Για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απαιτείται ταυτότητα ή διαβατήριο και αν το παραλαμβάνει κάποιος άλλος απαιτείται εξουσιουδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info