Ο ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ.ΕΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΛΗΡΩΣΗ.ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 1-6-2012 έως 31-3-2013.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τουριστικοί προορισμοί:
Οι κάτοχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν οκταήμερες διακοπές (έως 7 διανυκτερεύσεις) σε όλη την Επικράτεια,
σε συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ τουριστικά καταλύματα.
Καταλύματα:
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τουριστικά καταλύματα όλων των τύπων δηλαδή:
α) Ξενοδοχεία (Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων
Διαμερισμάτων και Παραδοσιακά καταλύματα) όλων των τάξεων.
β) Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα τεσσάρων (4), τριών (3) και δύο (2) κλειδιών.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια/ διαμερίσματα ενός (1) κλειδιού δεν μπορούν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
γ) Επιπλωμένες κατοικίες- επαύλεις
Όλα τα ανωτέρω καταλύματα πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό και
κλιματισμό/κεντρική θέρμανση, (εντός των δωματίων)
δ) Οργανωμένες κατασκηνώσεις (campings), μόνο με ιδιόκτητη σκηνή ή τροχόσπιτο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΓΑ/Λ.Α.Ε
Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) όλης της χώρας.
Σημειώνουμε ότι για τα δηλωθέντα προστατευόμενα μέλη του κληρωθέντος
δικαιούχου, θα εκδίδονται ατομικά Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού.
Για να είναι έγκυρο το Δελτίο πρέπει να φέρει προεκτυπωμένα τα στοιχεία του
δικαιούχου, την υπηρεσιακή σφραγίδα του ΟΓΑ, την υπογραφή του Προέδρου της
Διαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε - Διοικητή του ΟΓΑ- και ειδικό αύξοντα αριθμό,
καθώς και πρωτότυπη σφραγίδα του Κ.Ε.Π. που το χορήγησε και τις υπογραφές
και σφραγίδες των αρμοδίων υπαλλήλων.
Ο Κατάλογος συμβεβλημένων καταλυμάτων του ΟΓΑ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΟΓΑ www.oga.gr
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ/Λ.Α.Ε
Οι τιμές με τις οποίες θα επιδοτεί ο ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2012, ανάλογα με τη μορφή και την κατηγορία του
καταλύματος, διαμορφώνονται ως εξής:

ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ/ΑΝΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για παραμονή σε ξενοδοχεία
κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία
τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων και
παραδοσιακά καταλύματα

5* (Lux)

4*

3*

2*

1*

24,00 €

22,00 €

21,00 €

20,00 €

19,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

4 κλειδιά

3 κλειδιά

2 κλειδιά

20,00 €

18,00 €

15,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ

Χωρίς κατάταξη

17,00 €

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPINGS)

 

10,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω ποσά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., υπόκεινται
σε:
Ι. 8% προείσπραξη φόρου εισοδήματος
(χορηγείται ανάλογη βεβαίωση από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΓΑ).
ΙΙ. 3% κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
ΙΙΙ. Χαρτόσημο 2,40% επί των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΟΓΑ/ΛΑΕ για κάθε δικαιούχο
εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΟΓΑ/ΛΑΕ έναντι του επιχειρηματία, αλλά και του
δικαιούχου- κοινωνικού τουρίστα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς των δικαιούχων καθορίζεται κατ΄ αρχήν από τις
επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση:
α. ότι το ύψος του ποσού δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που καθορίζει ο ΟΓΑ/Λ.Α.Ε,
ανάλογα με τη μορφή, την κατηγορία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του καταλύματος,
τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
β. ότι το άθροισμα του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου, που θα
δηλωθεί από τον επιχειρηματία και του ποσού επιδότησης, που καταβάλλεται από τον
ΟΓΑ/ΛΑΕ, δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη τιμή πόρτας του τουριστικού
καταλύματος.
Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό, που προκύπτει από την άθροιση του ποσού
της επιδότησης και του ποσού της συμμετοχής του κοινωνικού τουρίστα,
υπερβαίνει το αναγραφόμενο ποσό στον εγκεκριμένο κατάλογο της επιχείρησης τη
συγκεκριμένη περίοδο διαμονής, τότε το επιπλέον ποσό θα αφαιρείται από το
ποσό συμμετοχής του κοινωνικού τουρίστα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΜΟΡΦΗ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

 

 

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΧΩΡΙΣ

ΠΡΩΙΝΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:

Για παραμονή σε ξενοδοχεία

κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία

τύπου επιπλωμένων

διαμερισμάτων και

παραδοσιακά καταλύματα

5* (Lux)

4*

3*

2*

1*

15,00 €

13,00 €

8,00 €

6,00 €

4,00 €

12,00 €

10,00 €

6,00 €

4,00 €

3,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

4 κλειδιά

3 κλειδιά

2 κλειδιά

7,00 €

6,00 €

5,00 €

5,00 €

4,00 €

3,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ

Χωρίς κατάταξη

7,00 €

5,00 €

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

(CAMPINGS

 

 

 


* Τα προαναφερόμενα ποσά συμμετοχής θα εισπράττει ο επιχειρηματίας από τους
κοινωνικούς τουρίστες, οι οποίοι υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα αναχώρησής τους χωρίς καμία ευθύνη ή ανάμειξη του ΟΓΑ/ΛΑΕ.
* Απαγορεύεται ρητά, η οποιαδήποτε συμφωνία για αύξηση του ποσού
συμμετοχής μεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα πέραν των αναγραφομένων στον κατάλογο των
συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ Τουριστικών Καταλυμάτων.
* Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της οικονομικής συνεισφοράς, που υποχρεούται να
καταβάλει ο κοινωνικός τουρίστας και αφορά παραμονή του σε μονόκλινο, δίκλινο ή
τρίκλινο δωμάτιο, συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
* Παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2008 και μετά) δεν δικαιούνται Δελτίου
και θα παραμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους, χωρίς να
προστίθεται κλίνη γι αυτά. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δικαιούται έκπτωση
50% επί της τιμής πόρτας για το πρωινό που θα λάβουν τα παιδιά.
* Σε περίπτωση όμως που προστίθεται κλίνη γι΄ αυτά στο ίδιο δωμάτιο των
γονιών τους, ο δικαιούχος θα επιβαρύνεται με το 50% της συμμετοχής του (του ενός).
* Παιδιά άνω των πέντε ετών θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος.
* Σε περίπτωση που μη δικαιούχος του προγράμματος διαμένει στο ίδιο δωμάτιο (δίκλινο
ή τρίκλινο) με κάτοχο/κατόχους Δελτίου Κοινωνικού Τουρισμού, θα επιβαρύνεται με το
άθροισμα του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου και του ποσού της
ημερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., ανάλογα με τη
λειτουργική μορφή και την κατηγορία του καταλύματος.
* Κάθε μονάδα, εφόσον προσφέρει πρωινό, εισπράττει ολόκληρη τη συμμετοχή,
με την οποία επιβαρύνεται ο δικαιούχος ανεξάρτητα αν αυτός λάβει πρωινό.
* Σε περίπτωση που μεμονωμένο άτομο επιλέξει να μείνει σε δίκλινο δωμάτιο, όταν δεν
υπάρχει μονόκλινο, θα επιβαρύνεται με το 80% του αθροίσματος του ποσού της
οικονομικής συνεισφοράς του και του ποσού της ημερήσιας επιδότησης που
καταβάλλεται από τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., ανάλογα με τη λειτουργική μορφή και την κατηγορία
της μονάδας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
Κοινωνικού Τουρισμού 2012 του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν έντυπη
Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα και τη δέσμευσή τους για την
τήρηση των όρων του προγράμματος απευθείας στον αρμόδιο Κλάδο Αγροτικής Εστίας
του ΟΓΑ, ΜΟΝΟ ταχυδρομικά (ΟΓΑ/Κλάδο Αγροτικής Εστίας- Πατησίων 30, 10170
ΑΘΗΝΑ), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 30), μέχρι τις
2-3-2012 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).
Επισημαίνεται ότι, οι επιχειρηματίες μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα,
δηλώνοντας μόνο μία επιλογή παρεχομένων υπηρεσιών, δηλαδή Διανυκτέρευση
ΜΕ πρωινό ή Διανυκτέρευση ΧΩΡΙΣ πρωινό.
Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της Αίτησης/Δήλωσης
Συμμετοχής, η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Ειδικότερα:
α) Η Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου
(π.χ. επωνυμία, διακριτικός τίτλος κ.λ.π.) με τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν για την
καταβολή της επιδότησης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης.
β) Συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, μόνο ο ένας από τους δύο πίνακες που αφορούν
στην τιμή συμμετοχής.
γ) Συμπληρώνονται με Χ, οι υπηρεσίες που παρέχει το κατάλυμα ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, στην
αντίστοιχη ένδειξη.
2) ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Φωτοαντίγραφο αρμοδίως επικυρωμένο), του
οποίου τα δικαιολογητικά θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας από το οποίο προκύπτει, ότι έχει λήξει κάποιο από τα πιστοποιητικά
με περιορισμένη ισχύ ήτοι α) το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, β) η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου αυτή απαιτείται, και γ) η βεβαίωση καλής
λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ, ότι σύμφωνα με την αριθμ. 217/31-01-2007 εγκύκλιο του Ε.Ο.Τ. τα
Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, όλων των καταλυμάτων, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη
ισχύος του Ν.3498/2006, στα οποία αναγράφεται ημερομηνία λήξης δικαιολογητικών, οι
επιχειρήσεις ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ κατά την ημερομηνία λήξης αυτών να υποβάλουν μόνο
όσα εκ των πιστοποιητικών του άρθρου 34 δεν βρίσκονται σε ισχύ (ήτοι το πιστοποιητικό
πυρασφάλειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου αυτή απαιτείται, και η
Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος από τη
Δ/νση Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης), προκειμένου να επανεκδοθεί
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.
Σε περίπτωση λήξης ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια του
προγράμματος έτους 2012 (από 1-6-2012 έως 31-3-2013) η επιχείρηση οφείλει να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του και την άμεση αποστολή
σχετικού αντιγράφου στον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε.
Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση θα θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα και δεν θα
εξοφλούνται τα Δελτία της χρονικής περιόδου, κατά την οποία κάποιο από τα
προαναφερθέντα δικαιολογητικά έχει λήξει.
3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(π.χ. κυλικείου ή Bar), προκειμένου για καταλύματα, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα με παροχή πρωινού.
Βεβαιώσεις (αντί ΄Αδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) δεν γίνονται
δεκτές.
Σημειώνεται ότι ο χώρος για την παροχή πρωινού θα λειτουργεί υποχρεωτικά εντός
της τουριστικής μονάδας, σε όλες τις περιπτώσεις που υπογράφεται σύμβαση με
παροχή πρωινού, όπως ορίζεται και στον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών
αυτών, που κυρώθηκε με το νόμο 1652/86 (που ισχύει και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια).
4) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ εφόσον δηλώσουν στην αίτηση
συμμετοχής ως υπηρεσία την πισίνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Οι επιχειρηματίες, με την Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής τους αναλαμβάνουν τις
παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Προκειμένου για α) Ξενοδοχεία (κλασσικού τύπου, Ξενοδοχεία τύπου Επιπλωμένων
Διαμερισμάτων και Παραδοσιακά Καταλύματα) β) Ενοικιαζόμενα
Δωμάτια/Διαμερίσματα και γ) Επιπλωμένες Κατοικίες: να διαθέτουν δωμάτια, με
ιδιαίτερο λουτρό και κλιματισμό/κεντρική θέρμανση (εντός των δωματίων) και
σε καμία περίπτωση προβληματικά (υπόγεια, εσωτερικά, χωρίς επαρκή
φωτισμό ή αερισμό κ.λ.π.).
Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να καθαρίζουν τα
δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους (πετσέτες σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις της Τουριστικής νομοθεσίας.
Ειδικά για τα καταλύματα που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα με παροχή
πρωινού, να παρέχουν στους κοινωνικούς τουρίστες υποχρεωτικά πρωινό, ίδιο
με εκείνο, που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος, η δε σύνθεση
του πρωινού να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και να
περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο:
ΠΡΩΙΝΟ
Τσάι ή καφέ ή σοκολάτα με γάλα σε επαρκή ποσότητα, κατά επιθυμία του δικαιούχου
Μαρμελάδα σε επαρκή ποσότητα ή μέλι 40 γραμ. Στα ξενοδοχεία 4* αστέρων και
5* αστέρων προσφέρονται υποχρεωτικά και τα δύο.
Βούτυρο 20 γρ.
΄Αρτο ή φρυγανιά ή αρτοσκευάσματα
Ζάχαρη σε επαρκή ποσότητα
Κέικ 50 γρ. ή κρουασάν
Φρούτο ή χυμό φρούτου ή κομπόστα κατά επιθυμία του δικαιούχου
2. Προκειμένου για οργανωμένες κατασκηνώσεις (campings), να διαθέτουν θέση
κατασκήνωσης για ιδιόκτητη σκηνή ή τροχόσπιτο.
3. Να μη προβαίνουν σε ενοικίαση του χώρου του σαλονιού διαμερίσματος σε
κοινωνικούς τουρίστες, καθώς και σε ενοικίαση διαμερισμάτων- των ξενοδοχείων, των
επιπλωμένων διαμερισμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων-,
κατά δωμάτιο.
4. Η δαπάνη για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών (εντός των δωματίων ή
διαμερισμάτων): κουζίνας, ψυγείου, καθώς και για τη χρήση του κλιματισμού-
κλιματιστικού δεν επιβαρύνει τον κοινωνικό τουρίστα, για όλα τα τουριστικά
καταλύματα ανεξαρτήτως αν τα δηλώσει ο επιχειρηματίας, ο οποίος υποχρεούται άνευ
αποζημιώσεως ή αμοιβής να προσφέρει στους δικαιούχους του Οργανισμού-
κοινωνικούς τουρίστες όλες τις προς τρίτους παρεχόμενες κατά τις σχετικές διατάξεις-
παροχές.
5. Να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά.
6. Να τηρούν βιβλίο κινήσεως πελατών στο οποίο θα καταχωρείται ένα έκαστο των
ονοματεπωνύμων των Κοινωνικών Τουριστών, καθώς και τα λοιπά στοιχεία τους και
να σημειώνεται η ένδειξη «ΟΓΑ/ΛΑΕ», άσχετα αν αυτοί προσέρχονται ομαδικά ή
μεμονωμένα (δεν υφίσταται δυνατότητα ομαδικής καταχώρησης στο βιβλίο κινήσεως
για κοινωνικούς τουρίστες ΟΓΑ/ΛΑΕ).
7. Να γνωστοποιούν άμεσα και εγγράφως απευθείας στον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε, οποιαδήποτε
αλλαγή στη μορφή της τουριστικής μονάδας (π.χ. από ενοικιαζόμενα δωμάτια σε
ξενοδοχείο κ.λ.π.) ή στην εκμετάλλευσή της, προκειμένου να καταρτιστεί νέα σύμβαση
7
Κοινωνικού Τουρισμού. Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή της τουριστικής
μονάδος- φυσικού ή νομικού προσώπου- ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να
ενημερώσει εγγράφως τον ΟΓΑ/ΛΑΕ για τη διακοπή της συνεργασίας του. Ο νέος
εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας θα πρέπει να
προσκομίσει:
- Αίτηση Συμμετοχής
- Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας επ΄ ονόματί του για την κατάρτιση νέας σύμβασης.
Σε περίπτωση προαγωγής κατηγορίας της συμβαλλόμενης τουριστικής μονάδας, κατά
τη διάρκεια του προγράμματος έτους 2012, δεν θα επέρχεται καμιά μεταβολή στους
οικονομικούς όρους επιδότησης του ΟΓΑ/ΛΑΕ και συμμετοχής του κοινωνικού
τουρίστα, οι οποίοι θα ισχύουν για το αμέσως επόμενο πρόγραμμα κατόπιν υποβολής
του νέου Ειδικού Σήματος και υπογραφής νέας σύμβασης.
Σε περίπτωση, όμως, υποβιβασμού θα καταβάλλεται η αντίστοιχη επιδότηση του
ΟΓΑ/ΛΑΕ και συμμετοχή του δικαιούχου, ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής.
8. Να δέχονται κοινωνικούς τουρίστες (δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού
τουρισμού) σε όλα τα τμήματα της μονάδας τους καθ΄ όλο το διάστημα λειτουργίας
τους που θα δηλώνεται στη σύμβαση, χωρίς να εξαιρούν κάποιο ενδιάμεσο
χρονικό διάστημα και μέχρι του ορίου δυναμικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο
Ειδικό Σήμα λειτουργίας και στη σχετική σύμβαση.
- Οι τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα κλινών κάτω των εκατό (100) να
διαθέτουν το 20% τουλάχιστον της συνολικής δυναμικότητας των κλινών τους, κατά
την περίοδο του καλοκαιριού και των εορτών, εφ΄ όσον έχει προηγηθεί κράτηση από
τους Κοινωνικούς Τουρίστες. Αντίθετα, οι τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα
κλινών άνω των εκατό (100) να διαθέτουν το 30% της συνολικής δυναμικότητας των
κλινών τους.
9. Να μη προβαίνουν σε αλλαγή της οικονομικής συνεισφοράς των δικαιούχων,
ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.
10. Σε περίπτωση αποδοχής, από τον αντισυμβαλλόμενο επιχειρηματία Δελτίων, μετά τη
λήξη ισχύος του Προγράμματος τούτο δεν γεννά καμία υποχρέωση σε βάρος του
ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., ο οποίος και δεν θα καταβάλει την επιδότηση για τα Δελτία αυτά.
11. Αν η σύμβαση καταγγελθεί από τον ΟΓΑ/ΛΑΕ για οποιοδήποτε λόγο, ο
αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να μη δέχεται Δελτία, από τη γνωστοποίηση της
καταγγελίας, με κύρωση τη μη καταβολή της αξίας των Δελτίων που τυχόν λάβει.
12. Ειδικά, συμφωνείται, ότι απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον
αντισυμβαλλόμενο επιχειρηματία, των απαιτήσεών του κατά του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε.,
που απορρέουν από το παρόν, προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε
που γίνει, είναι άκυρη και δεν γεννά καμία υποχρέωση για τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε..
13. Τυχόν υφιστάμενες ή δημιουργούμενες μέχρι τη λήξη της σύμβασης υποχρεώσεις της
συμβαλλόμενης επιχείρησης προς τον ΟΓΑ, από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, θα
παρακρατούνται από τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. κατά την πληρωμή στο συμβαλλόμενο της αξίας
των Δελτίων.
14. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού σε τουριστικές μονάδες
που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου (πόλη, κωμόπολη, χωριό κ.λπ.).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι σχέσεις του δικαιούχου-κοινωνικού τουρίστα με τις επιχειρήσεις των
καταλυμάτων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διέπονται από τον ισχύοντα
Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167Α/30-10-86) και
τις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύματα διατάξεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του Προγράμματος Κοινωνικού
Τουρισμού 2012, οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν
αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες:
1. Επιβεβαίωση ένταξης στο Πρόγραμμα
Δεν θα προβαίνουν σε κράτηση και διάθεση δωματίων σε κοινωνικούς τουρίστες-
δικαιούχους του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., πριν την έγγραφη επιβεβαίωση της Υπηρεσίας μας, ότι
έχουν περιληφθεί στον Κατάλογο των Συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ τουριστικών
καταλυμάτων.
Σε περίπτωση που κάτοχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, αποτανθούν στο κατάλυμα
πριν τη λήψη της έγγραφης επιβεβαίωσης του ΟΓΑ, θα πρέπει οπωσδήποτε να
επικοινωνούν με τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας, προκειμένου να ενημερωθούν έστω
τηλεφωνικά, περί της συμμετοχής τους ή μη στο Πρόγραμμα.
2. Διαφύλαξη κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματος
Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος,
απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία για την κράτηση δωματίων από άλλα πρόσωπα
διαφορετικά των δικαιούχων, ακόμη και μέσω τουριστικών γραφείων, Κ.Α.Π.Η. ή
Συλλογικών φορέων. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, διερευνάται δε
κατά πόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής άλλων διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα, εφόσον έχει διαπραχθεί άλλο αδίκημα (π.χ. απάτη κατά του Δημοσίου
κ.λ.π.).
3. Προκαταβολές- Ακυρώσεις
- Η κράτηση δωματίου στο κάθε κατάλυμα επιλογής του δικαιούχου –κατόχου Δ.Κ.Τ.- θα
γίνεται υποχρεωτικά και μόνο με αποστολή προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν θα
μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής.
- Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως από τους δικαιούχους προς τους
επιχειρηματίες. Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης 21 ημέρες πριν την άφιξη του
κοινωνικού τουρίστα, ο επιχειρηματίας οφείλει να επιστρέψει την προκαταβολή στο
δικαιούχο. Αν η ακύρωση γίνει σε διάστημα λιγότερο των 21 ημερών, τότε η
προκαταβολή παρακρατείται από τον επιχειρηματία. Η κράτηση θεωρείται ότι έχει
ακυρωθεί εφόσον δεν προσέλθει ο πελάτης στην προσυμφωνημένη ημερομηνία άφιξης
και δεν έχει ειδοποιήσει τον επιχειρηματία σχετικά.
- Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγματοποιήσει παραμονή μιας ή
δύο διανυκτερεύσεων και διαφωνήσει ως προς την ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών και αναχωρήσει, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος υποχρεούται να
επιστρέψει το Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού ασυμπλήρωτο και να
παρακρατήσει την προκαταβολή, ο δε κοινωνικός τουρίστας θα καταβάλει
επιπλέον το ποσό, που αναλογεί στην επιδότηση του ΟΓΑ/ΛΑΕ και στη
συμμετοχή του για ισάριθμες ημέρες παραμονής.
Σε περίπτωση που δικαιούχος προσέλθει στο κατάλυμα, αλλά δεν επιθυμεί να
διαμείνει σε αυτό, τότε η προκαταβολή παρακρατείται ολόκληρη όταν πρόκειται
για μεμονωμένο άτομο ή η μισή προκειμένου για οικογένεια, ενώ δεν θα
παρακρατείται το Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού και θα παραδίδεται στο
δικαιούχο χωρίς να συμπληρωθεί.

4. Να εκδίδονται από τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών για το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου.


5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
- Να ελέγχουν αν το Δελτίο που προσκομίζει ο δικαιούχος αφορά στο Πρόγραμμα
Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2012.
Δελτία άλλου Προγράμματος του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά, τυχόν δε
αποδοχή τους, θα έχει ως συνέπεια τη μη εξόφλησή τους.
- Δελτία που χορηγήθηκαν σε προγράμματα προηγούμενων ετών, επίσης δεν θα
πρέπει να γίνονται δεκτά, τυχόν δε αποδοχή τους, θα έχει ως συνέπεια τη μη εξόφλησή
τους.
- Να ελέγχουν τη γνησιότητα και την ορθή συμπλήρωση των Δελτίων των δικαιούχων
και επίσης το αν φέρουν προεκτυπωμένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογραφή του
Προέδρου της Δ.Ε. του Λ.Α.Ε - Διοικητή του ΟΓΑ, καθώς και την πρωτότυπη
σφραγίδα του ΚΕΠ τις υπογραφές και σφραγίδες των αρμοδίων υπαλλήλων και την
υπογραφή του δικαιούχου.
Το Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για
τον δικαιούχο, τα στοιχεία του οποίου είναι προεκτυπωμένα σε αυτό και απαγορεύεται
αυστηρά η χρήση του από άλλα άτομα. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να δεχθεί
στο κατάλυμά του τον δικαιούχο, αφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς
του ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση, που ο επιχειρηματίας του καταλύματος, δεχθεί
στο κατάλυμά του άτομο ή άτομα, άλλα από τα αναγραφόμενα στο Δελτίο
Κοινωνικού Τουρισμού, υπόκειται στις οικείες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Συμπλήρωση Δελτίων: να συμπληρώνονται με αυξημένη προσοχή όλα τα στοιχεία
του δεξιού τμήματος κάθε στελέχους του Δελτίου και, απαραίτητα να υπογράφονται και
να τίθεται η σφραγίδα της επιχείρησης.
Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίζει ώστε τα Δελτία να υπογράφονται και από
τους δικαιούχους. Δελτία που δεν θα φέρουν την υπογραφή του δικαιούχου δεν
θα γίνονται δεκτά για εξόφληση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Δελτίο θα συμπληρώνεται από τον επιχειρηματία παρουσία του
κοινωνικού τουρίστα την ημέρα αναχώρησής του.
6. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ
Η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί την άφιξη του Κοινωνικού
Τουρίστα ηλεκτρονικά μέσω internet στο www.oga.gr/katalymata εντός δύο
ημερών.
Δεν θα γίνονται δεκτές αναγγελίες άφιξης μέσω φαξ.
Η αποδοχή των πιο πάνω όρων από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, θεωρείται
αμαχήτως, ότι γίνεται με την ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των
νομίμων εκπροσώπων τους, η οποία και θα επέχει θέση: α) αποδοχής της
παρούσας και β) κατάρτισης της σχετικής σύμβασης.
Διαπιστωμένη παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα, είτε μετά από καταγγελία του
δικαιούχου είτε και αυτεπαγγέλτως από τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε, θα έχει
ως συνέπεια: α) τη μη περαιτέρω συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα,

από το χρόνο κατά τον οποίο θα διαπιστώνεται η παρέκκλιση β) τη μη καταβολή
της σχετικής επιδότησης ή σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη καταβληθεί, την
αναζήτησή της εντός ευλόγου χρόνου και γ) τον αποκλεισμό των συγκεκριμένων
επιχειρήσεων από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του επομένου έτους.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Φάκελος αίτησης επιδότησης- δικαιολογητικών
Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε οι επιχειρηματίες θα πρέπει:
α) Να τηρούν υποχρεωτικά Λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα (Α.Τ.Ε.)
[Λογαριασμό όψεως (προκειμένου περί εταιρειών) και Λογαριασμό Ταμιευτηρίου
(προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων)], τον οποίο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στον
ΟΓΑ/Λ.Α.Ε, προκειμένου, μετά την εκκαθάριση, να πιστώνεται ο λογαριασμός αυτός με το
ποσό της επιδότησης.
β) Να υποβάλουν συγκεντρωτικά και μόνο μία φορά τα ακόλουθα παραστατικά:
1. Αίτηση επιδότησης (υπόδειγμα 2)
2. Συγκεντρωτική κατάσταση (υπόδειγμα 3)
3. Όλα τα στελέχη των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, που φέρουν την ένδειξη «για
τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε», των δικαιούχων που φιλοξένησαν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΛΤΙΑ που δεν φέρουν την ένδειξη ΟΓΑ/ΛΑΕ δεν θα εξοφλούνται.
4. Συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
(ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) στο όνομα του ΟΓΑ με στοιχεία: ΟΓΑ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ,
Α.Φ.Μ: 090037978, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ.
Η εν λόγω απόδειξη/ τιμολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του
ΟΓΑ/ΛΑΕ που αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που φιλοξενήθηκαν από την
επιχείρηση (αριθμός διανυκτερεύσεων x ποσό επιδότησης ΟΓΑ).
5. Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως ATEbank, για τις επιχειρήσεις
με μορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ και για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ.
6. Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου ATEbank
για τις ατομικές επιχειρήσεις.
Επιπλέον:
- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, στην περίπτωση που το ποσό της
επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ, στην περίπτωση που το ποσό της
επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ.
Επισημάνσεις:
- Η συμπλήρωση της ένδειξης «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στην ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, θα πρέπει να συμπίπτει απόλυτα με την αποτύπωση της Επωνυμίας
της Επιχείρησης στην «Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού όψεως της
ATEbank».
Σε κάθε περίπτωση, η Επωνυμία της Επιχείρησης, όπως αποτυπώνεται τόσο στην
«ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ», όσο και στην «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΤΗΣ ATEbank», θα πρέπει να συμφωνεί με την επωνυμία της
Επιχείρησης, όπως αυτή εμφανίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας (ή στην τελευταία

