Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος.

● Δελτίο ταυτότητος πωλητή και αγοραστή (επίδειξη).

● Πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.

● Υπεύθυνη Δήλωση (όταν πρόκειται για εταιρεία) στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του νομικού προσώπου (επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια, διευθύνων σύμβουλος η διαχειριστής).

● Βεβαίωση ακινησίας ή ταυτόχρονη κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων.

● Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο.

● Φύλλο μεταβίβασης και φύλλο υπεραξίας εμπορεύματος από Δ.O.Y. (προκειμένου περί ενάριθμου).

● Τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).

Διαδικασία

Ταυτόχρονη με την υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας, επικύρωση της συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών εφ' όσον είναι πλήρη και νόμιμα τα δικαιολογητικά.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

Ανάλογο κατά περίπτωση προσδιοριζόμενο από Δ.Ο.Υ.

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση