Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος.

● Δελτίο ταυτότητος πωλητή και αγοραστή (επίδειξη)

● Πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη

● Υπεύθυνη Δήλωση (όταν πρόκειται για εταιρία) στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του νομικού προσώπου (επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια, διευθύνων σύμβουλος η διαχειριστής)

● Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο

● Φύλλο υπεραξίας εμπορεύματος και αδείας από Δ.O.Y. (προκειμένου περί ενάριθμου)

● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).

● 'Αδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα του αγοραστή προκειμένου για Λ.Δ.Χ.

● Ειδικά για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ο αγοραστής απαιτείται να καταθέσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή τουλάχιστον Β κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (δεν απαιτούνται πλέον ένσημα για τη σύνταξη της πράξης αγοράς του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)

● Πιστοποιητικό ΤΣΑ πωλητή

Διαδικασία

Ταυτόχρονη με την υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας, επικύρωση της συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών εφ' όσον είναι πλήρη και νόμιμα τα δικαιολογητικά.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

Ανάλογο κατά περίπτωση προσδιοριζόμενο από Δ.Ο.Υ.

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info