Για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων απαιτείται υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο άτομο.Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω :

• Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη δύο φορές
• Παράβολο 250 € (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 € (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) από Δημόσιο Ταμείο
• Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ με συνημμένα
α)Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας,
β)Τοπογραφικό,
γ)Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση . 

Σε περίπτωση που στείλετε ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά,θα πρέπει κάθε αντίγραφο να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα ή το προξενείο για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό.
Στη συνέχεια μετά την κατάθεση η πολεοδομία εξετάζει της αίτηση για τυχόν ελλείψεις και παραλείψεις τις καταγράφει στο πίσω μέρος της αίτησης ή βάζει την σφραγίδα πληρότητας σε περίπτωση που είναι ολοκληρωμένη. Οι δύο σφραγίδες μπορούν να μπουν ταυτόχρονα κατά την υποβολή της αίτησης εάν είναι πλήρης ο φάκελος.
Κατόπιν η πολεοδομία ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί.

Το πολύ σε διάστημα 60 ημερών, θα σταλεί στον ενδιαφερόμενο το έντυπο υπολογισμού εισφοράς που
 μπορείτε να δείτε παρακάτω:

poleodomia

Σε αυτό το έντυπο αναγράφεται τόσο το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ όσο και με την έκπτωση του 10%, και το ποσό της πρώτης δόσης.
Υπόδειγμα παρακάτω:

Εντός σχεδίου πόλεων ή εντός ορίων οικισμών 

Χαμηλής αξίας

 Πρόστιμο

25 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 5% Χ 1100 =

1.375 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 1100 =

1.650 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 7,5% Χ 1100 =

2.062 €

60 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 7% Χ 1100 =

4.620 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8,5% Χ 1100 =

5.610 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 10,5% Χ 1100 =

6.930 €

120 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 9% Χ 1100 =

11.880 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 11% Χ 1100 =

14.520 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 13,5% Χ 1100 =

17.820 €

Mεσαίας αξίας

25 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 5% Χ 1800 =

2.250 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 1800 =

2.700 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 7,5% Χ 1800 =

3.375 €

60 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 7% Χ 1800 =

7.560 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8,5% Χ 1800 =

9.180 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 10,5% Χ 1800 =

11.340 €

120 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 9% Χ 1800 =

19.440 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 11% Χ 1800 =

23.760 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 13,5% Χ 1800 =

29.160 €

Υψηλής αξίας

25μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 5% Χ 2500 =

3.125 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 2500 =

3.750 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 7,5% Χ 2500 =

4.687 €

60 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 7% Χ 2500 =

10.500 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8,5% Χ 2500 =

12.750 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 10,5% Χ 2500 =

15.750 €

120 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 9% Χ 2500 =

27.000 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 11% Χ 2500 =

33.000 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 13,5% Χ 2500 =

40.500 €

Εκτός σχεδίου πόλης

Εκτός σχεδίου πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών

Χαμηλής αξίας

Πρόστιμο

25 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 450 =

675 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 7,2% Χ 450 =

810 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 9% Χ 450 =

1.012 €

60 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8% Χ 450 =

2.160 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 9,6% Χ 450 =

2.592 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 12% Χ 450 =

3.240 €

120 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 10% Χ 450 =

5.400 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 12% Χ 450 =

6.480 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 15% Χ 450 =

8.100 €

Μεσαίας αξίας

25 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 900 =

1.350 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 7,2% Χ 900 = 3240 €

1.620 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 9% Χ 900 =

2.025 €

60 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8% Χ 900 =

4.320 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 9,6% Χ 900 =

5.184 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 12% Χ 900 =

6.480 €

120 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 10% Χ 900 =

10.800 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 12% Χ 900 =

12.960 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 15% Χ 900 =

16.200 €

Υψηλής αξίας

25 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 1300 =

1.950 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 7,2% Χ 1300 =

2.340 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 9% Χ 1300 =

2.925 €

60 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8% Χ 1300 =

6.240 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 9,6% Χ 1300 =

7.488 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 12% Χ 1300 =

9.360 €

120 μ2

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 10% Χ 1300 =

15.600 €

ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 12% Χ 1300 =

18.720 €

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 15% Χ 1300 =

23.400 €

 

Τέλος αφού πληρώσετε τα ποσά που προκύπτουν προσκομίζετε τις αποδείξεις πληρωμής στην πολεοδομία και εκεί
θα καταγραφούν στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» και στο έντυπο της αίτησης του Ιδιοκτήτη στο οποίο θα μπεί η σφραγίδα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info