Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου

(κατηγορία Β έως 9 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος)

Αρμόδια Υπηρεσία για άδεια/δίπλωμα οδήγησης:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις για άδεια/δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου :

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά για άδεια/δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 18 αρχική χορήγηση (πρώτο δίπλωμα) ή των 27,02 το δεύτερο (επέκταση διπλώματος).
 4. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 5.  Παράβολα Εθνικής Τράπεζας για τους Γιατρούς των 90 €.
 6. Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας ή γενικές εξετάσεις).
 7. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Α.Φ.Μ.
 10. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνεται επέκταση (από Α' μοτοσυκλέτας).
 11. Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες, Βιβλίο ΚΟΚ (δεν απαιτούνται αν έχετε ήδη δίπλωμα μοτοσικλέτας).
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 20 ώρες.

Παρατήρησεις:

 • Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € αν έχετε ήδη δίπλωμα μοτοσικλέτας.
 • Δικαιολογητικό 8: Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.
 • Δικαιολογητικό 5-6-7: Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

 


 

Βιβλίο Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Αυτοκινήτου (Βιβλίο ΚΟΚ)

 

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση