Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Μοτοποδηλάτου

(έως 50 κ.ε.)

Αρμόδια Υπηρεσία για άδεια/δίπλωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου:

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά για άδεια/δίπλωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου:

1) Υποψήφιοι χωρίς άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, 18 ετών και άνω.


1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 για Ιατρούς και 2 για Τροχαία).
5. Ένα παράβολο των 90 € από την Εθνική Τράπεζα (για εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.)

Βιβλία για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ2) Υποψήφιοι Ανήλικοι (16 - 18 ετών)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 για Ιατρούς και 2 για Τροχαία).
5. Ένα παράβολο των 90 € από την Εθνική Τράπεζα (για εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.)
10. Δυο υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, όπου δηλώνουν ότι επιτρέπουν στον ανήλικο να αποκτήσει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου.

Βιβλία για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

3) Υποψήφιοι Αλλοδαποί ανήλικοι/ενήλικοι χωρίς άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ανάλογα της περίπτωσης και επιπλέον:
Φωτοτυπία Διαβατήριου.
Φωτοτυπία άδειας παραμονής και εργασίας.

Βιβλία για εξέταση:


θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

4) Υποψήφιοι που έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο του διπλώματος αυτοκινήτου (επικυρωμένο).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
5. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.)

Βιβλίο για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

5) Υποψήφιοι Αλλοδαποί που έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (αναγνωρισμένη)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον:
Φωτοτυπία Διαβατήριου.
Φωτοτυπία άδειας παραμονής και εργασίας.

Βιβλίο για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

 

Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Μοτοσυκλέτας/Μηχανής

(κατηγορία Α μικρό - έως 25 Kw ή 34 ίππους)

Αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση άδειας/δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις για έκδοση άδειας/δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος για την κατηγορία Α μικρό (σταδιακή πρόσβαση).
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά για άδεια/δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας/μηχανής:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 18 1ο δίπλωμα ή των 27,02 το 2ο (παραλαβής).
 4. Παράβολα Εθνικής Τράπεζας για τους Γιατρούς των 90 €.
 5. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 6. Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας ή γενικές εξετάσεις*).
 7. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Α.Φ.Μ.
 10. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνεται επέκταση (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου).
 11. Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 11 ώρες, Βιβλίο μοτοσυκλέτας/μηχανής.
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες, Βιβλίο ΚΟΚ/αυτοκινήτου (δεν απαιτούνται αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου).
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου.
Με την συμπλήρωση διετίας απο την απόκτηση της κατηγορίας Α' μικρό, έχετε δικαίωμα αίτησης για το Α' μεγάλο χωρίς εξετάσεις
(συμφ. με το άρθρο 42 του Ν. 2963/2001 ΦΕΚ Α' 268) αρκεί να έχει αποκτηθεί η κατηγορία Α' μικρό απο την 3/4/2002 και μετά.
Όσοι απέκτησαν την υποκατηγορία Α1(έως 125 κ.ε.) μέχρι την 2/4/2002 για να αποκτήσουν την κατηγορία Α' (χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών) πρέπει να ξαναδώσουν πρακτικές εξετάσεις.

 

Άδεια/Δίπλωμα Οδήγησης Μοτοσυκλέτας/Μηχανής

(κατηγορία Α - χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών)

Αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση άδειας/διπλώματος οδήγησης μοτοσυκλέτας:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις για έκδοση άδειας/διπλώματος οδήγησης μοτοσυκλέτας:

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος συμπληρωμένο για την κατηγορία Α (άμεση πρόσβαση).
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά για άδεια/δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας/μηχανής:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 18 1ο δίπλωμα ή των 27,02 το 2ο (παραλαβής).
 4. Παράβολα Εθνικής Τράπεζας για τους Γιατρούς των 90 €.
 5. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 6. Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας ή γενικές εξετάσεις*).
 7. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Α.Φ.Μ.
 10. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνεται επέκταση (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου).
 11. Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 11 ώρες, Βιβλίο μοτοσυκλέτας/μηχανής.
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες, Βιβλίο ΚΟΚ/αυτοκινήτου (δεν απαιτούνται αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου).
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου.
Με την συμπλήρωση διετίας απο την απόκτηση της κατηγορίας Α' μικρό, έχετε δικαίωμα αίτησης για το Α' μεγάλο χωρίς εξετάσεις
(συμφ. με το άρθρο 42 του Ν. 2963/2001 ΦΕΚ Α' 268) αρκεί να έχει αποκτηθεί η κατηγορία Α' μικρό απο την 3/4/2002 και μετά.
Όσοι απέκτησαν την υποκατηγορία Α1(έως 125 κ.ε.) μέχρι την 2/4/2002 για να αποκτήσουν την κατηγορία Α' (χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών) πρέπει να ξαναδώσουν πρακτικές εξετάσεις.


Βιβλία Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Αυτοκινήτου - Μοτοσυκλέτας

 

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση