Κατοχύρωση Domain Name

Για την κατοχύρωση ενός Domain Name απαιτείται ένας επίσημος καταχωρητής μέσω του οποίου μπορούμε να αναζητήσουμε και να κατοχυρώσουμε το όνομα που θέλουμε

Η διαδικασία είναι η εξής
Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του καταχωρητή και ψάχνουμε για το ενδιαφερόμενο domain name.Εαν αυτό είναι διαθέσιμο αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας και προβούμε στην καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου το οποίο είναι για κάθε domain και διαφορετικό(άλλη τιμή έχει το .gr άλλη το .eu άλλη το .com) o καταχωρητής αναλαμβάνει για λογαριασμό μας και με τα δικά μας στοιχεία να το κατοχυρώσει και να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα.

Η διάρκεια της κατοχύρωσης ορίζεται από εμάς αλλά και πάλι είναι άμεσα εξαρτημένη από το domain π.χ.
τα περισσότερα domain απαιτούν  ελάχιστη κατοχύρωση 1 έτος(.com .net .org)  αλλά κάποια άλλα 2 έτη(.gr) και έχουν και κάποιο μέγιστο χρονικό όριο με το .com να είναι σαν παράδειγμα τα 10 χρόνια

Σημαντικό είναι να θυμάστε ότι τα στοιχεία πρέπει να είναι αληθινά γιατί σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να είναι λόγος διαγραφής της κατοχύρωσης. Κάποιες εταιρίες σε συγκεκριμένες κατηγορίες domain δίνουν τη δυνατότητα σε κατοχύρωση domain χωρίς να φαίνονται να στοιχεία του ιδιοκτήτη συνήθως με την καταβολή κάποιου αντιτίμου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση