ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.    Θεωρημένο φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης.
3.    Θεωρημένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας.
4.    Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ανανέωσης άδειας ίδρυσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
1.    Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι γραφ. 0108-0110, τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
Καθημερινά 12.00 – 14.30

2.    Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.    Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι  τηλ. 210.3442505 - 210.3442506 - 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

 


icon Αδεια χρήσης επωνυμίας φροντιστηρίου


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info