Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● Βεβαίωση - πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν οι κληρονόμοι τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς.

● 'Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

● Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος. (Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί ταυτοχρόνως το Δελτίο ΚΤΕΟ δεν απαιτείται, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/18801, (ΦΕΚ 1200/Β΄/17-9-2001). Επίσης δεν απαιτείται δελτίο ΚΤΕΟ στην περίπτωση Φ.Ι.Χ και Λ.Ι.Χ εφόσον δεν θα εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.

● Τέλος μεταβίβασης αδείας αυτοκινήτου 75 ΕΥΡΩ.

● Τέλος άδειας οχήματος (εφόσον εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας).

● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αν πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.), ή τρίκυκλο (ΤΡΙΚ.Φ.Ι.Χ).

● Πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικά με τημ μεταβίβαση και λειτουργία της επιχείρησης στο όνομα των κληρονόμων (μόνο για Φ.Ι.Χ και ΤΡΙΚ. Φ.Ι.Χ.). Προκειμένου για Λ.Ι.Χ. άδεια λειτουργίας της.

● Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει.

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

75 ευρώ

 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info