Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Να δηλώσει την αλλαγή χρώματος του αυτοκινήτου μέσα σε 15 ημέρες από την πραγματοποίησή της

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί αλλαγής χρώματος (το παρόν έντυπο)

● 'Αδεια κυκλοφορίας οχήματος.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info