Για την μεταβίβαση ακινήτου-οικοπέδου απαιτούνται

1.Το συμβόλαιο του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του.

2.Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/ακινήτου  απο μηχανικό όπως επίσης και πιστοποιητικό περί μη αυθαιρεσίας

3.Φορολογική ενημερώτητα

4.Αντίγραφο του Ε9 που να φαίνεται το προς μεταβίβαση ακίνητο

5.Βεβαίωση ΤΑΠ από τον δήμο

6.Βεβαίωση απο το Κτηματολόγιο εαν έχει ενταχθεί η περιοχή

7.Για κτίσματα μετά της 14/3/1983 οικοδομική άδεια , για πριν υπεύθυνη δήλωση ότι τα κτίσματα του ακινήτου ανηγέρθηκαν προ της 14/3/1983

8.Για οικόπεδο με η χωρίς κτίσματα μέσα , που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης μετά την 25/11/1994 πιστοποιητικο απο το Δήμο περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών απο την ένταξη στο σχέδιο πόλης

9.Εαν ο τίτλος του ακινήτου είναι απο κληρονομιά , γονική παροχή , προίκα ή δωρεά και είναι μετά το 1985 απαιτείται πιστοποιητικό απο τη ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή προίκας ή δωρεάς ή γονικής παροχής.Ειδικά για κληρονομιές πιστοποιητικό περί μή αποποίησης κληρονομιάς

10.Ασφαλιστική ενημερότητα απο το ΙΚΑ σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων έχει επιχείρηση

11.Άδεια απο την νομαρχεία εαν τοακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.

12.Για αγροτοτεμαχιο βεβαίωση απο το ΤΟΕΒ οτι δεν οφείλει αρδευτικά τέλη.Επίσης βεβαίωση απο το δασαρχείο ότι δεν αποτελεί δασική περιοχή

Πριν τα συμβόλαια απαιτείται να φτιαχτούνε απο τον συμβολαιογράφο οι δηλώσεις σε τρία αντίτυπα για το φόρο μεταβίβασης που πρέπει να πληρωθεί στην εφορία

Εαν πρόκειται για πρώτη κατοικία ο αγοραστής μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δηλωση ώστε να έχει φοροαπαλλαγή

Μετά το συμβόλαιο ο αγοραστής ή ο συμβολαιογράφος πρέπει να καταθέσει στο υποθηκοφυλακείο αντίγραφο του συμβολαίου ώστε να πέρει το πιστοποιητικό μεταγραφής

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση