Για το έτος 2012-2013 αποφασίστηκε να δοθεί επίδομα ακραίας φτώχειας , δηλαδή κυρίως για οικογένειες που και τα δύο μέλη είναι άνεργα και το ποσό αποφασίστηκε να είναι στα 300 ευρώ. Θα αφορά περίπου 100.000 άνεργες οικογένειες και η επιλογή θα γίνει με καθαρά κοινωνικά κριτήρια

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση