ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ . Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση σε μία σελίδα , 2 σελίδες και αίτηση υπεύθυνη δήλωση

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)


Υπεύθυνη Δήλωση: pdf, doc

Υπεύθυνη Δήλωση 2 σελίδες: pdf

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση: pdf , doc

 


 


Είναι το γνωστό έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης το οποίο μπορείτε να τυπώσετε και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο τομέα ή οπου αλλού σας ζητηθεί.

Η υπεύθυνη δήλωση διατίθεται δωρεάν.

Η Υπεύθυνη Δήλωση  μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί Α4 χρησιμοποιώντας κατάλληλο πρότυπο .

Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 αντικατέστησε ουσιαστικά την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 105 που έχει καταργηθεί.

 

Εκτυπώστε την υπευθυνη δηλωση 105 .

 


Υπεύθυνη Δήλωση:   pdf, doc

Υπεύθυνη Δήλωση 2 σελίδες: pdf

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση: pdf , doc

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση