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι
αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο
της στην Ελλάδα, τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω,
υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν197.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 13689/26.05.09-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των αλλοδαπών αρμόδιων αρχών
μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια

ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, των
προαναφερομένων υποβάλλεται, πριν από τη λήξη της θεώρησης, στη Δ/νση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.


198 ΦΕΚ 1372 /τ.Β’/ 10 Ιουλίου 2009.

199 Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Δ1/Β/4168/03.12.2008 έγγραφο του Τμήματος Διμερών Αεροπορικών Συμφωνιών της Δ/νσης
Αεροπορικής Εκμετάλλευσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας βεβαιώνεται ότι η αεροπορική εταιρεία με την επωνυμία
«AIR MOLDOVA» είναι ο διορισμένος αερομεταφορέας από πλευράς Μολδαβίας για την εκτέλεση πτήσεων μεταξύ των δύο
κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3306/2005.

200 Κύρωση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας». του ν. 3306/2005 (ΦΕΚ 18 /τ.Α’/ 27 Ιανουαρίου 2005).

B - 16. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AIR MOLDOVA»

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 17136 / 2 Ιουλίου 2009198 σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα
προκειμένου να απασχοληθεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, διευθυντής, στέλεχος ή
εργαζόμενος στην αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την επωνυμία
«AIR MOLDOVA», εταιρεία η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα199 δυνάμει διακρατικής
συμφωνίας που έχει κυρωθεί με το Ν. 3306/2005200, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
17136/02.07.09», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει
το χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου
υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου
οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους ως νόμιμων εκπροσώπων.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,

201 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης»
(Φ.Ε.Κ. 143/Α΄)

202 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, εκτός των
περιπτώσεων που του/της έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που ζει
μαζί του/της στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.

καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 17136/09 / 2 Ιουλίου 2009, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν
και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ 131/2006201 μέλη της οικογένειας
τους, δηλ. ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι
αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο
της στην Ελλάδα, τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω,
υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν202.Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 17136/02.07.09-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των αλλοδαπών αρμόδιων αρχών
μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.

Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα
του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.


Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας,
καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.


Σημειώνεται ότι στα άτομα που εντάσσονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, εφόσον,
επιπρόσθετα, πληρούνται οι όροι εισόδου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα Συνόρων Schengen,
είναι δυνατό, μετά από σχετική έγκριση της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & Schengen, να χορηγηθεί θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, που
ισχύει συγχρόνως και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (Θεώρηση τύπου D+C), αντί της
εθνικής θεώρησης (Θεώρηση τύπου D), προκειμένου οι κάτοχοί της να έχουν τη
δυνατότητα κυκλοφορίας στο χώρο Schengen και διέλευσης από τα εξωτερικά σύνορα
του χώρου αυτού για διάστημα τριών μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έναρξη ισχύος
της θεώρησης.Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, των
προαναφερομένων υποβάλλεται, πριν από τη λήξη της θεώρησης, στη Δ/νση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.


Γ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ SCHENGEN
203 Σε μέλη οικογένειας Έλληνα, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον
συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει νόμιμα στη Χώρα και η διάρκεια διαμονής τους υπερβεί τους τρεις μήνες, χορηγείται
"Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα". Το Δελτίο αυτό, το οποίο είναι ατομικό, για τα μέλη της οικογένειας της
επόμενης παραγράφου, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη
εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Το
ανωτέρω Δελτίο έχει διάρκεια πέντε έτη. Οι κάτοχοι του Δελτίου Διαμονής δικαιούνται να εργάζονται.

204 ΦΕΚ/Τεύχος Α΄/135/21.6.2007.

205 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 229 της 29.6.2004. Με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ τροποποιήθηκε ο
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και καταργήθηκαν οι οδηγίες 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ,
75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

206 Ως μέλη οικογένειας Έλληνα σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Π.Δ. 106/2007 νοούνται:

α. Οι σύζυγοι, καθώς και τα κάτω των 21 ετών φυσικά και υιοθετημένα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν
υιοθετηθεί ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον συντηρούνται από αυτούς.

β. Τα λοιπά τέκνα του Έλληνα ή του ενός έκτων συζύγων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας τους,
συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, ή ανεξαρτήτως
ηλικίας, όταν συντηρούνται από αυτούς,

γ. Οι απευθείας ανιόντες του Έλληνα και του ετέρου των συζύγων, που συντηρούνται από αυτούς.

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Π.Δ. 106/2007 και με την επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας
και διαμονής των ενδιαφερομένων, εξετάζεται κατά προτεραιότητα και γενικώς διευκολύνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία, η είσοδος και η διαμονή των ακόλουθων προσώπων:

(α) Κάθε άλλου μέλους της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εμπίπτει στα
αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 πρόσωπα, εφόσον το μέλος τούτο συντηρείται από τον έχοντα ίδιο δικαίωμα
διαμονής πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης και

(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του [της] συντρόφου, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκόντως
αποδεδειγμένη.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται ενδελεχής εξέταση της προσωπικής κατάστασης και αιτιολογείται κάθε άρνηση εισόδου ή
διαμονής των προσώπων αυτών.

207 Όπως αναφέρεται στην Κ.Π.Ε, Παράρτημα 2, Κατάλογος Β, η χώρα μας απαιτεί την κατοχή ομοιόμορφης Θεώρησης
Εισόδου από τους κατόχους διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ
δεν απαιτεί θεώρηση προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.

208 Σε περιπτώσεις που τα μέλη της οικογένειας διέμεναν με τον Έλληνα σε άλλο κράτος. μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
κατέχουν δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, δεδομένου ότι ο Έλληνας είχε ασκήσει το δικαίωμα της
κινητικότητας ή άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, τα πρόσωπα αυτά, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας, απαλλάσσονται
από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

209 Η εν λόγω θεώρηση δεν είναι απαραίτητο να έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή της χώρας από την οποία
εισέρχεται ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί δηλαδή να έχει εκδοθεί από άλλη χώρα Schengen, η οποία ήταν και ο κύριος
προορισμός του ενδιαφερομένου, αρκεί να μην έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, από την ημερομηνία πρώτης εισόδου
στον ενιαίο χώρο Schengen.Γ - 1. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΈΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 61203 του Ν.3386/2005 και στο Π.Δ.
106/2007204 με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/38/ΕΚ205
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, σε μέλη
οικογένειας Έλληνα206, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή επιθυμούν
να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει στη Χώρα και η διάρκεια διαμονής τους υπερβεί
τους τρεις μήνες, χορηγείται «Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας ΈλληΣτους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα
Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού
539/2001 της Ε.Ε207, εφόσον ευρίσκονται εκτός Ελλάδος και τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να
τον συναντήσουν, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση208, βραχείας διαμονής τύπου C209, με


210 Κατά την επιβολή περιορισμών στο δικαίωμα διαμονής μελών της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ένωσης, εξ αιτίας της
συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, θα πρέπει να συνεκτιμάται ότι κάθε μέτρο που
λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας,
και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές
καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που
αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή που στρέφεται κατά θεμελιώδους
συμφέροντος της κοινωνίας.

αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ», εάν οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν
στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους:Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία πρόσφατη,
έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη
διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος
η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της
θεώρησης (άρθρο 13, παράγραφος 2 της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών210 με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος.


Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται, κατά την κρίση του προξένου, ικανό να
πιστοποιήσει ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων δεν
έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου.


Και επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειταιΑ. για σύζυγο πολίτη Έλληνα:

Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξεως γάμου από το οποίο να εμφαίνεται η δήλωση
του γάμου στην αρμόδια υπηρεσία (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή πιστοποιητικό οικογενειακής
καταστάσεως,


Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα.


Β. για τέκνα Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των
υιοθετημένων τέκνων αυτών:

Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα,


Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο
συγγενικός δεσμός,


Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα
διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση
αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της
επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.),


Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται,


Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι θα συγκατοικήσουν και ότι αναλαμβάνει τα
έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα,

Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να
πιστοποιήσει ότι οι ανωτέρω ενήλικοι συντηρούνται από τους συζύγους.


Γ. για απευθείας ανιόντες Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων:

Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,


Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή άλλο επίσημο
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός,


Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι θα συγκατοικήσουν και ότι αναλαμβάνει τα
έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα,


Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων αλλοδαπών ότι δεν θα εργάζονται στην Ελλάδα,


Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να
πιστοποιήσει ότι οι ανωτέρω συντηρούνται από τους συζύγους.

211 Σε μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία
τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει νόμιμα στη Χώρα και η διάρκεια διαμονής τους
υπερβεί τους τρεις μήνες, χορηγείται "Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.". Το Δελτίο αυτό,
το οποίο είναι ατομικό, για τα μέλη της οικογένειας της επόμενης παραγράφου, χορηγείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδρομής των
προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Το ανωτέρω Δελτίο έχει διάρκεια πέντε έτη, ή την προβλεπόμενη
περίοδο διαμονής του πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον αυτή είναι μικρότερη των πέντε ετών. Οι κάτοχοι του Δελτίου
Διαμονής δικαιούνται να εργάζονται.

212 ΦΕΚ/Τεύχος Α΄/135/21.6.2007.

213 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 229 της 29.6.2004.

214 Ως μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους . μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Π.Δ. 106/2007 νοούνται:

α. Οι σύζυγοι, καθώς και τα κάτω των 21 ετών φυσικά και υιοθετημένα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν
υιοθετηθεί ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον συντηρούνται από αυτούς.

β. Τα λοιπά τέκνα του πολίτη άλλου κράτους . μέλους της Ε.Ε. ή του ενός έκτων συζύγων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της
ηλικίας τους, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, ή
ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν συντηρούνται από αυτούς,

γ. Οι απευθείας ανιόντες του πολίτη κράτους . μέλους της Ε.Ε. και του ετέρου των συζύγων, που συντηρούνται από αυτούς.

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Π.Δ. 106/2007 και με την επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας
και διαμονής των ενδιαφερομένων, εξετάζεται κατά προτεραιότητα και γενικώς διευκολύνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία, η είσοδος και η διαμονή των ακόλουθων προσώπων:

(α) Κάθε άλλου μέλους της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εμπίπτει στα
αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 πρόσωπα, εφόσον το μέλος τούτο συντηρείται από τον έχοντα ίδιο δικαίωμα
διαμονής πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης και

(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του [της] συντρόφου, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκόντως
αποδεδειγμένη.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται ενδελεχής εξέταση της προσωπικής κατάστασης και αιτιολογείται κάθε άρνηση εισόδου ή
διαμονής των προσώπων αυτών.

215 Ως μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους . μέλους της Ε.Ε. που διαμένει στη Χώρα για λόγους σπουδών, νοούνται μόνον ο/η σύζυγος
και τα συντηρούμενα τέκνα.216 Όπως αναφέρεται στην Κ.Π.Ε, Παράρτημα 2, Κατάλογος Β, η χώρα μας απαιτεί την κατοχή ομοιόμορφης Θεώρησης
Εισόδου από τους κατόχους διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ
δεν απαιτεί θεώρηση προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.

