Το φοιτητικό επίδομα για το έτος 2012-2013 θα ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ και θα μπορούν να το λάβουν όλοι οι φοιτητές παλιοί(αιτήσεις έως τέλος Μαρτίου) και καινούργιοι(αιτήσεις έως τέλος Μαΐου) που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Απαραίτητες προϋποθέσεις χορήγησης
1)Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, πλην του πρώτου.
2)Να μισθώνουν κατοικία σε διαφορετική πόλη από την πόλη κατοικίας των γονέων τους , να μην ανήκει σε αυτούς ή στους γονείς τους η κατοικία και να μην είναι μεγαλύτερη από 200τ.μ(με εξαίρεση για τα τετραγωνικά σε περιοχές με λιγότερους από 3000 κατοίκους)
3)Για τους παλιούς φοιτητές να έχουν περάσει τα μισά τουλάχιστον μαθήματα

Δικαιούχοι
1)Όλοι οι φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ
2)Το δικαιούνται όλα τα σπουδάζοντα μέλη της οικογένειας , ανεξάρτητα εάν μένουν στο ίδιο σπίτι ή όχι(θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές)
3)Το επίδομα χορηγείται για όσα έτη είναι η σχολή
4)Δεν δικαιούνται το επίδομα μεταπτυχιακοί φοιτητές και όσο σπουδάζουν για δεύτερο πτυχίο
5)Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι διαμένουν σε εστίες
6)Και η διαμονή σε ξενοδοχεία θεωρείται αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται η τουλάχιστον δίμηνη παραμονή εκεί

Το επίδομα το λαμβάνουν αυτοί, τους οποίους βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής, ενώ εξαίρεση κατά την οποία το λαμβάνει ο ίδιος ο φοιτητής είναι όταν είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή όταν οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή όταν είναι πάνω από 25 ετών ή είναι υπόχρεος ή υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στην αρμόδια ΔΟΥ του ενδιαφερόμενου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info