Για να γίνει μεταδημότευση απαιτείται κάποιος να διαμένει μόνημα στο δήμο για 2 χρόνια κάτι το οποίο αποδεικνύεται με δύο λογαριασμούς από ΔΕΚΟ ή φορολογικές δηλώσεις εκ των οποίων ο ένας είναι προ διετίας κι ο άλλος πρόσφατος

Με τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γέννησης(αυτεπαγγελτη αναζήτηση)

 

Δεν απαιτείται η διετής κατοικία στις εξής περιπτώσεις:

για να αποκτήσει ο ένας σύζυγος τη δημοτικότητα του άλλου,

για να αποκτήσουν οι πρώην σύζυγοι τη δημοτικότητα που είχαν προ του γάμου και


για να αποκτήσει κάποιος την αρχική του δημοτικότητα για μία και μοναδική φορά στη ζωή του συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info