Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● 'Αδεια κυκλοφορίας.

● Κρατικές πινακίδες

Διαδικασία

Η δήλωση για ακινησία των επιβατικών γίνεται στην Οικονομική Εφορία του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Ακινησία των φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτική χρήσης γίνεται και στην αρμόδια Οικονομική Εφορία.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info