Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Να είναι ελληνικής υπηκοότητας ή υπηκοότητας κράτους - μέλους της Ε.Ε.

● Να μην έχει καταδικαστεί για λιποταξία ή ανυποταξία από το στρατό.

● Να έχει προηγηθεί η καταχώρηση της συμφωνίας μεταβίβασης του οχήματος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας

● (Παλιά) άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

● Πιστοποιητικό ΤΣΑ του αγοραστή που αναφέρει τον αριθμό/ποσοστό ΦΔΧ που απέκτησε (ή βεβαίωση ΤΣΑ για επιλογή άλλου ασφαλιστικού φορέα)

● Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (εφόσον υπάρχει για το όχημα η σχετική ενημέρωση).

● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους άδειας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).

● Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος για το ποσό των 5000 ευρώ εφόσον πρόκειται για πρόσθετο όχημα

● Κοινοτική άδεια (Απαιτείται η κατάθεσή της, από τον πωλητή, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αν το Φ.Δ.Χ. είναι διεθνών μεταφορών)

● Cop Document (Απαιτείται η κατάθεσή της, από τον πωλητή, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αν το Φ.Δ.Χ. εκτελεί μεταφορές μέσω Αυστρίας)

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση