Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της εξουσιοδότησης

 


 

Εξουσιοδότηση:doc

 Με το έντυπο της εξουσιοδότησης συμπληρώνετε μία υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία σας και από κάτω αναγράφετε ότι "Εξουσιοδοτώ  Τον/Την .....του...γεννηθείς την....., στην .....κάτοικος........, οδός ....... αρ......, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος .... που εκδόθηκε την ..... από το ....... όπως προβεί ..." σε οτιδήποτε επιθυμούμε

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση