Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● Κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων του οχήματος.

● Βιβλιάριο μεταβολών του οχήματος (επίδειξη).

● Πιστοποιητικό TΣA.

● Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας.

● Εξοφλητική πράξη στην περίπτωση που έχει αγοραστεί με παρακράτηση κυριότητας

● Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου με το αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του οχήματος

● Παράβολο 3 ευρώ (καταβάλλεται όταν διενεργείται επιθεώρηση, π.χ στο Ν.Κυκλάδων όπου δε     λειτουργεί ΚΤΕΟ.)

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Διάρκεια ισχύος

Για αόριστο χρόνο

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info