Αλλαγή Επωνύμου - Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης επιθυμεί την αλλαγή του επωνύμου του για λόγους που αφορούν τον ίδιο έχει προβλεφθεί από το Ελληνικό κράτος διαδικασία που να του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνεται σε περιπτώσεις όπου κάποιος δεν επιθυμεί την επωνυμία που έχει πάρει από τη γέννησή του και σε περιπτώσεις που το επώνυμο σαν λέξη οδηγεί στον κοινωνικό περίγελο.

Διαδικασία Αλλαγής Επωνύμου

  1. Αίτηση αλλαγής επωνύμου
  2. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (15 €)
  3. Βεβαίωση του εισαγγελέα που να βεβαιώνει ότι "ο αιτών δεν διώκεται για αξιόποινη πράξη".
  4. Αίτηση στο Νομάρχη όπου ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα, στο Μ.Α. για άρρενα ή στο Δημοτολόγιο για γυναίκα, που φέρονται γραμμένοι
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος και το έτος γέννησης 

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά για αλλαγή επωνύμου

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
  2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  3. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για άνδρες

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση