Επαγγελματικό Δίπλωμα/Άδεια Οδήγησης

 

Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Φορτηγού

(κατηγορία Γ1 - Γ )

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18o έτος συμπληρωμένο για
(Γ1 κατηγορία έως 7500 kg) & το 21ο έτος συμπληρωμένο για Γ κατηγορία.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 108,15 (παραλαβής).
 4. Παράβολα δημόσιου ταμείου 50 €.
 5. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 6. Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας & γενικές εξετάσεις).
 7. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου).
 10. Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 7 ώρες,  Βιβλίο:  Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών  αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα Β+Ε ή Δ ή Β επαγγελματικό (ΤΑΞΙ).

Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Λεωφορείου

(κατηγορία Δ )

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 108,15 (παραλαβής).
 4. Παράβολα δημόσιου ταμείου 50 €.
 5. Παράβολο δημόσιου ταμείου για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 6. Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας & γενικές εξετάσεις).
 7. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου).
 10. Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 7 ώρες, Βιβλίο:  Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα Β+Ε ή Γ ή Β επαγγελματικό (ΤΑΞΙ).

 

Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας Β+Ε

(Σύνολα συζευγμένων οχημάτων)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 108,15 (παραλαβής).
 4. Παράβολα δημόσιου ταμείου 50 €.
 5. Παράβολο δημόσιου ταμείου για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 6. Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας & γενικές εξετάσεις).
 7. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου).
 10. Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 6 ώρες.

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών  αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα Γ ή Δ ή Β επαγγελματικό (ΤΑΞΙ).

Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού

(κατηγορία Γ+Ε συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 108,15 (παραλαβής).
 4. Παράβολο δημόσιου ταμείου για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 5. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 7. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (Γ Φορτηγού).
 8. Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 8 ώρες.

Παρατήρηση:
Η άδεια της κατηγορίας Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε, αλλά και για την κατηγορία Δ+Ε, εάν ο κάτοχος της άδειας έχει την Δ κατηγορία.

Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου

(κατηγορία Δ+Ε συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 108,15 (παραλαβής).
 4. Παράβολο δημόσιου ταμείου για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 5. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 7. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (Δ' Λεωφορείου).
 8. Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 4 ώρες.

Παρατήρηση:
Η άδεια της κατηγορίας Δ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Αρχικής Επιμόρφωσης)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
4. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ΄.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.
  στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
  • γ. Α.Φ.Μ.
 • Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών ( για την έκδοση τους απαιτείται παράβολο των 90,00 € από την Εθνική Τράπεζα, το βιβλιάριο ασθενείας και εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ουρίας & σακχάρου, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).
 • Τέσσερεις ( 4 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 6, 00 € (κατάθεσης) & 108,15 € (παραλαβής) (114,15 € συνολικά).
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας.
  Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε
  και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
 • Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
 • Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 € , για την χορήγηση Π.Ε.Ι..
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.

Σημείωση:
Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που θα παρακολουθήσει:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία Γ΄ από την ύλη του βιβλίου «Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών Φορτηγών», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Β) Σε προφορική εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου «Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών Φορτηγών», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στις σελίδες 1 έως 157 αυτού. (Δεν απαιτείται προηγούμενη επιπλέον θεωρητική εκπαίδευση σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Σε κάθε υποψήφιο υποβάλλονται δέκα (10) ερωτήσεις από την προαναφερόμενη ύλη.
Θεωρείται επιτυχών εάν απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις επτά ερωτήσεις.
Γ) Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών. (Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή).

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € αν έχετε ήδη ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης.

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

(Αρχικής Επιμόρφωσης)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
4. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ΄.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.
  στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
  • γ. Α.Φ.Μ.
 • Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών ( για την έκδοση τους απαιτείται παράβολο των 90,00 € από την Εθνική Τράπεζα, το βιβλιάριο ασθενείας και εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ουρίας & σακχάρου, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).
 • Τέσσερεις ( 4 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 6, 00 € (κατάθεσης) & 108,15 € (παραλαβής) (114,15 € συνολικά).
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας.
  Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε
  και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 70,00 € , για την χορήγηση Π.Ε.Ι..
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.

Σημείωση:
Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που θα παρακολουθήσει:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία Δ΄ (από την ύλη του βιβλίου «Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών λεωφορείων», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Β) Σε προφορική εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στο σύνολο της ύλης αυτού. (Δεν απαιτείται προηγούμενη επιπλέον θεωρητική εκπαίδευση σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Σε κάθε υποψήφιο υποβάλλονται δέκα (10) ερωτήσεις από την προαναφερόμενη ύλη.
Θεωρείται επιτυχών εάν απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις επτά ερωτήσεις.
Γ) Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών. (Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή).

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € αν έχετε ήδη ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης.

 


Βιβλία Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών

Φορτηγών - Λεωφορείων

 

 

 

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info