217 Σε περιπτώσεις που τα μέλη της οικογένειας διέμεναν με τον Έλληνα σε άλλο κράτος. μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
κατέχουν δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, δεδομένου ότι ο Έλληνας είχε ασκήσει το δικαίωμα της

Γ - 2. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.ΕΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 61211 του Ν.3386/2005 και στο Π.Δ.
106/2007212, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/38/ΕΚ213
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, σε μέλη
οικογένειας πολίτη άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 214,215, που είναι υπήκοοι
τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός
διαμένει νόμιμα και μόνιμα στη Χώρα μας και η διάρκεια διαμονής τους υπερβεί τους τρεις
μήνες, χορηγείται "Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη κράτους - μέλους τηςΣτους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα
Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού
539/2001 της Ε.Ε216, εφόσον ευρίσκονται εκτός Ελλάδος και τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να
τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί
θεώρηση217 βραχείας διαμονής τύπου C218, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων


κινητικότητας ή άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, τα πρόσωπα αυτά, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας, απαλλάσσονται
από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

218 Η εν λόγω θεώρηση δεν είναι απαραίτητο να έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή της χώρας από την οποία
εισέρχεται ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί δηλαδή να έχει εκδοθεί από άλλη χώρα Schengen, η οποία ήταν και ο κύριος
προορισμός του ενδιαφερομένου, αρκεί να μην έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, από την ημερομηνία πρώτης εισόδου
στον ενιαίο χώρο Schengen.

219 Άδεια διαμονής χορηγείται έστω και εάν δεν αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μέλος οικογένειας Έλληνα, καθότι
το κυρίαρχο στοιχείο εν προκειμένω είναι η διασφάλιση της νόμιμης εισόδου. Εάν αναγράφεται η συγκεκριμένη
παρατήρηση, απλώς αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο ότι έχει διενεργηθεί από την αρμόδια προξενική αρχή ουσιαστικός
έλεγχος για την διακρίβωση της συγγενικής σχέσης και των απαιτούμενων προϋποθέσεων, στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως
θα ελεγχθούν και από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προκειμένου να χορηγηθεί στους εν λόγω
υπηκόους τρίτων χωρών δελτίο διαμονής.

220 Κατά την επιβολή περιορισμών στο δικαίωμα διαμονής μελών της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ένωσης τους, λόγω
συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα πρέπει να συνεκτιμάται ότι κάθε μέτρο που
λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας,
και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές
καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που
αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή που στρέφεται κατά θεμελιώδους
συμφέροντος της κοινωνίας.

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΕ/ΕΟΧ219», εάν οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην Προξενική Αρχή του τόπου
κατοικίας τους:Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία πρόσφατη,
έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη
διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος
η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της
θεώρησης (άρθρο 13, παράγραφος 2 της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών220 με το οποίο πιστοποιείται η
ποινική κατάσταση του αιτούντος.


Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται, κατά την κρίση του προξένου, ικανό να
πιστοποιήσει ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων δεν
έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου.


Και επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται:Α. για σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε:

Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει
τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει
η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας
αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα,


Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του δελτίου μόνιμης διαμονής
του πολίτη της Ένωσης.


Β. για τέκνα πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων
συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών:

Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης,

Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο
συγγενικός δεσμός,


Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα
διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση
αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της
επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.),


Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται,


Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι θα
συγκατοικήσουν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων
στην Ελλάδα,


Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να
πιστοποιήσει ότι οι ανωτέρω ενήλικοι συντηρούνται από τους συζύγους.


Γ. για απευθείας ανιόντες πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου των
συζύγων:

Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης .


Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη της Ένωσης ή του ετέρου των συζύγων ή
άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.


Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν
και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.


Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων αλλοδαπών ότι δεν θα εργάζονται στην Ελλάδα,


Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να
πιστοποιήσει ότι οι ανωτέρω συντηρούνται από τους συζύγους.221 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται το Δελτίο Διαμονής της παραγράφου 1
του άρθρου 61 του νόμου αυτού και με ανάλογη τήρηση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ' σε γονείς ανήλικων
ημεδαπών.

222 Όπως αναφέρεται στην Κ.Π.Ε, Παράρτημα 2, Κατάλογος Β, η χώρα μας απαιτεί την κατοχή ομοιόμορφης Θεώρησης
Εισόδου από τους κατόχους διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ
δεν απαιτεί θεώρηση προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.Γ - 3. ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 94221 του Ν.3386/2005, με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται Δελτίο Διαμονής σε γονείς
ανήλικων ημεδαπών.Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην
υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών)
του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε222, εφόσον ευρίσκονται εκτός Ελλάδος και συνοδεύουν ή
επιθυμούν να συναντήσουν τον ανήλικο ημεδαπό μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση βραχείας
διαμονής τύπου C με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ», εάν ο
ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του:

Πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται ο συγγενικός δεσμός (Ληξιαρχική
Πράξη γέννησης, πράξη αναγνώρισης κ.ο.κ) .


Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Σε περίπτωση διαζυγίου, αποδείξεις ότι ο αιτών αλλοδαπός γονέας εξακολουθεί
να έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

223 Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται στην Κ.Π.Ε, Παράρτημα 2, Κατάλογος Β, η χώρα μας απαιτεί την κατοχή
ομοιόμορφης Θεώρησης Εισόδου από τους κατόχους διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των ΗΠΑ, ενώ
δεν απαιτεί θεώρηση προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.Γ - 4. ΝΑΥΤΙΚΟΙΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 4803/13/10-η’
«Προϋποθέσεις & Διαδικασία Εισόδου – Εξόδου των υπό Ναυτολόγηση ή Απόλυση
Αλλοδαπών Ναυτικών» (Φ.Ε.Κ. 629-Β/12.5.2000) για του αλλοδαπούς ναυτικούς που
πραγματοποιούν διέλευση μέσω του χώρου Schengen εν όψει ναυτολόγησης, εκ νέου
ναυτολόγησης ή αποναυτολόγησης, διακρίνομε δύο κατηγορίες:Α. Ισχύει το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για τους
υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον κατέχουν ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα
των ταξιδιωτικών εγγράφων, το οποίο έχει εκδοθεί από χώρα του παραρτήματος ΙΙ
(Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την
υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών)
του Κανονισμού 539/2001 της Ε. Ε.223Β. Ισχύει το καθεστώς υποχρέωσης θεώρησης και συνεπώς είναι απαραίτητη η κατοχή
ομοιόμορφης θεωρήσεως Schengen για Ναυτολόγηση για τους υπηκόους τρίτων
χωρών, εφόσον κατέχουν ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο
αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των
ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και
επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά
τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2,
της Σ.Ε.Σ. Schengen) και το οποίο έχει εκδοθεί από χώρα του παραρτήματος Ι
(Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού
539/2001 της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή γίνεται μνεία της ιδιότητας του κατόχου της
με την αναγραφή της ένδειξης «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης.


224 Στις συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων που έχει υπογράψει η Ε.Ε με τρίτες χώρες (Ρωσία,
Ουκρανία, Μολδαβία, Χώρες Δυτικών Βαλκανίων) προβλέπεται ότι η «γραπτή αίτηση από τον εθνικό σύνδεσμο (σωματείο)
μεταφορέων ή των εθνικών συνδέσμων μεταφορέων των κρατών μελών που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών οδικών
μεταφορών, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών» αποτελεί επαρκές έγγραφο για την
αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού.Γ - 5. ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΓια τους αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών διεθνών μεταφορών, υπηκόους τρίτων
χωρών, οι οποίοι κατέχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο έχει
εκδοθεί από χώρα του παραρτήματος Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των
οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε και οι οποίοι έχουν
τεκμηριωμένη ανάγκη προκειμένου να εισέλθουν στην Ελλάδα, εξετάζεται, με τη μέθοδο
της αυτοπρόσωπης παρουσίας και της συνέντευξης, στο προξενείο του τόπου κατοικίας
τους, εάνπληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που τάσσονται από το άρθρο 5,
παράγραφος 1, στοιχεία α), γ), δ) και ε) της Σ.Ε.Σ. Schengen και του Κώδικα
Συνόρων Schengen και, επιπροσθέτως,


συντρέχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις περί επιστροφής των αιτούντων στη χώρα
προέλευσης (Κοινή Προξενική Εγκύκλιος Κεφάλαιο ΙΙΙ, τμήματα 3 και 4) μετά την
ολοκλήρωση του ταξιδίου τους.


δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ανεπιθύμητων του Συστήματος Πληροφοριών
Schengen-SIS, και


δεν θεωρούνται ικανοί να διαταράξουν τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια, τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ή
τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας, ή άλλου Κ-Μ της ΣΕΣ Schengen .


Επιπροσθέτως και εφόσον προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά224:Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Εταιρική Σύμβαση της εργοδότριας εταιρείας του αιτούντος με Εταιρεία για
εκτέλεση μεταφορών προς ή μέσω Ελλάδας.


Βεβαίωση απασχόλησης του αιτούντος από την εργοδότρια εταιρεία.


Βεβαίωση εγγραφής της εργοδότριας εταιρείας στο τοπικό επιμελητήριο.


Άδεια αυτοκινήτου για εκτέλεση διεθνών μεταφορών (Άδεια TIR).


Διεθνή Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης.

Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη ή Βεβαίωση της Εταιρείας ή του
νομίμου εκπροσώπου της ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος κατά το διάστημα της
απασχόλησης στην Ελλάδα.


Οιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο έγγραφο που η Προξενική Αρχή θα έκρινε
σκόπιμο να απαιτήσει λόγω των επιτοπίων συνθηκών


μπορεί να χορηγηθεί ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου Schengen, βραχείας ισχύος με την
οποία επιτρέπονται μία ή δύο είσοδοι. Εάν, με την πάροδο του χρόνου, αποδειχθεί ότι
γίνεται καλή χρήση των θεωρήσεων (π.χ. δεν παραβιάζεται ο χρόνος παραμονής ή η
αρχή της χώρας κυρίου προορισμού) οι ενδιαφερόμενοι απαλλάσσονται από το μέτρο
της αυτοπρόσωπης παρουσίας και μπορεί να τους χορηγηθεί θεώρηση πολλαπλών
εισόδων, η διάρκεια ισχύος της οποίας μπορεί να φθάσει έως και τους έξι μήνες ή ένα
χρόνο. Σε κάθε περίπτωση στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, γίνεται μνεία της ιδιότητας του κατόχου της «ΟΔΗΓΟΣ
TIR».Τέλος, σημειώνεται ότι από τα εν λόγω πρόσωπα ζητείται κατά την άφιξή τους στα
ελληνικά σύνορα, να προσκομίζουν έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η ύπαρξη
εμπορικών σχέσεων, που δικαιολογεί την κίνησή τους προς ή δια μέσου του Κράτους-
Μέλους υποδοχής ή διέλευσης.
225 Φύλλο 157 / Τεύχος Α’ / 31 Ιουλίου 2008.

226 Επίσημη Εφημερίδα L 375/12 της 23.12.2004.

227 Όπως αναφέρεται στην Κ.Π.Ε, Παράρτημα 2, Κατάλογος Β, η χώρα μας απαιτεί την κατοχή ομοιόμορφης Θεώρησης
Εισόδου από τους κατόχους διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ
δεν απαιτεί θεώρηση προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.

Γ – 6. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 101/2008225 «περί εναρμονίσεως της ελληνικής
νομοθεσίας με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ226 του Συμβουλίου της 13ης
Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια με σκοπό τις σπουδές ή την
εθελοντική υπηρεσία», σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που έχει ήδη γίνει δεκτός
ως σπουδαστής ή συμμετέχει σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τουλάχιστον δύο έτη, και μπορεί να
παρακολουθήσει μέρος του προγράμματος σπουδών, που έχει ήδη αρχίσει ή να το
συμπληρώσει με συναφές πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα, και γίνεται δεκτός εντός
χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριμένων σπουδών, μπορεί
να του χορηγηθεί άδεια διαμονής για σπουδές.Στον εν λόγω αλλοδαπό, εάν είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου κράτους το οποίο
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των
κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε227, και εφόσον είναι απαραίτητο, μπορεί
να χορηγηθεί θεώρηση βραχείας διαμονής τύπου C με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Π.Δ.
101/2008–ΑΡΘΡΟ 7», εάν προσκομίσει στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας
του:

Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος
στο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,


Βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει διανύσει, από την οποία προκύπτει
επίσης, ο συναφής και συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ των δύο προγραμμάτων
σπουδών,


Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό,
καθώς και για το συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών
με το πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα,


Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη
συμμετοχή του στο κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των
αρμόδιων αρχών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε
αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.


Η προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν ισχύει στην περίπτωση που ο
σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του, υποχρεούται να
παρακολουθήσει μέρος των σπουδών του σε ίδρυμα άλλου κράτους μέλους. Στην
περίπτωση αυτή, η προαναφερόμενη βεβαίωση αντικαθίσταται από βεβαίωση του
εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την

οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση μέρους του προγράμματος των
σπουδών αυτών στην Ελλάδα.


Πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την
ενιαία θεώρηση (Απόφαση Συμβουλίου 354/2002/ΕΚ), συνοδευόμενο από μία
πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.


Ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια
ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία
ισχύος της θεώρησης (Άρθρο 13, παράγραφος 2, της Σ.Ε.Σ. Schengen).


Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν
σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατροφαρμακευτική
φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.228 ΦΕΚ 481/ Τεύχος Β’/ 18.03.2008.Γ - 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣΣύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού αριθ.
5512/08/17.03.2008228 καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής
στις ρυθμίσεις του Ν.3386/05 των αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών,
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα με θεώρηση εισόδου
βραχείας διαμονής, όπου αυτή απαιτείται, και κατά το χρόνο ισχύος της συνάπτουν
συμβόλαιο συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ) επαγγελματικής
κατηγορίας (Α’, Β’ & Γ’ Εθνικής κατΜε την ανωτέρω Κ.Υ.Α. δίδεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές,
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται νόμιμα στη Χώρα και, κατά το στάδιο
της παραμονής τους, συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη
Εταιρεία Εθνικής (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α’, Β’ & Γ’ Εθνικής Κατηγορίας)
να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, στον Δήμο ή την Κοινότητα του
τόπου κατοικίας ή διαμονής του κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρηση εισόδου
βραχείας διαμονής (τύπου C) ή εντός τριών μηνών από την είσοδό τους στον ενιαίο
χώρο Schengen, στην περίπτωση υπηκόων τρίτης χώρας που επιτρέπεται η είσοδος
χωρίς προξενική θεώρηση, χωρίς να απαιτείται η αναχώρησή τους από τη Χώρα
προκειμένου, στην συνέχεια, να επανέλθουν με τη εθνική θεώρηση. Η Άδεια
Παραμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, είναι
ιδιαίτερης κατηγορίας μη εξαρτώμενη από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3386/05
(άδεια διαμονής σε αθλητές και προπονητές), για χρονικό διάστημα ενός έτους και
μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η σύμβαση
συνεργασίας με την ίδια ΠΑΕ ή, σε περίπτωση μετεγγραφής, συναφθεί νέα σύμβαση με
άλλη ΠΑΕ.Τους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή
να ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα
λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας. Τα
άτομα αυτά μπορούν επίσης να καταθέσουν αίτηση, στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου
κατοικίας ή διαμονής τους, για χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής, κατά τη διάρκεια
ισχύος της θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής (τύπου C) ή εντός τριών μηνών από
την είσοδό τους στον ενιαίο χώρο Schengen, στην περίπτωση υπηκόων τρίτης χώρας
που επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση χωρίς να απαιτείται η
αναχώρησή τους από τη Χώρα προκειμένου, στην συνέχεια, να επανέλθουν με τη
εθνική θεώρηση.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση