Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● Η φθαρμένη άδεια κατατίθεται (σε περίπτωση φθοράς)

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

Διάρκεια ισχύος

Για αόριστο χρόνο

 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info