τροποποίησή του), άλλως ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα πρέπει να προβαίνει σε
τροποποίηση της Επωνυμίας της Επιχείρησης, στον Λογαριασμό όψεως της
ATEbank.
Προθεσμία υποβολής φακέλου δικαιολογητικών για την επιδότηση:
Οι επιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να τους
καταβληθεί η επιδότηση, θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα παραπάνω
δικαιολογητικά, συγκεντρωτικά και μόνο μία φορά το αργότερο μέχρι 31-12-2012 για
καταλύματα εποχιακής λειτουργίας και μέχρι 26-4-2013 για καταλύματα συνεχούς
λειτουργίας.
Επισημάνσεις:
Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους πλήρως
συμπληρωμένους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με δική τους ευθύνη, στις
προαναφερόμενες προθεσμίες. Επίσης, τα παραστατικά θα πρέπει να είναι σωστά
συμπληρωμένα, σύμφωνα με τις ενδείξεις των υποδειγμάτων, που θα σταλούν στα
συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε καταλύματα. Φάκελοι με παραστατικά που
παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία, δεν θα γίνονται
δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη
καταβολή των επιδοτήσεων.
Επειδή τα δικαιολογητικά των φακέλων αποτελούν παραστατικά με οικονομικό
αντίκρυσμα, εφιστούμε την προσοχή σας στο να στέλνονται εγκαίρως μετά τη λήξη
του προγράμματος, ταχυδρομικά με απόδειξη, ώστε να διασφαλίζεται η παραλαβή
τους.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση